Stát začne vyžadovat důkladnější třídění odpadu. Skládkování proto podraží, a to i v Chrudimi

0
596
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Připravovaná legislativa v oblasti nakládání s odpady tlačí obce do efektivnějšího třídění. Cílem je omezit skládkování ve prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Odpady mají navíc ekonomický potenciál, který lze využít.

Poplatky za skládkování budou výrazně navýšeny

Nový zákon, jenž pravděpodobně nabyde účinnosti od roku 2021, poplatky za skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu navyšuje výrazně, navíc počítá s jejich dalším každoročním růstem. To když obce nebudou plnit zákonem stanovený minimální podíl recyklovatelných odpadů. „Pro rok 2020 je tento podíl stanoven na úroveň 45 procent, pro rok 2021 je to však již 55 procent,“ říká místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).

„Současná úroveň třídění je na dobré úrovni, nicméně s ohledem na nadcházející legislativní požadavky stále nedostačující. Poplatek za ukládání neupraveného směsného komunálního odpadu přitom může dosáhnout výše až 1800 Kč za tunu,“ říká ředitel Technických služeb Chrudim Zdeněk Kolář.

Město nakoupí dalších 140 kontejnerů

„Pro tzv. zbytkový odpad bude možné využít skládkování s nižší sazbou pouze při kvalitním třídění. Obec v tomto případě musí spoléhat na občany. Díky připravovanému projektu k tomu ovšem budou mít náležité podmínky,“ dodává místostarosta Nunvář. Na základě analýzy produkce odpadů tak město požádalo o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která umožní projekt nákupu celkem 140 kontejnerů na tříděný odpad za bezmála 1,5 milionu Kč. Postupně tedy dojde ke zvýšení komfortu třídění odpadů, dále předpokládáme hustší síť kontejnerových stání a větší zapojení občanů do třídění jednotlivých složek odpadů s cílem co nejnižšího objemu směsného komunálního odpadu.

„Je nutno zopakovat, že bez zapojení občanů města, jednotlivých společenství vlastníků nebo příspěvkových organizací města se skutečně neobejdeme. Město a jeho technické služby k tomu mohou přispět lepšími podmínkami,“ dodává ředitel Kolář.

Již v současnosti je však třídění odpadů intenzivnější než v minulých letech. Letošní novinkou je třídění drobného kovového odpadu do nádob spolu s plasty. Dále město vytváří nová hnízda pro třídění odpadů, zavedlo centrální svoz biodpadu, navýšilo počet sběrných míst na textil a jedlé oleje. Technické služby Chrudim také více spolupracují s podnikatelskými subjekty, společenstvími vlastníků a školami, přínosem jsou též činnosti na sběrném dvoře jako třeba rozebírání velkoobjemového odpadu, třídění papíru apod. Další velkou chystanou novinkou, která rovněž významně přispěje ke splnění legislativních požadavků na třídění, je sběr bioodpadu od prahu domu.

Autor: Aleš Prokopec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here