Řidiči si stěžovali na ostrou hranu vytvořenou během frézování na křižovatce v ulici SNP

0
416
Foto: Roman Zahrádka

V pátek 10. dubna před jedenáctou dopoledne bylo oznámeno na linku 156, že poblíž budovy divadla v ulici Čs. partyzánů leží v řece jízdní kolo. Hlídka tedy bicykl s poškozenou pneumatikou z vody vyzvedla a předala do oddělení ztrát a nálezů Městského úřadu Chrudim.

Volně pobíhající psy musela vyřešit tamní starostka

Ve 14.30 hodin obdrželi strážníci telefonické oznámení o třech volně pobíhajících psech v Úhřeticích. Operátor městské policie o této skutečnosti vyrozuměl tamní starostku, která přislíbila, že sama učiní potřebné kroky, aby zvířata, jež mohla patřit obyvateli sousední obce, byla odchycena, či zajištěna. Přítomnost hlídky prozatím nežádala. Později strážníci obdrželi informaci, že všechny psy již odchytil a řádně zajistil jejich majitel.

U železniční trati měl být odstaven dětský kočárek

Po 18. hodině byli strážníci přivoláni k železniční trati v ulici Dr. Milady Horákové, kde se měl nacházet zřejmě odložený dětský kočárek. Hlídka prověřila uvedené místo i jeho okolí, avšak s negativním výsledkem.

Hlídka hledala dva opilce bez roušek ve Víta Nejedlého

V 19.24 hodin kontaktoval občan strážníky s tím, že u železničních kolejí v ulici Víta Nejedlého zaregistroval dvě zřejmě podnapilé osoby, jež se tam zdržovaly bez zakrytých dýchacích cest. Hlídka tyto lidi na uvedeném místě ani v okolí nezastihla.

Policisté se museli zabývat otravnými bezdomovci

O několik minut později vyjeli strážníci na základě oznámení do ulice Dr. Milady Horákové, kde se u hypermarketu zdržovala skupina bezdomovců, z nichž někteří seděli a jiní leželi na zemi. Po příjezdu hlídky se zde již nacházeli policisté, kteří věc řešili.

Potyčka mezi mužem a ženou v ubytovně

Ve 20.16 hodin požádal o spolupráci operační důstojník PČR, a to vzhledem k vytížení vlastních hlídek, neboť bylo třeba prověřit oznámení obyvatelky ubytovny v Moravské ulici, jež uvedla, že má problémy se svým spolubydlícím. Strážníci zde proto kontaktovali oznamovatelku i dotyčného muže. Oba shodně uvedli, že mezi nimi došlo ke slovní rozepři poté, co muž, jenž z pověření správce ubytovny dohlížel na dodržování jeho pokynů, napomenul spolubydlící ženu. Jelikož si poté oba vše vzájemně v klidu vyříkali a dalšího šetření nežádali, hlídka odjela.

Stížnost na ostrou hranu vytvořenou během frézování

Po 22. hodině upozornil strážníky občan na to, že u okružní křižovatky v ulici SNP, kde je prováděno frézování vozovky, je nesprávně umístěné dopravní značení, neboť řidiči příslušnou dopravní značku zaregistrují až na poslední chvíli, nestačí včas přibrzdit vozidlo a poté rychle najedou na ostrou hranu, vytvořenou na vozovce frézováním. Hlídka informaci prověřila a poté kontaktovala pracovníka příslušné společnosti, jenž přislíbil, že umístění dopravního značení prověří a případně je přemístí.

Zkrat elektrického vedení v Lupáčově ulici

Ve 23.21 hodin oznámila na linku 156 obyvatelka Lupáčovy ulice, že byla právě svědkem toho, jak zde došlo ke zkratu elektrického vedení a následně jeden z elektrických drátů zůstal volně viset nad vozovkou. Strážníci informaci prověřili a poté přivolali pracovníky příslušné energetické společnosti, kteří provedli opravu poškozeného elektrického vedení.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here