Pozor! V platnost vstupují v Chrudimi i jinde další nová opatření ke koronaviru

0
645
Foto: Kodl Cr

Zde naleznete průběžně aktualizované souhrnné informace o konkrétních opatřeních v Chrudimi.

Nové od 6. 4. 2020

Stručně

• lze individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh nebo jízda na kole v lese je umožněna bez roušky,
• od úterý 7. dubna mohou být v provozu sběrny a výkupny surovin,
• v otevřených obchodech platí od čtvrtka 9. dubna přísnější opatření. Mezi lidmi musí být rozestupy 2 metry, obchody umístí dezinfekční prostředky, obsluha bude muset používat rukavice,
• od čtvrtka hobby markety, stavebniny, železářství či prodejny jízdních kol,
• po 14. dubnu lze v odůvodněných případech, pracovních či soukromých, vycestovat z České republiky.

Podrobněji

Město Chrudim nabízí roušku od spol. EVONA zdarma již občanům věkové skupiny 18+.

Textilní odpad, prosím, nevyhazujte do stávajících kontejnerů na odpad, ale využijte sběrný dvůr.

Svoz odpadu během velikonočních svátků 10.–13. dubna probíhá bez omezení.

Zápisy do základních škol: na základě opatření vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy budou zápisy organizovány bez přítomnosti dětí. Pedagogicko-psychologické poradny jsou na dobu neurčitou uzavřeny. V současné době tedy není možné objednání na vyšetření. Vyšetření týkající se školní zralosti budou probíhat v průběhu prázdnin do 31. 8. Více zde.

Vláda České republiky nařídila vycházet ven pouze se zakrytými ústy a nosem. Respektujte, prosím, všechna nařízení a opatření, jež mají pomoci zabránit šíření nebezpečné nákazy. Nejohroženější jsou senioři a lidé s chronickým onemocněním. Ústa a nos zakrývejte rouškou, šátkem, šálou nebo podobnou ochranou obličeje proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji!

Opatření v Chrudimi:

Rozvozy obědů pro seniory

Ve spolupráci s Restaurací Kateřina, Hostincem U Sladovny, Restaurací Chrudimka a Českým červeným křížem Chrudim jsme připravili pro seniory v našem městě a okolí rozvoz obědů.

Obědy jsou určené zejména pro seniory, kteří jsou osamoceni a nemůže jim nikdo z okolí pomoci.

Obědy lze objednávat nejpozději předchozí den do 14 hod.

Úřední hodiny Městského úřadu Chrudim jsou omezeny na pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin. Prosíme, omezte osobní návštěvy pouze k vyřízení naprosto nezbytných záležitostí. Dveře do budov MěÚ zůstanou pro veřejnost uzavřené i v úředních hodinách, u dveří bude k dispozici seznam tel. čísel pro jednotlivé odbory, na které bude možno volat a konzultovat své záležitosti. Pouze pokud budou posouzeny jako neodkladné, příslušný pracovník úřadu dojde pro klienta do přízemí, odvede ho na příslušné pracoviště odboru, vyřídí s ním jeho záležitost a vyvede ho z budovy.

S ohledem na nouzový stav není dočasně možné objednání klientů ve webové aplikaci DOKLADY – ONLINE na webových stránkách města.

Dětská hřiště, skatepark, venkovní posilovna zůstávají otevřené.

Apelujeme však na dodržování vládního nařízení nesdružovat se ve větším počtu než jsou dvě osoby.

Dodržování tohoto nařízení budeme monitorovat. Pokud nebude respektováno, budeme nuceni jmenovaná zařízení uzavřít. Uživatelé venkovní posilovny při cvičení použijí dezinfekci na ruce a také rukavice.

Sběrná místa roušek jsou rozšířena o sídlo Českého červeného kříže Chrudim a o Centrum sociálních služeb Chrudim.

Od 28. března je omezena krajská veřejná doprava. Autobusy o víkendech nepojedou vůbec.

Změna jízdních řádů MAD Chrudim

V důsledku vyhlášeného nouzového stavu v ČR a následného poklesu cestujících v MAD Chrudim zejm. ve večerních hodinách a o víkendech dochází od 28. března ke změnám jízdních řádů. Vozy MAD jsou každodenně dezinfikovány postřikem, nově bude využíván také ozonátor. Cestující nejsou odbavováni, jízdné se nehradí.

Chrudimská nemocnice:

Pohotovost pro děti i dospělé se přestěhovala do hlavní budovy nemocnice.

Lékařská pohotovost pro dospělé i lékařská pohotovost pro děti a dorost jsou od pátku 20. března až do odvolání přestěhovány z budovy ředitelství do hlavní budovy Chrudimské nemocnice. Pacienti, kteří pojedou na pohotovost, již tedy nebudou vstupovat vchodem z ulice směrem na Vlčnov, ale musí projít hlavním vchodem Chrudimské nemocnice ze strany od ulice Václavské. Ve vstupní hale budou všichni pacienti kontrolováni – bude jim změřena teplota a posouzen jejich důvod ke vstupu do nemocnice. Následně budou pacienti na pohotovost odesláni personálem.

Nově jsou změněna také čísla na pohotovosti: 469 653 332 nebo 469 653 331.

Ordinační doba pohotovostí zůstává nezměněná, tedy pá: 16.00–20:00, so, ne, svátky: 8.00–17.00 hod.

Finanční úřad apeluje na veřejnost, aby upřednostnila odevzdávání daňových podání „bezkontaktně“.

V bezkontaktním režimu nyní funguje také Úřad práce.

Od úterý 17. března jsou uzavřeny mateřské školy.

Městská hromadná doprava (MAD)

Z důvodu zamezení šíření nákazy koronaviru a v zájmu zachování dopravní obslužnosti neobsazujte, prosím, první tři páry sedadel za řidičem. Zákaz pohybu bez zakrytého nosu a úst platí i pro autobusy, bez ochrany obličeje nenastupujte! Připomínáme, že autobusy jezdí podle tzv. prázdinového jízdního řádu s tím, že pro nástup i výstup se budou otevírat pouze zadní dveře.

Český červený kříž Chrudim ve spolupráci s městem Chrudim připravil letáky s informacemi zejména pro seniory, které důrazně vyzýváme, aby omezili vycházky pouze na nejnutnější případy. Zároveň nabízíme pomoc dobrovolníků např. s nákupy. Tyto aktivity koordinuje Český červený kříž (bezplatná linka 800 477 774, nebo tel. 603 492 425) a oddělení krizového řízení MěÚ (tel. 469 657 661). Další informace a registrační formulář pro dobrovolníky na www.pomahamechrudimsku.cz.

Služebna Městské policie Chrudim na Resselově náměstí je pro veřejnost uzavřena. V případě dotazu ohledně oddělení ztrát a nálezů kontaktujte telefonicky pracovnici tohoto oddělení paní Jiráskovou na tel. Č. 469 657 829.

S okamžitou platností je rovněž uzavřeno přestupkové oddělení městské policie. Výzvy, které byly v minulých dnech umístěny za stěrače vozidel, budou s občany řešeny až po zrušení mimořádných opatření. O znovuotevření přestupkového oddělení budou občané včas informováni. Ke komunikaci se strážníky či operačním důstojníkem můžete využít zvonek umístěný vpravo vedle dveří, popřípadě využijte telefonického spojení: Tísňová linka MěP – 156, tel. čísla na operační středisko – 469 657 826, 469 622 666.

Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o.:

Změna otevírací doby sběrného dvora: pondělí–úterý: 8.00–16.30 hod., středa ZAVŘENO, čtvrtek–sobota: 8.00–16.30 hod. Sběrný dvůr je otevřen pouze pro občany Chrudimi a smluvních obcí. V souladu s nařízením a doporučením vlády žádáme zákazníky sběrného dvora, aby při placení preferovali úhradu platební kartou. Prosíme využívat služby sběrného dvora jen v nejnutnějších případech.

Provoz parkovacích automatů: parkovací poplatek se neplatí.

Provoz Útulku Chrudim je omezen.

Veřejná WC uzavřena. Z důvodu preventivních opatření jsou veřejná WC na Školním náměstí, v ulici Čs. partyzánů a v nákupním středisku Kateřina (Borzna) od 24. 3. do odvolání uzavřena.

Svoz odpadů během velikonočních svátků 10.–13. dubna proběhne bez omezení.

Textilní odpad, prosím, nevyhazujte do stávajících kontejnerů na odpad, ale využijte sběrný dvůr.

Doporučení pro nakládání s použitými jednorázovými osobními ochrannými pomůckami

Použité roušky vložte do plastového pytle, ideálně silnějšího, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad). V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svážejících odpad. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Platby za svoz komunálního odpadu a za psy – termín splatnosti se posouvá na 30. červen 2020. Oddělení daní a poplatků je z důvodu nemoci úplně uzavřeno.

Roušky od Evony pro seniory zdarma

Město Chrudim a Český červený kříž Chrudim začaly seniorům nad 65 let rozvážet roušky ZDARMA od spol. EVONA.

Roušky budou doručovány dobrovolníky do schránek, zabalené a s návodem na použití.

Objednávejte pouze a jen na bezplatné lince 800 477 774, kde nahlásíte svou adresu. Prosíme, nevolejte nikam jinam! V tuto chvíli jsou TYTO ROUŠKY URČENY OSAMĚLÝM SENIORŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽNOST ZAJISTIT SI JE JINAK!

Omezení veřejné dopravy v Pardubickém kraji

V souvislosti s nouzovým stavem v ČR platí mimořádná opatření v oblasti veřejné dopravy.

Všeobecná opatření v ČR:

Lidé mohou pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše ve skupinkách po dvou. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost.

V důsledku mimořádné situace spojené s šířením viru COVID_19 dochází k omezení nabídky služeb České pošty. Všechny pošty mají omezeny hodiny pro veřejnost max. do 16.00 hod a je zrušen víkendový provoz.

Od 8.00 do 9.00 hod. jsou na poštách v Chrudimi obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP – P starších 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

Upozornění: Česká pošta přepravuje zásilky s rouškami po ČR zdarma, bez nutnosti platit poštovné. Roušky se zde tedy zdarma nerozdávají. Na poštu tedy prosím pro roušky nechoďte, šli byste zbytečně. Vyvarujte se jakéhokoli zbytečného pohybu a pobytu na veřejnosti. Jen tak zabráníme dalšímu šíření nákazy.

Uzavření obchodů a restaurací

Vláda uzavřela všechny obchody i tržiště kromě potravin, lékáren, zverimexů, optik, trafik, galanterií a prodejen květin. V prodejnách potravin či drogeriích s plochou nad 500 m2 smí mezi 08.00 a 10.00 hod. nakupovat senioři (lidé starší 65 let), držitelé průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnanci pečovatelských služeb. Pro menší obchody to neplatí. Uzavřené jsou i restaurace,otevřeny zůstávají závodní jídelny a prodejny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem. Platí zákaz prodeje ubytovacích služeb, výjimky se vztahují na cizince, kteří potřebují ubytování před opuštěním území ČR nebo cizince s pracovním povolením. Otevřené jsou i některé služby, například autoservisy s méně než 30 lidmi, pohřební služby, pokladny k prodeji jízdenek nebo pošty.

Omezení pohybu

V Česku platí zákaz volného pohybu osob. Lidé mohou cestovat do zaměstnání, na nákup základních potravin, léků a dalších nezbytných potřeb, za rodinou nebo k lékaři. Lidé mohou také cestovat MHD, a to i zpět do místa bydliště. Povolené jsou například i vycházky do parku. Občané by se ale neměli sdružovat. Lidem nad 70 let vláda doporučila nevycházet z domovů pro seniory. Lidé mohou pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše ve skupinkách po dvou (podrobněji zde). Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost.

Režim na hranicích

Vláda zakázala vstup pro všechny cizince na území České republiky s výjimkou cizinců pobývajících na území Česka s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem. Neplatí to, pokud je vstup cizinců v zájmu České republiky. Vláda dále rozhodla, že zakazuje občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů vycestovat z území České republiky. Neplatí to pro transit (přestup na letišti), řidiče kamionů a takzvané pendlery. Ti ale musí od 21. 3. přes hranice pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem od policie, která je bude rozdávat pokaždé při výjezdu a po příjezdu zpět.

Omezení zbytné zdravotní péče v nemocnicích

Omezení se týká například plánovaných operací nebo vyšetření, která lze odložit. Nemocnice mají nechat kapacity volné pro pacienty s nemocí COVID-19.

Ošetřovné

Vláda schválila doplacení ošetřovného za celou dobu zavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Návrh nového zákona ještě musí schválit sněmovna.

Pro podání žádostí OSVČ na ošetřovné je nutné vyplnit interaktivní formulář Ministerstva průmysl a obchodu.

Podrobněji

Aktuálně (6. 4. 2020):

Vláda přistoupila k částečnému uvolnění protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech.

Občané České republiky mohou opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.

Od úterý 6. 4. mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny, od čtvrtka 9. dubna si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů. Všichni prodejci, nově i dříve povolení, však budou muset od čtvrtka dodržovat přísnější hygienická opatření – budou muset zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň prodloužilo opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a o omezeném pohybu osob do konce trvání nouzového stavu.

Zároveň vláda rozhodla, že se s okamžitou platností ruší dosavadní omezení činnosti pracovišť Czech POINT, aby si lidé mohli touto formou vyřizovat neodkladné úřední věci.

Od úterý 14. dubna se také mírně uvolní dosavadní zákaz vycestovat z České republiky. Kromě pendlerů a dalších osob, které mají výjimku ze zákazu už dnes, budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů. V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a projít karanténou.

Autor: Aleš Prokopec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here