Městský kamerový systém odhalil řidiče, který u areálu Technických služeb Chrudim založil černou skládku

0
572
Foto: Městská policie Chrudim

Ve středu 22. dubna v 10.44 hodin byli strážníci přivoláni na Resselovo náměstí, kde občan zaregistroval skupinku lidí bez zakrytých dýchacích cest. Hlídka v těchto lidech zjistila členy jedné rodiny, z nichž jeden muž měl uvolněnou roušku, neboť kouřil cigaretu. Strážníci po vyřešení události tyto lidi poučili o dodržování nařízení Vlády ČR.

Zmatená srna pobíhala Koželužskou ulicí

O jedenáct minut později kontaktovala strážníky obyvatelka Koželužské ulice s tím, že v zahradách ležících na svahu mezi Václavskou a Koželužskou ulicí zpozorovala podél plotu pobíhající zmatenou srnu. Strážníci nejprve kontaktovali majitele příslušných parcel, kde se zvíře pohybovalo a poté hlídka vyrozuměla místní myslivecké sdružení, jež na místo vyslalo svého člena, aby se o srnu postaral.

Nález peněženky s doklady v chrudimském Lidlu

Ve 12.59 hodin vyjeli strážníci do Poděbradovy ulice, kde byla v supermarketu nalezena peněženka s doklady a platebními kartami. Hlídka tyto věci v prodejně převzala a následně vyrozuměla jejich majitelku z Třemošnice, jež se později dostavila do služebny, kde svojí peněženku i s obsahem v pořádku vyzvedla.

Automobil bez označení na místě pro invalidu

Po 13. hodině bylo oznámeno na linku 156, že ve Škroupově ulici stojí automobil bez příslušného označení na parkovacím místě vyhrazeném pro vozidlo invalidy. Na místo vyjela hlídka, jež cestou obdržela informaci od oznamovatele, že dotyčný automobil již odjel pryč.

Zraněná kočka putovala do útulku v Sečské ulici

O chvíli později přivolal strážníky do ulice Na Sádkách tamní obyvatel, jenž zde pod zaparkovaným vozidlem zaregistroval zraněnou kočku. Hlídka s pomocí oznamovatele zvíře odchytla a poté je umístila do útulku v Sečské ulici. O umístění kočky byla telefonicky vyrozuměna pracovnice útulku, jež zvířeti zajistila veterinární vyšetření.

Žena bez roušky měla venčit v parčíku svého psa

V 17.29 hodin se na strážníky obrátila žena, jež předtím procházela parčíkem v Husově ulici, kde spatřila na lavičce sedící ženu bez zakrytých dýchacích cest, jež umožnila svému psovi volné pobíhání. Když jí oznamovatelka napomenula, dostalo se jí neslušné odpovědi. Při příjezdu strážníků měla žena v parku řádně nasazenou ochrannou roušku a její zvíře bylo připoutáno na vodítku. Hlídka v tomto případě protiprávní jednání neshledala, avšak ženu řádně poučila. Protože oznamovatelka, ani žena z parku šetření slovního incidentu nežádaly, strážníci poté odjeli.

Neoprávněně složený odpad u areálu Technických služeb

Krátce před 18. hodinou bylo oznámeno prostřednictvím linky 156, že u vrat areálu Technických služeb v ulici Obce Ležáků někdo neoprávněně uložil odpad. Pomocí kamerového záznamu z příslušné kamery městského kamerového systému byla zjištěna registrační značka dodávkového automobilu, jenž tento odpad na místo dopravil. Následně byl strážníky kontaktován odpovědný řidič, který se po telefonické domluvě dostavil zpět na místo, kde po vyřešení svého protiprávního jednání s hlídkou odpad naložil zpět do automobilu a odvezl pryč.

Nepořádek po havranech na Resselově náměstí

V 19.38 hodin vyjeli strážníci do Široké ulice, kde se měly nacházet tři převrácené popelnice, z nichž ptáci roznášeli odpadky do okolí. Hlídka tyto nádoby na odpad shledala stojící, avšak v jejich okolí byl nepořádek. U sousední budovy v tu dobu dvě ženy uklízely odpadky okolo vlastních popelnic, způsobený havrany. Na žádost strážníků ženy uklidily odpad i u nádob na odpad sousedů.

Neúspěšné hledání údajně zraněného bezdomovce

Ve 21.59 hodin obdrželi strážníci informaci o zraněném bezdomovci, jenž se měl nacházet v blízkosti bankomatu u supermarketu v ulici SNP. Hlídka dotyčného na uvedeném místě, ani v okolí nezastihla, proto prověřila i nedaleké sídliště, avšak rovněž s negativním výsledkem.

Chodec bez reflexních prvků v ulici SNP

Ve 22.10 hodin byli strážníci přivoláni opět do ulice SNP, kde se měl tentokrát na komunikaci pohybovat chodec oblečený do tmavého oblečení bez reflexních prvků, jenž ohrožoval bezpečnost silničního provozu. Hlídka prověřila ulici i její okolí, avšak tuto osobu zde nezastihla.

Zapnutý radiopřijímač rušil ze spánku sousedy

Před půlnocí bylo oznámeno na linku 156, že v Koželužské ulici dochází k rušení nočního klidu hlukem, jenž vychází z konkrétního domu. Strážníci zde po příjezdu kontaktovali odpovědného muže, jenž během rodinného posezení na verandě domu zapnul radiopřijímač. Po vyřešení přestupku byl v ulici klid a hlídka odjela.

Stížnost na rušení nočního klidu na hřišti v Markovicích

Čtyři minuty po půlnoci upozornil strážníky občan na to, že mládež přítomná na hřišti v Markovicích ruší noční klid. Strážníci na místě zastihli dvojici, chlapce a dívku, kteří zde tiše seděli a žádného protiprávního jednání se nedopouštěli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here