Poslankyně Olga Richterová si podle místostarosty Štěpánka odvezla z Chrudimi mnoho úkolů

0
1718
Zleva místostarosta Aleš Nunvář, předsedkyně místního pirátského sdružení Nikola Štěpánková, poslankyně Olga Richterová a místostarosta Pavel Štěpánek (všichni Piráti). Foto: fb

Chrudim navštívila poslankyně Olga Richterová (Piráti), místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, která je také členkou Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny či Výboru pro zdravotnictví.

Návštěva našeho města se tedy nesla převážně v duchu zdravotních a sociálních témat. Paní poslankyně se během dne setkala s řadou odborníků – jednala například se zástupci odboru sociálních věcí městského úřadu, zástupci chrudimského úřadu práce, neziskových organizací, poradny pro rodinu nebo předsedkyní okresního soudu.

„Paní poslankyně si z každého bloku jednání odvezla množství podnětů a úkolů, které předá odpovědným ministerstvům,“ řekl místostarosta Pavel Štěpánek (piráti), jenž má sociální otázky ve své gesci a jednání zprostředkoval, a doplnil: „Velkým tématem byla ochrana dětí, třeba u rozvodových řízení nebo opatrovnických sporů.“

Chrudim totiž dlouhodobě nabízí inspiraci ve využití Cochemského modelu, jenž se vyznačuje interdisciplinární spoluprací všech profesí a institucí účastnících se rozvodového řízení. Všichni účastníci sporu, tedy oddělení sociálně-právní ochrany dětí, psychologové a soud, se snaží rodiče dovést k dohodě ohledně péče o jejich děti, kterou rodiče sami nebo s jejich pomocí sestaví, oba ji akceptují a následně dodržují. Sledují přitom jediný cíl – skutečné dobro dítěte a jeho právo na oba rodiče. Chrudimští úředníci v této oblasti sbírají zkušenosti již od roku 2017 a mohou je tak předávat i dalším městům a krajům.

Odpoledne proběhlo setkání na radnici, kde byla mj. představena nová bytová koncepce města. Jde o dlouhodobý záměr využití bytového fondu, jehož hlavní myšlenkou je vyčlenit část bytů pro rodiny v akutní sociální tísni a podpořit určité profese, které město potřebuje, přidělováním bytů. Takto město již v nedávné minulosti nabídlo pomoc Chrudimské nemocnici ve chvíli, kdy bylo třeba zajistit ubytování jejího zdravotnického personálu.

Nakonec poslankyně Olga Richterová navštívila Hospic Chrudim, kde se setkala s ředitelem MUDr. Jiřím Košťálem a MUDr. Marií Blažkovou, zakladateli lůžkového hospice v ulici K Ploché dráze, a prohlédla si rovněž hospic ve Štěpánkově ulici, který momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí a je určen pro další skupinu nevyléčitelně nemocných, především pro onkologické pacienty. Zahájení provozu se plánuje na říjen 2020.

„S oběma lékaři jsme řešili hlavně problémy s financováním a paní poslankyně přislíbila předat podnět Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR k nahrazení složitě vyřizovaných příspěvků za jednodušší způsob úhrady sociálních služeb,“ dodal na závěr místostarosta Pavel Štěpánek.

Autor: Sylva Drašnarová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here