Osoby v karanténě nebo izolaci budou moci hlasovat přímo z vozidla na parkovišti chrudimského letiště

0
166
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Pardubický kraj zřídil s ohledem na zákon upravující ochranu veřejného zdraví před onemocněním covid-19 na parkovišti v areálu civilního letiště Chrudim v Sečské ulici čp. 25 stanoviště pro hlasování z vozidla pro voliče, kteří jsou k 30. září evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci. Hlasování se zde uskuteční ve středu 30. září v době od sedmi do 15 hodin.

Hlasovací lístky budou dodány nejpozději v úterý 29. září

Voličům bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti, státního občanství České republiky a místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo stanoviště zřízeno, platným občanským průkazem, případně prokázáním, že je v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice, nebudou-li zaneseni v seznamu poskytnutém Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo Českou správou sociálního zabezpečení.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 29. září, případně je mohou obdržet přímo na volebním stanovišti. „Doporučujeme, aby voliči byli vybaveni vlastní propisovací tužkou pro úpravu hlasovacího lístku. Hlasování bude umožněno výlučně z motorového vozidla, kterým se oprávněný volič k volebnímu stanovišti dostaví. Vozidlo nelze opouštět,“ upozorňuje mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here