Pozor! Nejnovější informace města k opatření ke koronaviru v Chrudimi

0
3362
Ilustrační foto: Roman Zahrádka

Dne 15. března byl Vládou České republiky vyhlášen zákaz volného pohybu osob.

Nové:

Rozvozy obědů pro seniory

Ve spolupráci s Restaurací Kateřina, Hostincem U Sladovny, Restaurací Chrudimka a Českým červeným křížem Chrudim jsme připravili pro seniory v našem městě a okolí rozvoz obědů.

Obědy jsou určené zejména pro seniory, kteří jsou osamoceni a nemůže jim nikdo z okolí pomoci.

Obědy lze objednávat nejpozději předchozí den do 14 hod. Více informací zde:

.

Doporučení pro nakládání s použitými jednorázovými osobními ochrannými pomůckami

Použité roušky vložte do plastového pytle, ideálně silnějšího, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad). V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svážejících odpad. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Vláda České republiky nařídila vycházet ven pouze se zakrytými ústy a nosem. Respektujte, prosím, všechna nařízení a opatření, jež mají pomoci zabránit šíření nebezpečné nákazy. Nejohroženější jsou senioři a lidé s chronickým onemocněním. Ústa a nos zakrývejte rouškou, šátkem, šálou nebo podobnou ochranou obličeje proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji!

Opatření v Chrudimi:

Úřední hodiny Městského úřadu Chrudim jsou omezeny na pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin. Prosíme, omezte osobní návštěvy pouze k vyřízení naprosto nezbytných záležitostí. Dveře do budov MěÚ zůstanou pro veřejnost uzavřené i v úředních hodinách, u dveří bude k dispozici seznam tel. čísel pro jednotlivé odbory, na které bude možno volat a konzultovat své záležitosti. Pouze pokud budou posouzeny jako neodkladné, příslušný pracovník úřadu dojde pro klienta do přízemí, odvede ho na příslušné pracoviště odboru, vyřídí s ním jeho záležitost a vyvede ho z budovy.

S ohledem na nouzový stav není dočasně možné objednání klientů ve webové aplikaci DOKLADY – ONLINE na webových stránkách města.

Jednání Zastupitelstva města Chrudim 23. 3. nebylo zrušeno, s ohledem na vyhlášení vlády se však občané pondělního veřejného zasedání zúčastnit nemohou. Bude jej však možné sledovat on-line.

Chrudimská nemocnice:

Pohotovost pro děti i dospělé se přestěhovala do hlavní budovy nemocnice.

Lékařská pohotovost pro dospělé i lékařská pohotovost pro děti a dorost
jsou od pátku 20. března až do odvolání přestěhovány z budovy ředitelství do hlavní budovy Chrudimské nemocnice. Pacienti, kteří pojedou na pohotovost, již tedy nebudou vstupovat vchodem z ulice směrem na Vlčnov, ale musí projít hlavním vchodem Chrudimské nemocnice ze strany od ulice Václavské. Ve vstupní hale budou všichni pacienti kontrolováni – bude jim změřena teplota a posouzen jejich důvod ke vstupu do nemocnice. Následně budou pacienti na pohotovost odesláni personálem.

Nově jsou změněna také čísla na pohotovosti: 469 653 332 nebo 469 653 331.

Ordinační doba pohotovostí zůstává nezměněná, tedy pá: 16.00–20:00, so, ne, svátky: 8.00–17.00 hod.

Od úterý 17. března jsou uzavřeny mateřské školy.

Městská hromadná doprava (MAD)

Z důvodu zamezení šíření nákazy koronaviru a v zájmu zachování dopravní obslužnosti neobsazujte, prosím, první tři páry sedadel za řidičem. Zákaz pohybu bez zakrytého nosu a úst platí i pro autobusy, bez ochrany obličeje nenastupujte! Připomínáme, že autobusy jezdí podle tzv. prázdinového jízdního řádu s tím, že pro nástup i výstup se budou otevírat pouze zadní dveře.

Český červený kříž Chrudim ve spolupráci s městem Chrudim připravil letáky s informacemi zejména pro seniory, které důrazně vyzýváme, aby omezili vycházky pouze na nejnutnější případy. Zároveň nabízíme pomoc dobrovolníků např. s nákupy. Tyto aktivity koordinuje Český červený kříž (bezplatná linka 800 477 774, nebo tel. 603 492 425) a oddělení krizového řízení MěÚ (tel. 469 657 661). Další informace a registrační formulář pro dobrovolníky na www.pomahamechrudimsku.cz.

Služebna Městské policie Chrudim na Resselově náměstí je pro veřejnost uzavřena. V případě dotazu ohledně oddělení ztrát a nálezů kontaktujte telefonicky pracovnici tohoto oddělení paní Jiráskovou na tel. Č. 469 657 829.

S okamžitou platností je rovněž uzavřeno přestupkové oddělení městské policie. Výzvy, které byly v minulých dnech umístěny za stěrače vozidel, budou s občany řešeny až po zrušení mimořádných opatření. O znovuotevření přestupkového oddělení budou občané včas informováni. Ke komunikaci se strážníky či operačním důstojníkem můžete využít zvonek umístěný vpravo vedle dveří, popřípadě využijte telefonického spojení: Tísňová linka MěP – 156, tel. čísla na operační středisko – 469 657 826, 469 622 666.

Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o.:

Změna otevírací doby sběrného dvora: pondělí–úterý: 8.00–16.30 hod., středa ZAVŘENO, čtvrtek–sobota: 8.00–16.30 hod. Sběrný dvůr je otevřen pouze pro občany Chrudimi a smluvních obcí. V souladu s nařízením a doporučením vlády žádáme zákazníky sběrného dvora, aby při placení preferovali úhradu platební kartou.

Veřejná WC jsou v provozu, svoz odpadu probíhá bez omezení.

Provoz parkovacích automatů: vzhledem k usnesení vlády č. 214 ze dne 15. 3. 2020 se do 24. 3. 2020 parkovací poplatek neplatí.

Platby za svoz komunálního odpadu a za psy – termín splatnosti se posouvá na 30. červen 2020. Oddělení daní a poplatků je z důvodu nemoci úplně uzavřeno.

Nouzový stav v ČR:

Uzavření obchodů a restaurací

Vláda uzavřela všechny obchody i tržiště kromě potravin, lékáren, zverimexů, optik, trafik, galanterií a prodejen květin. V prodejnách potravin či drogeriích pak smí od čtvrtka mezi 07.00 a 09.00 nakupovat senioři (lidé starší 65 let), držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Uzavřené jsou i restaurace,otevřeny zůstávají závodní jídelny a prodejny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem. Platí zákaz prodeje ubytovacích služeb, výjimky se vztahují na cizince, kteří potřebují ubytování před opuštěním území ČR nebo cizince s pracovním povolením. Otevřené jsou i některé služby, například autoservisy s méně než 30 lidmi, pohřební služby, pokladny k prodeji jízdenek nebo pošty.

Omezení pohybu

V Česku platí zákaz volného pohybu osob. Lidé mohou cestovat do zaměstnání, na nákup základních potravin, léků a dalších nezbytných potřeb, za rodinou nebo k lékaři. Lidé mohou také cestovat MHD, a to i zpět do místa bydliště. Povolené jsou například i vycházky do parku. Občané by se ale neměli sdružovat. Lidem nad 70 let vláda doporučila nevycházet z domovů pro seniory.

Režim na hranicích

Vláda zakázala vstup pro všechny cizince na území České republiky s výjimkou cizinců pobývajících na území Česka s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem. Neplatí to, pokud je vstup cizinců v zájmu České republiky. Vláda dále rozhodla, že zakazuje občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů vycestovat z území České republiky. Neplatí to pro transit (přestup na letišti), řidiče kamionů a takzvané pendlery. Ti ale musí od 21. 3. přes hranice pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem od policie, která je bude rozdávat pokaždé při výjezdu a po příjezdu zpět.

Omezení zbytné zdravotní péče v nemocnicích

Omezení se týká například plánovaných operací nebo vyšetření, která lze odložit. Nemocnice mají nechat kapacity volné pro pacienty s nemocí COVID-19.

Ošetřovné

Vláda schválila doplacení ošetřovného za celou dobu zavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Návrh nového zákona ještě musí schválit sněmovna.

Autor: Aleš Prokopec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here