Žena tlačící před sebou kočárek na výpadovce z Chrudimi byla v ohrožení

0
1213
Foto: Pixabay.com

V úterý 25. února po osmé ráno upozornil občan strážníky na to, že v Široké ulici zaregistroval stojící automobily. Hlídka informaci prověřila, avšak shledala, že v případě těchto vozidel nešlo o stání, nýbrž o zastavení z důvodu zásobování tamních obchodů. Protiprávní jednání v tomto případě nebylo tedy zjištěno.

Uhynulá kočka v keři ve Václavské ulici

V 8.25 hodin bylo oznámeno na linku 156, že u jednoho z domů ve Václavské ulici leží v keři uhynulá kočka. Hlídka tedy zvíře vyzvedla a dopravila do areálu Technických služeb Chrudim, kde je umístila do speciálně zřízeného chladicího boxu. Následně bude předáno k odborné likvidaci.

Dlouhodobé stání v zákazu v Hradištní ulici

Ve čtvrt na jedenáct dopoledne vyjeli strážníci do Hradištní ulice, kde podle oznamovatele dlouhodobě parkoval automobil v místě, kde platí zákaz stání. Hlídka provedenou lustrací vozidla zjistila jeho majitele, kterého se však v danou chvíli nepodařilo kontaktovat, proto byla na jeho automobil umístěna výzva pro nepřítomného řidiče.

Stížnost na překážející automobil na Tyršově náměstí

V 10.44 hodin kontaktoval strážníky občan s informací, že na Tyršově náměstí parkuje cizí vozidlo v místě s bílými pruhy na vozovce a tvoří zde překážku v silničním provozu. Hlídka toto sdělení prověřila, avšak uvedený automobil tady nezaregistrovala.

Muž ležel na podlaze za dveřmi a volal o pomoc

Před polednem požádal strážníky o spolupráci operační důstojník Policie ČR, a to z důvodu vytížení vlastních hlídek, neboť bylo třeba prověřit oznámení o obyvateli Topolské ulice, jenž ze svého bytu volal na sousedy s žádostí o pomoc. Jelikož hlídce bylo známo, že dotyčný žádal o pomoc stejným způsobem v nedávné době, kontaktovali strážníci nejprve příslušnou pečovatelku a požádali ji, aby se s klíči dostavila do bydliště muže a jeho byt zpřístupnila. Poté hlídka odjela na uvedenou adresu, kde již v té době byli přítomni policisté a hovořili s mužem přes zavřené dveře bytu. Po chvíli se na místo dostavila přivolaná pracovnice a byt odemkla. Strážníci vstoupili dovnitř a jeho obyvatele vyzvedli po pádu nezraněného. Poté muže předali do péče přítomné pečovatelky a odjeli.

Žena tlačící kočárek na výpadovce z Chrudimi

Ve 14.12 hodin bylo oznámeno na linku 156, že okolo supermarketu v ulici SNP kráčí po silnici směrem na obec Kočí žena s kočárkem, u níž hrozí zranění projíždějícími dopravními prostředky. Hlídka uvedenou komunikaci prověřila, avšak ženu tady nezaregistrovala.

Pět parkovaček po upozornění ve Štěpánkově ulici

Ve stejnou dobu byli strážníci přivoláni do Štěpánkovy ulice, kde občan zaregistroval pět stojících automobilů bez příslušných parkovacích karet. Hlídka proto na tato vozidla umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Další tři parkovačky po upozornění ve Fibichově ulici

V 15.52 hodin upozornil strážníky občan na to, že ve Fibichově ulici parkuje automobil v místě, kde platí zákaz vjezdu. Hlídka zde shledala hned tři nesprávně stojící vozidla, na něž umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Kamion měl údajně bránit ve vyjetí z parkoviště

Po 16. hodině požádal telefonicky o příjezd strážníků do Poděbradovy ulice řidič, jenž u zdejšího supermarketu zaregistroval stojící kamion, jenž bránil zákazníkům ve vyjetí z parkoviště. Hlídka však v tomto případě protiprávní jednání neshledala, neboť průjezd k vyjetí automobilů z parkoviště byl zachován.

Zablokovaný výjezd ze dvora domu v ulici Čs. partyzánů

V 16.41 hodin oznámil na linku 156 obyvatel ulice Čs. partyzánů, že před jeho domem nesprávně zaparkovalo cizí vozidlo, jež mu znemožnilo vyjetí automobilem ze dvora na komunikaci. Hlídka po domluvě s oznamovatelem umístila za stěrač tohoto vozidla výzvu pro nepřítomného řidiče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here