Kdo se pokoušel nad ránem vniknout do domu v ulici Dr. Václava Peška? Výtečníka prozradilo řinčení skla

0
454
Foto: Městská policie Chrudim

Ve čtvrtek 16. dubna v 6.52 hodin kontaktoval strážníky pracovník Technických služeb Chrudim s tím, že v sídlišti Na Šancích brání dva zaparkované automobily ve vyzvednutí a následném vyprázdnění kontejnerů určených ke sběru odpadu. Strážníci provedenou lustrací těchto vozidel zjistili jejich majitele, které nato požádali, aby svá vozidla přeparkovali. Ti žádosti vyhověli a kontejnery byly vyprázdněny. Protiprávní jednání v tomto případě hlídka neshledala.

Uhynulá kachna skončila ve speciálním boxu

Po osmé ráno byli strážníci přivoláni do Radoušovy ulice, kde pod mostem v řece ležela uhynulá kachna. Hlídka tedy zvíře vyzvedla a prozatím je uložila do speciálního mrazicího boxu v areálu Technických služeb Chrudim, odkud bude následně předáno k odborné likvidaci.

Upozornění na čtyři mladíky v Michalském parku

Přesně v 16.30 hodin obdrželi strážníci oznámení o čtyřech mladících, kteří přišli do Michalského parku bez zakrytých dýchacích cest. Strážníci na místě zastihli dvě dvojice mladých lidí, kteří měli na obličeji řádně nasazené roušky a dodržovali mezi sebou dostatečnou vzdálenost. Protiprávní jednání v tomto případě hlídka neshledala.

Srocení deseti lidí za restaurací v Topolské ulici

V 17.23 hodin bylo oznámeno na linku 156, že se za restaurací v Topolské ulici srotilo přibližně třicet lidí popíjejících pivo. Hlídka za tímto podnikem napočítala deset osob, jež měly zakryté dýchací cesty a mezi sebou zachovaly předepsanou vzdálenost.

Dalších deset lidí na lavičkách v Michalském parku

V 17.38 hodin vyjeli strážníci opět do Michalského parku, kde se tentokrát měla nacházet skupina mládeže. Hlídka těchto deset lidí shledala sedící na lavičkách ve dvojicích a s řádně nasazenými rouškami na obličeji. Mládež se v dané době chovala slušně a protiprávního jednání se v parku nedopouštěla.

Bruska na střeše vozidla v sídlišti Na Větrníku

Po 18. hodině upozornila žena strážníky na to, že na střeše jednoho ze zaparkovaných automobilů v sídlišti Na Větrníku zaregistrovala ležící brusku, přičemž se u vozidla nikdo nenachází. Strážníci informaci prověřili a vzhledem k tomu, že uvedený automobil byl služebním vozidlem Vodárenské společnosti Chrudim, hlídka odložené nářadí vyzvedla a dopravila do sídla zmíněné firmy, kde brusku odevzdala vrátnému, jenž poté vyrozuměl příslušného řidiče.

Kdo se pokoušel nad ránem dostat násilím do domu?

Před pátou ráno byli strážníci přivoláni do ulice Dr. Václava Peška, kde se někdo pokoušel dostat násilím do jednoho z domů a v okolí bylo slyšet řinčení rozbitého skla. Hlídka po příjezdu na místo jednala s přítomným oznamovatelem, jenž udal popis neznámého muže, který před tím poškodil skleněnou výplň vstupních dveří jejich domu. Strážníci poté prověřili okolí budovy i celou lokalitu, avšak s negativním výsledkem. Poté hlídka událost zadokumentovala a spisový materiál postoupí s podezřením na neznámého pachatele k dořešení přestupkové komisi při Městském úřadu v Chrudimi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here