Stavba terminálu veřejné dopravy v Chrudimi spěje do závěrečné, nejrozsáhlejší fáze. Pozor na změny v dopravě!

0
934
Foto: Kodl Cr

Od středy 1. července do 31. srpna bude realizována poslední a z hlediska dopravy nejrozsáhlejší část stavby „Terminál veřejné dopravy Chrudim“. V této etapě se k rekonstrukci tzv. „přednádraží“ přidá i rekonstrukce zbývající části průjezdního úseku MK až ke křižovatce s ulicí Škroupova. Vozovka v ul. Čs. armády bude až po křižovatku s ul. Škroupova vyfrézována a proběhne rekonstrukce podkladních vrstev s následnou pokládkou nového povrchu.

Prostor „přednádraží“ (včetně parkoviště u budovy ČD) bude i nadále oplocen, průchod chodců bude umožněn pouze po zabezpečených trasách (bude vytvořen koridor pro průchod chodců). Přístup na vlaková nástupiště, do budovy ČD, restaurace a informační kanceláře bude zajištěn provizorním způsobem, v některých okamžicích může být i částečně omezen.

Hlavní změnou oproti stávající situaci bude uzavření celé komunikace Čs. armády v úseku od křižovatky s ulicí Rooseveltova po křižovatku s ulicí Škroupova. Po dobu uzavírky bude zobousměrněna ulice Fibichova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Palackého třída a Čs. armády.

Všechny zastávky (stanoviště) MAD zůstávají přesunuty do ulice Rooseveltova. Nadále nebude autobusy MAD obsluhována zastávka „Chrudim ,Škroupova“, náhradní zastávkou bude „Chrudim,,Borzna“ na Palackého třídě. Všechny autobusy MAD pojedou k nádraží přes okružní křižovatku u hotelu Bohemia a ul. Čs. armády.

Na linkách č. 3 a 4 bude dočasně umožněn výstup a nástup na zastávce „Chrudim, aut. st.“ (u podchodu z ul. Čs. armády do ulice Olbrachtova). Na linkách č. 625502 a 625003 budou schvalovány výlukové jízdní řády.

Část ulice Rooseveltova zůstává i nadále zjednosměrněna (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Čs. armády a Revoluční); provoz vozidel podél autobusů stojících na dočasných (přemístěných) stanovištích v jízdním pruhu ul. Rooseveltova bude i nadále veden pouze ve směru od nádraží k ul. Palackého třída.

Pro odstavení autobusů MAD bude i nadále sloužit vyklizená část parkovacího zálivu proti stanovištím linkové autobusové dopravy v ulici Čs. armády.

Uzavírkou bude dotčen i provoz příměstských autobusových linek č. 620708, 620711 a 620713. Autobusy na těchto linkách a spojích pojedou od nádraží ul. Rooseveltovou na silnici I/17 na Palackého třídě, na křižovatce na Dukle odbočí na silnici III/340 19 v ulici Škroupova a dále už podle trasy v jízdních řádech.

Na těchto linkách nebudou schvalovány výlukové jízdní řády a všechny zastávky budou obslouženy.

Žádáme řidiče, chodce i cestující veřejnost, aby se v prostoru „přednádraží“ i v ulici Rooseveltova pohybovali s maximální opatrností a ohleduplností.

Majitele či provozovatele vozidel parkujících na parkovacích místech v ulici Čs. armády v úseku od budovy pošty po křižovatku s ulicí Škroupova (po obou stranách ulice) žádáme o přeparkování vozidel (možno využít např. plochu u smuteční síně).

Omlouváme se za způsobené dopravní komplikace.

Autor: Romana Podzemská

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here