Rouška bude povinnou „vstupenkou“ do všech veřejných prostor. Díky majiteli Evony ji dostaneme zdarma

0
1427
Evona Chrudim. Foto: Roman Zahrádka

Druhý den omezeného pohybu osob, který nařídila Vláda ČR, opět odhalil v Chrudimi rizika, která nám všem mohou hrozit. Jedním z nich jsou důchodci v ulicích a v supermarketech bez roušek na obličeji. Jejich počet nepolevuje. Nejspíš si vůbec neuvědomují, že sami patří mezi nejohroženější skupinu obyvatel, ale že i oni mohou svým nezodpovědným přístupem ohrozit na životě svoje rodiny, blízké, kamarády a další spoluobčany. Z telefonátů, které od vás dostávám, například vyplývá, že se někteří chrudimští senioři dál mezi sebou čile navštěvují, anebo jsou překvapeni, když jsou vykázáni z pošty, kam si šli bez roušky pro důchod. Je však třeba připomenout, že už za pár chvil bude rouška povinnou „vstupenkou“ do všech veřejných prostor a dopravních prostředků a stejně tak i při procházce na ulici nebo v parku, dokud epidemie neustoupí. Vím, že je to nepohodlné, někomu to možná přijde i divné, je to ale to nejmenší, co můžeme v tuto chvíli pro svoji ochranu i všech ostatních, na kterých nám záleží, udělat.

Druhým rizikovým faktorem jsou lidé, kteří holdují točenému pivu a postávají před restauracemi, kde si jej nechávají za zvýhodněnou cenu točit z okénka do kelímků a PET lahví a sdružují se v hloučcích, z kterých si občas někdo odskočí ulevit k nejbližšímu keři nebo patníku. Poslední poznatky hovoří o takových skupinkách lidí na Kateřině nebo v ulici Dr. Peška. Ještě větším nebezpečím jsou pak bezdomovci povalující se v Chrudimi na lavičkách – například na nábřeží za Borznou. Tito lidé nejenže nedodržují základní hygienická pravidla, ale stejně tak ignorují veškerá nařízení. Je tedy nanejvýš rozumné přestat využívat k odpočinku lavičky jak na frekventovaných místech, tak i v městských parcích a raději se jim v těchto dnech vyhýbat. Není v lidských silách je pravidelně vydezinfikovat.

Samozřejmě, že se našli v těchto dnech podnikavci, kteří začali s výrobou ochranných roušek na obličej, avšak ze zištných nikoli humánních důvodů. Nejvyšší cena, kterou jsme v Chrudimi zaznamenali, byla 160 korun za roušku. Naštěstí se mezitím vedení našeho města dohodlo na spolupráci s chrudimskou Evonou, jejíž majitel se rozhodl zastavit veškerou výrobu a soustředit všechny pracovní síly na výrobu roušek, které poskytne občanům Chrudimě zdarma. Milí Chrudimáci, tohle gesto si zaslouží uznání a věřím, že až epidemie pomine, že bude současný majitel Evony Ronald Khom městem náležitě oceněn. Má můj velký obdiv a úctu. Jen doufám, že se k němu přidají další, kteří k tomu mají prostředky a možnosti, a nebudou zato druhými moralizováni, jako se to stalo v Chrudimi v nedávné minulosti.

Ano, přesně tohle by nám teď uškodilo nejvíc. Taková ta „kdyby“ nebo politické narážky neuznávající výsledek demokratických voleb a odsuzující vedení naší země, našeho kraje, našeho města v době krizové situace. Na to teď není čas, nesmíme ho totiž takovými malichernostmi prohospodařit. Koronavir se na politickou příslušnost neptá. Vybírá si daň všude tam, kde na něj nejsou připraveni nebo jej podceňují. Znovu proto apeluji na zdravý selský rozum nás všech, základní lidskou slušnost, vzájemnost a zodpovědnost vůči sobě i ostatním. Respektujme a dodržujme nastavená pravidla. Jen tudy vede cesta ven z této krize, která nám ukazuje, jak je život pomíjivý a jaké jsou skutečné hodnoty. Věřím, že to Chrudimáci dáme a že si budeme všichni nápomocni. I za cenu toho, že se budeme muset možná všichni hodně uskromnit a zapomenout na to, co tu doposud bylo, co jsme měli, nebo kam jsme patřili. Věřím, že až tuhle zkoušku překonáme, budeme s vděčností a láskou vzpomínat na ty, kteří pro nás v době největší nouze něco užitečného vykonali. Přejme si dostatek vnitřní síly, lásky, zdraví a hlavně chuti spojit se, abychom zvítězili sami nad sebou i nad virem, který nám otevírá oči a může nás konečně všechny stmelit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here