Na stole jsou teď k jednání tři varianty severního obchvatu Chrudimě. Každá přitom vyžaduje nějaký ústupek

0
645
První varianta severního obchvatu Chrudimě. Foto: fb

V lednu se podle starosty Františka Pilného (ANO 2011) uskutečnila dvě pracovní setkání, kterých se zúčastnilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), projektanti, starostové dotčených obcí, odbor dopravy a také územního plánování MěÚ Chrudim, aby společně projednali studii přeložky silnice I/17 od Heřmanova Městce do Chrudimi, která se má v budoucnu stát třetí severní etapou obchvatu našeho města.

„Výsledkem jednání jsou tři varianty vedení této komunikace. Nyní budou ještě probíhat jednání na úrovni obcí a kraje za účelem vzájemné dohody a zanesení vybraného záměru do územních dokumentací. Očekávat lze také četná veřejná projednávání tohoto záměru,“ říká starosta Pilný. Původně plánovaný koridor pro tuto přeložku musel být podle něj aktualizován kvůli kolizi s vedením železniční tratě na Heřmanův Městec. „I když se bude samotná trať nejspíš rušit, její koridor musí být zachován mimoúrovňovým křížením, což by znemožnilo například přímé napojení na průmyslovou zónu Západ,“ dodává František Pilný.

„Protože záměr bude vyžadovat změny územních dokumentací a následně budou probíhat i složité výkupy dotčených pozemků, vede k samotné stavbě severního obchvatu ještě dlouhá cesta. Podaří-li se však záměr dokončit, dojde k zásadní změně vnitroměstské dopravy v Chrudimi, odkud zmizí téměř veškerá tranzitní doprava a Palackého třída se stane městskou komunikací,“ vysvětluje starosta. Všechny zvažované varianty se napojují podle starosty Pilného na silnici I/37 u Vestce, tedy na východní obchvat, a počítají s přímým napojením průmyslové zóny, které bude respektovat aktuální záměry v oblasti. Křížení s Pardubickou ulicí lze řešit buď kruhovým objezdem u Medlešic, nebo jejím mimoúrovňovým křížením.

Druhá varianta severního obchvatu Chrudimě. Foto: fb

Jak vypadají jednotlivé varianty severního obchvatu?

První varianta obchází jižně obec Bylany, mezi rybníkem a Markovicemi kříží trať i silnici a severně pak obchází Chrudim. Respektuje územní plány obce Bylany a částečně Chrudimi. Je veden komfortními směrovými oblouky. Nevýhodou je 350 metrů dlouhá estakáda v místě křížení s tratí a současnou I/17, která ovlivní krajinný ráz a úzké spojení Markovic s rybníkem.

Druhá varianta obchází jižně Bylany, ostřejším obloukem překonává postupně trať, následně současnou I/17 a prochází mezi Třibřichy a rybníkem, severně potom obchází Chrudim. Respektuje pouze částečně územní dokumentaci Chrudimi. Je přívětivější ke krajinnému rázu, ale zabírá více zemědělské půdy. Oproti první variantě je delší asi o 200 metrů.

Třetí varianta obchází Bylany severně a následuje 4,4 km dlouhý rovný úsek jižně od Třibřich a severně od Chrudimi. Respektuje pouze územní plán Chrudimi. Nevýhodou je nutnost rozsáhlé přeložky vysokého napětí, větší zábor zemědělské půdy i menší směrové oblouky. Oproti první variantě je tato delší asi o 500 metrů.

„Která varianta u vás vítězí a proč? Za vaše názory předem děkujeme,“ vyzývá občany k diskuzi chrudimský starosta František Pilný.

Třetí varianta severního obchvatu Chrudimě. Foto: fb

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here