Strážníci pátrali po duševně nemocné ženě, která se ztratila dceři v ulici Čs. partyzánů

0
627
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Ve čtvrtek 16. července v 7.50 hodin bylo oznámeno na linku 156, že u železničního přejezdu v Dašické ulici leží na komunikaci uhynulá kočka. Hlídka tedy zvíře vyzvedla a dopravila do areálu Technických služeb Chrudim, kde je prozatím uložila do speciálního mrazicího boxu, odkud bude předáno k odborné likvidaci.

Občan upozornil na autovrak ve Škroupově ulici

V 9.10 hodin byli strážníci přivoláni do Škroupovy ulice, kde občan poukázal na zaparkovaný autovrak. Hlídka uvedené vozidlo prověřila, pořídila fotodokumentaci a spisový materiál následně postoupí příslušnému správci komunikace k dalšímu opatření.

Hlídka vykázala z nemocnice křičící bezdomovkyni

Ve 14.27 hodin kontaktovala strážníky zdravotní sestra z nemocnice s informací, že ve venkovním přístřešku určeném ke kouření hlasitě křičí žena bez domova. Hlídka po příjezdu dotyčnou osobu, jež nežádala lékařské vyšetření ani ošetření, odsud vykázala.

Pátrání po duševně nemocné ženě v ulici Čs. partyzánů

V 15.30 hodin se do služebny strážníků dostavila žena, jež se přišla dotázat, zda někdo z lidí nepřivedl její psychicky nemocnou matku, která před tím bez jejího vědomí opustila lavičku v ulici Čs. partyzánů, když se od ní na okamžik vzdálila. Hlídka následně prověřila uvedenou ulici, její okolí a poté i ostatní lokality města, avšak s negativním výsledkem. Později vyšlo najevo, že dotyčná žena je již v pořádku doma, neboť ji tam dopravil její známý.

Automobil bránil ve vyjetí ze soukromého pozemku

V 17.01 hodin vyjeli strážníci do Slatiňan, kde v Čechově ulici nesprávně zaparkovaný automobil bránil tamnímu obyvateli ve vyjetí vozidlem z pozemku. Hlídka provedenou lustrací zjistila majitelku uvedeného automobilu, již se následně pokusila kontaktovat v místě jejího bydliště, avšak neúspěšně. Mezitím kontaktoval strážníky oznamovatel s informací, že dotyčné vozidlo již odjelo pryč.

V bankomatu v ulici SNP zůstala finanční hotovost

O několik minut později bylo oznámeno na linku 156, že ve výdejní přihrádce bankomatu umístěného v supermarketu v ulici SNP zůstala nevyzvednutá finanční hotovost. Hlídka tedy peníze převzala a následně je odevzdala do oddělení ztrát a nálezů při Městském úřadu v Chrudimi.

Mládež pohybující se na stavbě nového skateparku

V 17.47 hodin kontaktoval strážníky policii občan s tím, že na staveništi nového skateparku zpozoroval mládež, pohybující se tam na sportovním náčiní. Hlídka na místě zastihla dospělé muže, kteří postávali před oplocením a sledovali průběh stavebních prací.

Řidič nalezl v autobusu cizí doklady a dal je strážníkům

Po 18. hodině byli strážníci přivoláni na autobusové nádraží v ulici Čs. armády, kde řidič jednoho z autobusů nalezl ve vozidle cizí doklady k automobilu. Hlídka je od muže převzala a poté je odevzdala do oddělení ztrát a nálezů při Městském úřadu v Chrudimi.

Parkovačka za stání na zastávce na Palackého třídě

O šest minut později bylo oznámeno na tísňovou linku, že v prostoru autobusové zastávky na Palackého třídě parkuje neoprávněně automobil. Hlídka tedy za stěrač tohoto vozidla umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Hudba z mobilu rušila obyvatele na Širokých schodech

Ve 20.45 hodin vyjeli strážníci k Širokým schodům, kde se zdržovali dva mladíci, kteří se chovali velmi hlučně. Tito místní mladí muži zde poslouchali hudbu z mobilního telefonu. Vzhledem k tomu, že v uvedeném čase svým jednání noční klid neporušili, odešli po příjezdu hlídky pryč.

Dvě osoby na lešení stavby ve Štěpánkově ulici

Ráno po půl druhé kontaktovala strážníky žena s tím, že na stavebním lešení ve Štěpánkově ulici zaregistrovala dvě osoby. Hlídka staveniště prověřila, avšak nikoho zde nezastihla.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here