Chrudim byla úspěšná s žádostí o dotaci na parkoviště se zasakováním na Palackého třídě

0
575
Foto: Pixabay.com

Chrudim uspěla s žádostí o dotaci a získala v rámci programu Dešťovka peníze ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na parkoviště se zasakováním na Palackého třídě před bytovým domem čp. 61. Uvedl to starosta města František Pilný (ANO 2011). „Teď už jen zajistit dofinancování stavby a jde se na to,“ dodává starosta.

Stát z programu Dešťovka podporuje právě tvorbu zasakovacích pásů, ale také instalace podzemních vsakovacích zařízení, úpravy koryt vodních toků protékajících obcemi či budování různých vodních prvků protipovodňové ochrany, jako jsou bezpečnostní přelivy hrází, suché a polosuché poldry. V červnu navíc končí další kolo žádostí, v němž je připraveno k rozdělení 200 milionů korun na pořízení domovních čistíren. Další peníze lze získat na budování podzemních nádrží na shromažďování srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně nebo na výstavbu zelených střech u veřejných budov.

Zatím bylo na tyto účely vyčleněno v jedné výzvě přes půl miliardy korun, v dalším kole dokonce miliarda. Dostat se má přitom na všechny žadatele, kteří splní podmínky programu, protože se nesoutěží o to, kdo je nejlepší, ale jde o realizaci co největšího počtu projektů, které mají pomoci zadržet vodu v krajině.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here