Z nové kašny na Popperově náměstí přetékala voda. Předtím do ní byla hozena petarda a viník byl potrestán pokutou

0
351
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

V pondělí 23. listopadu v osm ráno oznámil občan na linku 156, že v Čáslavské ulici měl na zdi svého objektu umístěny tři reklamní bannery, které z objektu někdo odstranil a odnesl. Šetřením, při kterém byly zhlédnuty kamerové záznamy, byl zjištěn den i čas, kdy k demontáži došlo. Na záznamu jsou rovněž zachyceny osoby, které bannery odstranily a odnesly. Tyto informace byly předány oznamovateli, který uvedl, že se poradí s ostatními pracovníky firmy, zda bannery neodstranil někdo z nich. Pokud by tomu tak nebylo, učiní případně oznámení o jejich odcizení.

Upozornění na vozidlo parkující před vjezdem

Před desátou dopoledne řešila hlídka oznámení o parkování vozidla před vjezdem v Pobřežní ulici. Po příjezdu na místo bylo však zjištěno, že vozidlo parkující před vjezdem mezitím z místa odjelo.

Parkovačka za omezení průjezdnosti v Havlíčkově ulici

K dalšímu oznámení o špatném parkování vyjížděli strážníci před jedenáctou dopoledne do Havlíčkovy ulice, kde měla být omezena průjezdnost vozidel. Oznámení zde bylo vyřešeno umístěním jedné výzvy pro nepřítomného řidiče vozidla.

Z nové kašny na Popperově náměstí přetékala voda

Po 15. hodině řešila hlídka oznámení o přetékající vodě v kašně na Popperově náměstí. Věc byla konzultována s odpovědným pracovníkem Technických služeb Chrudim, který sdělil, že o problému už ví a řeší jej. Ve stejnou dobu byl na kameře, která monitoruje prostranství okolo kašny, zachycen muž, který do kašny hodil petardu. Muž byl hlídkou nalezen na autobusovém nádraží. Za porušení vyhlášky města upravující používání pyrotechniky mu byla uložena pokuta.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here