Zápisy do prvních ročníků základních škol v Chrudimi budou organizovány bez přítomnosti dětí

0
1023
Ilustrační foto: ZŠ Dr. Peška Chrudim

Na základě opatření vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy budou zápisy organizovány bez přítomnosti dětí.

Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu budou letošní zápisy do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2020/2021 probíhat v chrudimských základních školách následovně:

Na základě opatření vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy budou zápisy organizovány bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci vyplní přihlášku elektronicky (viz webové stránky školy). Vyplněnou a podepsanou přihlášku bude možné doručit škole následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku – viz webové stránky školy),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen zaslat prostý e-mail),
3. poštou,
4. do schránky na poštu u vchodu do školy.

V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou přihlášku a podepsanou ji předat do školy, podepíší dokument ve škole v některém ze stanovených termínů.

Pokud zákonní zástupci nemohou vyplnit přihlášku elektronicky, dostaví se do školy v některém ze stanovených termínů a přihlášku s nimi vyplní pracovníci školy.

Přihlášky zasílané elektronickou formou či poštou je potřeba doručit od 17. do 23. dubna 2020.

Osobní podání a podepisování elektronicky zaslaných přihlášek bude možné od pondělí 20. dubna do čtvrtka 23. dubna 2020 vždy od 9 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin v příslušné škole.

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem školy.

Zápisy se týkají dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok.

Zápisu se zúčastní i zákonní zástupci, kteří budou požadovat pro své dítě odklad začátku školní docházky o jeden školní rok. Tiskopis žádosti si stáhnou z webových stránek školy. Vyplněnou a podepsanou žádost o odklad bude možné doručit škole následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku – viz webové stránky školy),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen zaslat prostý e-mail),
3. poštou,
4. do schránky na poštu u vchodu do školy.

V případě, že zákonní zástupci nemají možnost vytisknout si vyplněnou žádost o odklad a podepsanou ji předat do školy, dostaví se do školy v některém z výše stanovených termínů a žádost o odklad s nimi vyplní zaměstnanci školy.

Žádost o odklad musí být doplněna doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Pokud nebude možné žádost o odklad doplnit stanovenými dokumenty, správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem je od 11. 3. 2020 uzavřena Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi na dobu neurčitou. Obracet se proto můžete na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Pardubicích nebo Ústí nad Orlicí.

Na žádost zákonného zástupce může být zapsáno také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2020 do 30. června 2021, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Konkrétnější informace jsou na webových stránkách jednotlivých základních škol.

Spádové školské obvody základních škol:

1. Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří ulice:

Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Dr. Bartůňka, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Heydukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní, Chelčického, K Lipám, K Májovu, K Presům, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lindy, Lupáčova, Májov, Městský park, Na Kopci, Na Šancích, Na Špici, Na Valech, Na Větrníku, Na Výsluní, Nerudova, Novoměstská, Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Pod Kopcem, Poděbradova, Podfortenská, Presy, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká, Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Švermova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V Hliníkách, V Blehovsku, V Tejnecku, Všehrdovo náměstí, Václavská, Vlčnovská, Vlčí Hora, Zahradní, Žižkovo náměstí, část území obvodu města Chrudim: Medlešice, Vestec a Vlčnov.

2. Školský obvod Základní školy, Chrudim Dr. Peška 768 tvoří ulice:

Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Hasičská, Husova, Jabloňová, Janderova, Jasmínová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Sportovní, Strojařů, Sýkorova, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Dolíčku, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

3. Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice:

Dostálova, Dr. Milady Horákové, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Píšťovům, Koželužská, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, Podkopanický mlýn, S. K. Neumanna, Sečská, Sídliště Jaroslava Lonka, Sokolovská, Spojovací, Svatopluka Čecha, Šnajdrova, U Stadionu, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického, Za Pivovarem.

4. Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří ulice:

Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Vazovce, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Slovenského národního povstání, Topolská,
část územního obvodu města Chrudim: Topol.

Autor: Sylva Drašnarová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here