Zastupitelstvo má na programu mimo jiné nabytí pozemků v Rubešově ulici pro výstavbu parkovacího domu

0
469
Foto: Kodl Cr

V pondělí 22. června se od 16 hodin uskuteční ve velké zasedací místnosti ve druhém poschodí Městského úřadu Chrudim v Pardubické ulici čp. 67 veřejné zasedání městského zastupitelstva. Zastupitelé mají tentokrát na programu k projednání osmnáct bodů včetně všeobecné rozpravy.

Program X. řádného zasedání městského zastupitelstva

1. Vytvoření speciálního rezervního fondu společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o.
2. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020
3. Závěrečný účet města Chrudim za rok 2019 a účetní závěrka města Chrudim za rok 2019
4. Přidělení dotace na podporu sociálních pobytových služeb
5. Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru
6. Desatero problémů města Chrudim 2020
7. Souhlas města Chrudim se zařazením území do územní působnosti MAS Chrudimsko, z.s. na programové období 2021 – 2027
8. Přidělení dotací na vrcholový sport na rok 2020
9. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na cyklus kulturních letních akcí „Bez nití/Odvázané léto na terasách“
10. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Chrudimská vinařská desítka“ a „Svatováclavské vinobraní“
11. Vyřizování žádostí o změnu termínů akcí, které byly v roce 2020 finančně podpořeny městem Chrudim
12. Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2019
13. Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim
14. Převod vodohospodářských staveb ve vlastnictví města Chrudim
15. Záměr nabytí pozemků pro „Parkovací dům Rubešova, Chrudim“
16. Jednotný vizuální styl města
17. Informace o činnosti Rady města Chrudim
18. Všeobecná rozprava

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here