Výstavba dopravních staveb ve východních Čechách zrychlí až o šest let

0
1238
Pardubický poslanec Martin Kolovratník (ANO 2011). Foto: Lukáš Luzar

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (tzv. „liniový dopravní zákon“). Novela zákona obsahuje pozměňovací návrhy pardubického poslance Martina Kolovratníka, které zavádí nové mechanismy a principy, jenž zkrátí délku příprav dopravních staveb až o jednu třetinu. Zákon nyní míří do Senátu, který má 30 dnů na jeho projednání a následně poputuje na hrad k podpisu prezidentovi Zemanovi. Novela zákona zásadně pomůže východním Čechám. Konkrétně urychlí přípravy zbývajících úseků dálnic D11 a D35, ale i obchvatů měst.

V důsledku složité legislativy a nadměrné byrokracie výstavba dopravní infrastruktury v Česku stále vázne. Česko se proto legislativně inspirovalo v Polsku, které změnilo legislativu a v důsledku toho zde probíhá výstavba dopravních staveb nevídaným tempem. „Na jaře letošního roku jsem se osobně setkal s polským ministrem dopravy Andrzejem Adamczykem a společně jsme identifikovali několik principů, kterým Polsko vděčí za nebývalý rozmach výstavby nových dálnic,“ říká pardubický poslanec Martin Kolovratník (ANO 2011) a dodává: „Naprosto klíčovou změnou, kterou jsem si z tohoto jednání odnesl, je možnost začít stavět dopravní stavby okamžitě, jakmile investor získá příslušné povolení k výstavbě. Společně s ním totiž získá i přístup k potřebným pozemkům a de-facto úřední právo zahájit stavbu v celé délce stavby. Majitelé pozemků samozřejmě dostanou automaticky zvýšenou kupní cenu a případné spory o výši náhrady budou probíhat v navazujícím řízení o náhradě.“

Obyvatele východních Čechách trápí chybějící dálnice D11 a D35. „Například Polsko na své straně dálnici dokončí pravděpodobně v roce 2024. V případě D11 se tento termín jevil až do dnešního dne jako nereálný. Ve světle přijatých změn jsem ale optimistou a myslím si, že i my bychom tento termín mohli stihnout nebo případně s drobným zpožděním na něj navázat. Novela ale bude mít zásadní dopad i na dálnici D35 v Pardubickém kraji. Některé úseky již mají platné územní rozhodnutí a další se k tomuto kroku blíží. Jsme tak v pokročilé fázi stavebních příprav a díky novele s jejich výstavbou začneme až o několik let dříve, než jsme původně plánovali, “ říká iniciátor klíčových pozměňovaných návrhů poslanec Martin Kolovratník.

Novela zákona ale může zásadně zvrátit a urychlit i přípravu obchvatů měst. „Pocházím z Pardubic a celý život zde žiji. Moc dobře proto vím, jak je důležité co nejdříve dokončit obchvaty a ulevit městské dopravě. Klíčové změny jsem proto koncipoval tak, aby se vztahovaly i na obchvaty měst, které připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Konkrétně v případě Pardubic se jedná o jihovýchodní a jihozápadní obchvat, kterým zákon výrazně pomůže. Vzhledem k tomu, že zde lze očekávat spory o výši náhrady za potřebné pozemky, může novela zkrátit přípravy až o několik let. V případě severovýchodní obchvatu je příprava v pokročilé fázi a vzhledem k tomu, že nové postupy by nepřinesly časovou úsporu, tak očekávám, že budou dokončeny podle dosavadního znění zákona,“ uzavírá pardubický poslanec Martin Kolovratník.

Novela zákona 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury byla schválena ve III. čtení Poslaneckou sněmovnou. Z přítomných 157 poslanců se pro schválení vyjádřilo 129, 16 bylo proti (zástupci TOP 09, Stan a Piráti) a 12 se zdrželo hlasování.

Další klíčové změny, které novela přináší:

· Jednou z hlavních změn v návrhu vlády je prohloubení principu „jedna stavba = jedno společné komplexní rozhodnutí + případně jeden přezkum“.

· Zjednodušení na úseku životního prostředí. Jde o eliminaci řady závazných stanovisek, povolení a souhlasů pro dopravní liniové stavby, u nichž bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí.

· Umožnění vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury a jeho využitelnosti až po dobu 3 let od vyhotovení znaleckého posudku.

· Pro účely urychlení řízení o vyvlastnění stanovení jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy, zejména pokud jde o uspořádání ústního jednání a vydání rozhodnutí o vyvlastnění. Stanoví se také pravidla pro využití znaleckého posudku vyvlastňovaného (vyvlastňovaných má konkrétní lhůtu pro jeho předložení). Jedná se o návrh, který vznikl z praktických zkušeností při projednávání.

· Jednodušší rušení železničních přejezdů. Správa železnic bude mít nově šanci mnohem efektivněji rušit nepotřebné železniční přejezdy v polích (pokud není objížďka delší než 5 km).

· Režim „polské metody“ zavádí také energetické stavby pro přenosovou soustavu a výhledově stavby jaderných zdrojů. Návrhy pamatují i na podporu elektromobility, kdy např. poslanec Petr Dolínek povoluje výstavbu malých dobíjecích stanic bez nutnosti složitého stavebního povolení.

· Seznam strategických staveb. Poslanci do tohoto seznamu zařadili několik silnic I třídy, strategická energetická vedení elektřiny i plynu a také několik plánovaných vodních nádrží, které souvisí s bojem proti suchu.

· Doručování oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou (nikoli individuálně). Pokud se individuální doručení ukáže jako nerealizovatelné, včetně zavedení fikce doručení do ciziny na 30 dnů.

· Navýšení koeficientu vykupovaných staveb a stavebních pozemků. Původní koeficient 1,15 bude navýšen na 1,5násobek odhadní ceny.

· Zrychlení aktualizací územně plánovací dokumentace. Jedná se o zásadní změnu pro stavbu vysokorychlostní železnice (výrazně rychlejší postup při změnách např. krajských zásad územního rozvoje). Povinnost investorů vést u velkých akcí stavební deník v transparentní elektronické podobě.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here