Pozor! Další novinky v opatřeních ke koronaviru v Chrudimi

0
1338
Foto: Roman Zahrádka

Dne 15. března byl Vládou České republiky vyhlášen zákaz volného pohybu osob.

Nové:

Aktuálně je vyhrazen nákup v prodejnách potravin nebo lékárnách pro lidi nad 65 let a handicapované mezi 7.00 a 9.00 hod. Do obchodů s potravinami či drogerií mohou nově ve vymezenou dobu také držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Opatření nezakazuje nakupovat starším občanům mimo vymezenou dobu. Pro lékárny žádná omezení pro žádné věkové skupiny neplatí.

Vláda České republiky nařídila vycházet ven pouze se zakrytými ústy a nosem. Respektujte, prosím, všechna nařízení a opatření, jež mají pomoci zabránit šíření nebezpečné nákazy. Nejohroženější jsou senioři a lidé s chronickým onemocněním. Ústa a nos zakrývejte rouškou, šátkem, šálou nebo podobnou ochranou obličeje proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji!

Opatření v Chrudimi:

Chrudimská nemocnice:

Z rozhodnutí Epidemiologické komise je od středy 18. března až do odvolání možné vstupovat do Chrudimské nemocnice pouze hlavním vchodem. Opatření má zabránit nežádoucímu pohybu potenciálně nakažených osob novým typem koronaviru a také chránit hospitalizované pacienty i personál nemocnice.

Všichni pacienti a jejich doprovod přicházející do Chrudimské nemocnice budou ve vstupní hale kontrolováni – bude jim změřena teplota a posouzen jejich důvod ke vstupu do nemocnice. Vozidlům bude umožněn vjezd zadní vrátnicí z ulice směrem na Vlčnov, příchozí však i přesto musí projít hlavním vstupem. Pacienti s podezřením na nákazu koronavirem budou odesláni na izolované kontaktní místo, kde vyčkají pokynů personálu.

Rodičky budou přijaty rovnou do příjmové ambulance. Přítomnost otců u porodu je nadále možná, ovšem za předpokladu bezinfekčnosti.

Městský úřad Chrudim:

Úřední hodiny Městského úřadu Chrudim jsou omezeny na pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin. Prosíme, omezte osobní návštěvy pouze k vyřízení naprosto nezbytných záležitostí. Dveře do budov MěÚ zůstanou pro veřejnost uzavřené i v úředních hodinách, u dveří bude k dispozici seznam tel. čísel pro jednotlivé odbory, na které bude možno volat a konzultovat své záležitosti. Pouze pokud budou posouzeny jako neodkladné, příslušný pracovník úřadu dojde pro klienta do přízemí, odvede ho na příslušné pracoviště odboru, vyřídí s ním jeho záležitost a vyvede ho z budovy.

S ohledem na nouzový stav není dočasně možné objednání klientů ve webové aplikaci DOKLADY – ONLINE na webových stránkách města.

Jednání Zastupitelstva města Chrudim 23. 3. nebylo zrušeno, s ohledem na vyhlášení vlády se však občané pondělního veřejného zasedání zúčastnit nemohou. Bude jej však možné sledovat on-line.

Od úterý 17. března jsou uzavřeny mateřské školy.

Městská hromadná doprava (MAD)

Z důvodu zamezení šíření nákazy koronaviru a v zájmu zachování dopravní obslužnosti neobsazujte, prosím, první tři páry sedadel za řidičem. Zákaz pohybu bez zakrytého nosu a úst platí i pro autobusy, bez ochrany obličeje nenastupujte! Připomínáme, že autobusy jezdí podle tzv. prázdinového jízdního řádu s tím, že pro nástup i výstup se budou otevírat pouze zadní dveře.

Český červený kříž Chrudim ve spolupráci s městem Chrudim připravil letáky s informacemi zejména pro seniory, které důrazně vyzýváme, aby omezili vycházky pouze na nejnutnější případy. Zároveň nabízíme pomoc dobrovolníků např. s nákupy. Tyto aktivity bude koordinovat Český červený kříž (bezplatná linka 800 477 774, nebo tel. 603 492 425) a oddělení krizového řízení MěÚ (tel. 469 657 661). Další informace a registrační formulář pro dobrovolníky na www.pomahamechrudimsku.cz.

Služebna Městské policie Chrudim na Resselově náměstí je pro veřejnost uzavřena. V případě dotazu ohledně oddělení ztrát a nálezů kontaktujte telefonicky pracovnici tohoto oddělení paní Jiráskovou na tel. Č. 469 657 829.

S okamžitou platností je rovněž uzavřeno přestupkové oddělení městské policie. Výzvy, které byly v minulých dnech umístěny za stěrače vozidel, budou s občany řešeny až po zrušení mimořádných opatření. O znovuotevření přestupkového oddělení budou občané včas informováni. Ke komunikaci se strážníky či operačním důstojníkem můžete využít zvonek umístěný vpravo vedle dveří, popřípadě využijte telefonického spojení: Tísňová linka MěP – 156, tel. čísla na operační středisko – 469 657 826, 469 622 666.

Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o.:

Změna otevírací doby sběrného dvora: pondělí–úterý: 8.00–16.30 hod., středa ZAVŘENO, čtvrtek–sobota: 8.00–16.30 hod. Sběrný dvůr je otevřen pouze pro občany Chrudimi a smluvních obcí. V souladu s nařízením a doporučením vlády žádáme zákazníky sběrného dvora, aby při placení preferovali úhradu platební kartou.

Veřejná WC jsou v provozu, svoz odpadu probíhá bez omezení.

Provoz parkovacích automatů: vzhledem k usnesení vlády č. 214 ze dne 15. 3. 2020 se do 24. 3. 2020 parkovací poplatek neplatí.

Platby za svoz komunálního odpadu a za psy – termín splatnosti se posouvá na 30. červen 2020. Oddělení daní a poplatků je z důvodu nemoci úplně uzavřeno.

Autor: Aleš Prokopec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here