Víte, jak se chránit proti koronaviru? Tady je doporučení Chrudimské nemocnice

0
1230
Foto: Roman Zahrádka

Se začátkem letošního roku se ve světě objevila nová epidemiologická hrozba – koronavirus 2019-nCoV. Jak se můžeme chránit? Co máme dělat v případě podezření na nákazu?

Koronavirus 2019-nCoV se zřejmě prvotně přenesl ze zvířat na člověka a poté se začal rychle šířit přenosem z člověka na člověka. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Později bylo prokázáno, že šíření onemocnění může probíhat i cestou špinavých rukou, při čemž bránou vstupu do lidského organismu je trávící trakt.

Onemocnění novým koronavirem pochází z Číny, kde je v současnosti nákaza nejvíce rozšířená. Importované případy nákazy se však již objevily v dalších asijských státech, v USA a také v Evropě. Z Německa jsou již známy první případy přenosu onemocnění v evropských podmínkách.

V České republice bylo zaznamenáno již několik podezření na infekci novým koronavirem, žádné se však dosud nepotvrdilo. Podle názoru odborníků sice není důvod k panice, přesto je na místě obezřetnost a dodržování určitých opatření. Jsou obdobná jako při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém období. Doporučuje se:

– vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
– dodržovat základní hygienická pravidla
– používat ve zvýšené míře dezinfekci rukou, pokud jsme byli ve veřejných prostorách (veřejná doprava, obchodní centra, lékárny, zdravotnická zařízení apod.)
– nezdržovat se pokud možno v místech s vyšším počtem lidí
– jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál přes ruce a kontaminované předměty)

Další doporučení se týkají lidí, kteří v posledních čtrnácti dnech přicestovali z oblasti s novým koronavirem (centrální Čína, provincie Hubei, Wuhan a další dle aktuální epidemiologické situace) nebo přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích. Pokud nemají žádné příznaky onemocnění, měli by:

neprodleně telefonicky kontaktovat pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně karantény. Případné potvrzení o nařízení karantény vystaví váš všeobecný praktický lékař.
– při domácí karanténě po celou dobu maximální inkubační doby, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy, zůstat doma a omezit kontakt s ostatními lidmi, při kterém je vhodné používat ústenku.
– často si mýt ruce mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
– v případě vzniku příznaků (zvýšená teplota, kašel, dušnost), kontaktovat telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
– v případě vyzvání k lékařskému vyšetření nejezdit hromadnou dopravou. Pokud je to možné, nasadit si ochrannou ústní roušku a do vnitřních prostor vstoupit až na základě domluvy se zdravotnickým personálem, aby bylo zabráněno kontaktu s dalšími pacienty.

Zdroj: http://chrudim.nempk.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here