Manažeři České televize inkasovali vloni přes 46,5 milionu korun. Víc ČT říct odmítá

0
568
Foto: Pixabay.com

Patnáct vrcholných manažerů České televize si v roce 2019 na mzdách a odměnách přišlo celkem na 46 542 678 korun. V průměru tak na jednoho manažera veřejnoprávní televize vychází částka přesahující 3,10 milionu korun. Kdo přesně kolik vydělal, však z odpovědi ČT zjistit nelze, píše Ondřej Černý na webu Hlídací pes.

Kromě Víta Koláře, ředitele korporátních vztahů a komunikace, a Denisy Kollárové, ředitelky marketingu a nových médií, žádný z ostatních členů managementu ČT nesouhlasil se zveřejněním své mzdy a odměn, jež získávají od České televize z veřejných prostředků.
powered by Rubicon Project

Za oba jmenovitě zmíněné manažery ale ČT rozhodla, že před zveřejněním údajů má přednost jejich právo na soukromí.

Odměny tvoří 30 procent

Mzdy manažerů České televize se skládají ze dvou složek – pevné, která tvoří 70 procent základní mzdy, a pohyblivé složky – dosahující 30 procent. Aby na pohyblivou složku mzdy dotčený zaměstnanec v daném měsíci dosáhl, musí splnit hodnotící ukazatele stanovené v rozhodnutí generálního ředitele č. 6/2012. Mezi tato kritéria patří mimo jiné plnění rozpočtu ČT ve vazbě na finanční plán, sledovanost, spokojenost, kvalita řídící činnosti, spolehlivost nebo operativnost.

Hodnocení provádí každý měsíc generální ředitel a na jeho základě pak rozhoduje o přidělení, respektive procentním krácení pohyblivé složky. V případě zjištění zásadních nedostatků může tuto nenárokovou část mzdy na období tří měsíců úplně odebrat.

15 nejvyšších manažerů České televize (kromě generálního ředitele), zdroj: HlídacíPes.org Foto: tiscali.cz

Pro ředitele i pět milionů

Ještě výrazněji je ohodnocen generální ředitel České televize Petr Dvořák. Jeho standardní měsíční hrubá mzda dosahuje 242 tisíc korun. O jeho odměně za rok 2019 bude Rada ČT rozhodovat v červnu 2020.

Za rok 2018 mu ji přiznala v maximální možné výši 2,42 milionu korun. Nekrácenou odměnu v maximální možné míře Rada ČT Dvořákovi přiznávala i v předchozích letech.

Kritérii pro přiznání a určení výše ročního bonusu generálního ředitele ČT jsou hospodářské výsledky ČT (především vyrovnané hospodaření a dodržování plánovaného rozpočtu), úroveň televizního vysílání ČT (kvalita programové nabídky, vývoj celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu) a manažerské výsledky a plnění dalších povinností (dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT, kvalita manažerských rozhodnutí a kvalita kontrolních procesů a činností).

Mzdy a odměny managementu ČT čítajícího generálního ředitele a 15 členů vrcholného vedení tak za rok 2019 dle kvalifikovaného odhadu přesáhnou 50 milionů korun.

Průměrná mzda v České televizi, která v roce 2019 zaměstnávala 2945 lidí, dosáhla 43 693 korun. Oproti roku 2018 došlo k jejímu navýšení o 1409 korun z 42 284 Kč.

V rozpočtu na rok 2019 počítala veřejnoprávní televize s celkovými výnosy ve výši 6,674 miliardy korun. Na mzdy zaměstnanců a zákonné pojištění plánovala vynaložit 2,040 miliardy korun.

Rozpočet schválený na rok 2020 počítá s výnosy i náklady ve výši 6,760 miliardy korun. Mzdové náklady mají dosáhnout 2,12 miliardy Kč. Meziročně jde o nárůst o 70 milionů Kč.

Soukromí přebíjí zájem veřejnosti

Při žádosti o informace o odměnách managementu Česká televize dle svého vyjádření přistoupila k provedení „testu proporcionality konkurujícího si práva na informace na straně jedné a práva na soukromí na straně druhé“.

Dospěla k závěru, že právo na soukromí manažerů placených z veřejných prostředků je nadřazeno kontrole veřejností, pokud již tuto kontrolu neprovádí Rada České televize nebo její dozorčí komise.

Pokud se dozorčí komise výslovně nezeptá, nemá mít veřejnost – dle stanoviska ČT – na podobné informace nárok.

Autor: red
Zdroj: https://zpravy.tiscali.cz/manazeri-ceske-televize-inkasovali-vloni-pres-46_5-milionu-korun-vic-ct-rict-odmita-340427?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here