Pardubice přijaly další nezbytná opatření spojená se šířením koronaviru

0
1035
Foto: Magistrát města Pardubice, tiskový úsek

Na základě mimořádného opatření, které dnes vydalo Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se šířením koronaviru, budou od zítřejšího dne uzavřeny základní školy a další školská zařízení zřizovaná městem. Opatření se týkají více než devět tisíc žáků jen v rámci ZŠ, zrušena však bude i řada kulturních akcí, které se ve městě měly konat v následujících dnech.

Opatření se svým způsobem dotkne naprosto všech

„Postupujeme podle nařízení vlády a snažíme se rizika nákazy a šíření koronaviru v našem městě co nejvíce minimalizovat. Opatření se svým způsobem dotkne naprosto všech, buď přímo a potenciálně i nepřímo. Musíme totiž počítat s tím, že velké množství rodičů bude muset se svými dětmi zůstat doma a pak budou chybět na svém pracovišti. Například z tohoto důvodu bude pro MHD od čtvrtka 12. března platit prázdninový jízdní řád ve žlutém sloupku,“ konstatuje primátor Martin Charvát (ANO 2011).

Zavřené školy, školní družiny, zrušené výlety a výcviky

Co se oblasti školství týče, výuka na všech sedmnácti městem zřizovaných základních školách od zítřejšího dne probíhat nebude. „Opatření Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na žáky. V případě pedagogických pracovníků ředitelům doporučujeme, aby jim přidělili práci, včetně práce z domova například formou přidělování úkolů dětem skrze elektronické nástroje, přípravu na výuku a další nepřímou pedagogickou činnost,“ vysvětluje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký (ČSSD). Stejně tak budou zrušeny plánované školní výlety či lyžařské výcviky i provoz školních družin. „Co se týče těchto akcí, tak se přikláníme k doporučení MŠMT, že již probíhající pobyty žáků na těchto akcích, mohou být dokončeny, nové zrušeny,“ objasňuje Rychtecký.

Základní umělecké školy i domy dětí a mládeže

Opatření Ministerstva zdravotnictví s sebou samozřejmě nesou sekundární personální dopady například u mateřských škol, kterých se uzavření netýká. „Řada pedagogů a nepedagogů má ale děti na prvním či druhém stupni základních škol a bude s nimi muset zůstat doma. Situaci monitorujeme a jsme v kontaktu s ředitelkami. Naším cílem je zajistit a udržet výuku v našich mateřinkách v maximálním rozsahu,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že uzavřena budou kromě ZŠ také školská zařízení zahrnující dvě základní umělecké školy a domy dětí a mládeže Alfa a Beta, které dohromady navštěvuje skoro 6400 dětí. Informaci o zákazu výuky město předá i soukromým základním školám na území Pardubic.

Zákaz kulturních, sportovních a náboženských akcí

Zvýšené riziko šíření koronaviru však představují také hromadné akce s vyšší koncentrací osob. Spolu s omezením výuky na základních, středních a vyšších odborných školách Ministerstvo zdravotnictví proto nařídilo také zákaz kulturních, sportovních a náboženských akcí s účastí 100 a více osob, který platí od dnešní 18. hodiny. V případě Pardubic tak jsou do odvolání zrušena představení Východočeského divadla Pardubice i koncerty Komorní filharmonie Pardubice spolu s koncerty v rámci Pardubického hudebního jara. Od středy 11. března bude také pro veřejnost uzavřen celý areál Aquacentra na Olšinkách.

Omezení v Domově pro seniory i Denním stacionáři

Snížit riziko nákazy koronavirem u svých klientů na minimum se snaží také pardubické sociální služby. Vedení města Pardubic jako zřizovatel Domova pro seniory U Kostelíčka a Domova pro seniory na Dubině rozhodlo o omezení návštěv v těchto zařízeních i pro opatrovníky. Zajištění nezbytně nutných úkonů k zajištění potřeb opatrovaných osob musí být předem konzultováno a povoleno vedením domova. Dále je nově ze stejného důvodu uzavřen od 11. března i Denní stacionář Slunečnice.

Vzhledem k tomu, že ministerstvem vydaná opatření jsou platná do odvolání, bude město zveřejněné informace pravidelně aktualizovat. V každém případě je třeba dbát zvýšené hygieny a dodržovat základní hygienické zásady.

Magistrát města Pardubice, tiskový úsek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here