V Chrudimské nemocnici jsou opět povoleny návštěvy. Návštěvníci se však musí řídit stanovenými pravidly

0
720
Foto: Roman Zahrádka

Od soboty 13. června byly opět povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů v Chrudimské nemocnici. Návštěvníci se však budou muset podřídit upravenému režimu a dodržovat stanovená pravidla, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů, návštěv i personálu.

„Vzhledem k podmínkám, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví, povolovala naše pracoviště doposud pouze návštěvy v individuálních případech, povětšinou u pacientů v terminálním stadiu. Od soboty 13. června jsou možné návštěvy u všech pacientů, ovšem za dodržení několika pravidel,“ píše se v tiskové zprávě společnosti Nemocnice Pardubického kraje.

Bez známek onemocnění a s vyplněným dotazníkem

V čem bude upravený režim spočívat? Osoba přicházející za hospitalizovaným pacientem musí být bez známek onemocnění COVID-19, jako jsou horečka, kašel, rýma, zimnice, bolesti v krku nebo ztráta čichu, nesmí mít vyšší tělesnou teplotu než 37 °C a nesmí být v karanténě. Dále je nutné, aby návštěva vyplnila prohlášení o bezinfekčnosti, které je spolu s pravidly návštěv ke stažení zde, případně k dispozici v tištěné podobě na oddělení. Jednoho pacienta mohou najednou navštívit maximálně dvě osoby a délka návštěvy nesmí přesáhnout 30 minut. Na vícelůžkovém pokoji pak smí být zároveň vždy jen jedna návštěva a po jejím odchodu musí být prostor vydezinfikován. Vzhledem ke kapacitě jsme zároveň omezili i celkový počet návštěv na jednoho pacienta na jeden den.

Upravená návštěvní doba

Pokud je to možné, návštěva by se měla uskutečnit spíše ve venkovních prostorách areálů nemocnic. I taková návštěva se však musí ohlásit sestře a odevzdat vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti. Stálou podmínkou je dodržení minimální vzdálenosti dva metry. Důležitou součástí nastaveného režimu je také upravená návštěvní doba:

Provoz, návštěvní dny a návštěvní hodiny

Standardní lůžka – středa, neděle – 14.00 – 17.00

Léčebna dlouhodobě nemocných – úterý, čtvrtek, sobota – 14.00 – 17.00

Lůžka intenzivní péče – po individuální domluvě s vedením oddělení

Oddělení s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty mohou mít lokálně upravené návštěvní hodiny, pro konkrétní informace je proto třeba webové stránky příslušné nemocnice na www.nempk.cz.

I nadále platí zákonné výjimky u návštěv hospitalizovaných dětských pacientů a pacientů se sníženou svéprávností, tyto návštěvy však musejí respektovat omezení uvedená v bodu 1 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here