Správní orgán se bude zabývat nepovoleným prodejem zboží v Novoměstské ulici a na Palackého třídě

0
531
Foto: Městská policie Chrudim

V úterý 7. dubna po osmé ráno se obrátil na strážníky s žádostí o pomoc pracovník vodárenské firmy, jelikož v provedení opravy havárie vodovodního potrubí jeho týmu bránil zaparkovaný automobil. Hlídka provedenou lustrací vozidla zjistila jeho majitele, jehož kontaktovala. Dotyčný se vzápětí dostavil na místo a vozidlo přeparkoval.

Sražená srna v příkopu na výpadovce do Slatiňan

V 9.32 hodin byli strážníci přivoláni do ulice Obce Ležáků, kde v příkopu u komunikace vedoucí do Slatiňan občan zaregistroval ležící sraženou srnu. Hlídka informaci prověřila, avšak zvíře zde nezaregistrovala.

Otravný bezdomovec v budově Českého červeného kříže

V 11.10 hodin kontaktovala strážníky pracovnice Českého červeného kříže s tím, že se v jejich budově v Městském parku bezdůvodně zdržuje muž bez domova, jenž odmítá odejít. Hlídka po příjezdu tohoto muže s bydlištěm ve Vysokém Mýtě z objektu vykázala.

Prodej zboží na ulici v rozporu s nařízením české vlády

O půl dvanácté dopoledne strážníci během hlídkové činnosti v Novoměstské ulici shledali, že v jedné z prodejen dochází k prodeji zboží v rozporu s nařízením vlády ČR a vyzvali proto odpovědnou osobu, aby prodej okamžitě ukončila. Jelikož událost nebylo možné vyřešit na místě, hlídka toto jednání zadokumentovala a spisový materiál postoupí k řešení příslušnému správnímu orgánu.

Skupina osob bez roušek popíjejících venku alkohol

Ve 13.55 hodin bylo oznámeno na linku 156, že u prodejny potravin v Havlíčkově ulici postává skupina osob bez zakrytých dýchacích cest a popíjí alkohol. Hlídka po příjezdu zjistila totožnosti přítomných lidí a poté jejich jednání, jež bylo v rozporu s nařízením vlády ČR, zadokumentovala. Dále osoby vyzvala, aby zakryli svá ústa i nos a nesrocovali se. Událost následně dořeší příslušný správní orgán.

Hlídka kontrolovala v Husově ulici trojici dívek

Po 16. hodině vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení k jednomu z domů v Husově ulici, kde na lavičce seděly tři osoby bez řádně zakrytých dýchacích cest. Hlídka jednání těchto dívek rovněž zadokumentovala a spisový materiál postoupí k řešení příslušnému správnímu orgánu.

Nepovolený prodej na Palackého třídě půjde před komisi

V 17.30 hodin strážníci během hlídkové činnosti zaregistrovali u jednoho z obchodů na Palackého třídě, že zde dochází k prodeji zboží, které je v době nouzového stavu zakázáno prodávat. Strážníci odpovědnou osobu vyzvali, aby prodej zboží ukončila a prodejní plochy předepsaným způsobem oddělila podle nařízení vlády ČR. Vzhledem k tomu, že ani tuto událost nebylo možné vyřešit na místě, hlídka pořídila dokumentaci, kterou postoupí k řešení příslušnému správnímu orgánu.

Upozornění na srocení lidí bez roušek ve Slatiňanech

V 19.11 hodin bylo oznámeno na linku 156 srocení mladých lidí bez ochranných roušek, ke kterému docházelo ve Slatiňanech. Strážníci na místě shledali dvě skupinky lidí, z nichž jedna ve dvojicích se zakrytými ústy i nosy trénovala horolezeckou techniku, přičemž druhá skupina posedávala v okolí, avšak s dodrženými rozestupy a s ochrannými rouškami na obličeji. Protiprávní jednání v tomto případě hlídka neshledala.

Nesprávně zaparkované auto na zastávce v Markovicích

Před sedmou ráno upozornil strážníky občan na nesprávně zaparkovaný automobil, jenž stál v prostoru autobusové zastávky v Markovicích. Hlídka informaci prověřila, avšak s negativním výsledkem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here