Na střeše chrudimské radnice vznikla další fotovoltaická elektrárna. Bude ročně městu spořit statisíce

0
458
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Chrudim spustila už svoji třetí fotovoltaickou elektrárnu. Zkušenosti z minulých let totiž ukázaly, že se městu tato zařízení vyplácejí. Projekt snižování energetické náročnosti budov v jeho majetku tak pokračuje, v plánu už je vznik dalších elektráren.

Stejně jako v předchozích případech vyrostly fotovoltaické panely na městské budově, tentokrát na střeše samotné radnice na Resselově náměstí.

Celková úspora v Pardubické ulici činí 375 tisíc korun

„Na dvou projektech jsme si už ověřili, že se nám fotovoltaické elektrárny vyplácejí a skutečně generují úspory. Kupříkladu na budově OSPODu v Pardubické ulici jsme od poloviny roku 2018 vyrobili elektřinu v hodnotě 207 tisíc Kč a sloučením odběrných míst ušetřili dalších 168 tisíc na poplatcích,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011).

„Celková úspora je tak 375 tisíc Kč a návratnost investice do fotovoltaické elektrárny vychází na čtyři a půl roku, to je skvělé,“ hodnotí Pilný.

Chrudim má vlastní energetickou politiku a využívání fotovoltaických zařízení z ní vychází. Současně má zaveden systém managementu hospodaření s energií. Vše je součástí dlouhodobého úsilí o dodržování zásad dobrého hospodaření a snižování energetické náročnosti.

Sedmnáct fotovoltaických modulů na odvrácené straně

Nový fotovoltaický systém o jmenovitém výkonu 6,29 kWp (Watt-peak) je umístěn na jihozápadní části střechy radnice, tedy části odvrácené od hlavního chrudimského náměstí. Případné obavy z narušení historického rázu centra městské památkové zóny tak zůstávají nenaplněny.

Systém sestává ze sedmnácti fotovoltaických modulů o jmenovitém výkonu 370 Wp. Pracuje bez akumulace elektrické energie, vyrobená elektrická energie je zpracována v daném odběrném místě a případný přebytek energie je dodáván do distribuční soustavy.

Systém je vybaven monitoringem, který energetickému manažerovi umožňuje vzdálené sledování a může sloužit i pro vzdálený přístup servisní organizace.

Zařízení funguje i na střeše Technických služeb Chrudim

Kromě budovy OSPODu v Pardubické ulici a nyní radnici na Resselově náměstí začaly fotovoltaické panely fungovat i v areálu společnosti Technických služeb Chrudim v Sečské ulici. Zařízení o jmenovitém výkonu 19,32 kWp pracuje od loňska a vyjma očekávaných úspor elektrické energie z provozu budovy navíc z přebytků energie umožňuje ohřev teplé užitkové vody.

Výstavba fotovoltaické elektrárny na radniční budově byla financována z Fondu obnovy majetku města, který je naplňován z prokazatelných úspor, jež energetický management generuje, a také určitým podílem z výnosů prodeje nepotřebného majetku. Získané finanční prostředky potom slouží výhradně k dalším investicím v oblasti reprodukce majetku, především pak udržitelné energetiky s cílem dosažení nových úspor či generování dodatečných příjmů města. Cílem je nejen snížení nákladů města, ale ve svém důsledku i zvýšení kvality života v našem městě.

Autor: Aleš Prokopec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here