Ostraha chrudimského supermarketu zadržela agresivního zloděje. Vzala si ho do parády policie

0
471
Foto: Pixabay.com

V pondělí 1. března před jedenáctou dopoledne obdrželi strážníci informaci o tom, že na parkovišti na Školním náměstí leží větší množství skleněných střepů. Hlídka o této skutečnosti vyrozuměla příslušného pracovníka Technických služeb Chrudim, jenž přislíbil zajištění úklidu místa.

Hlídka musela v Sobětuchách poučit majitele psa

Ve 12.42 hodin byli strážníci přivoláni do Sobětuch, kde u jednoho z domů volně pobíhal pes většího vzrůstu, jenž ohrožoval kolemjdoucí ženu. Hlídka při příjezdu shledala zvíře řádně zajištěné na pozemku svého majitele, jenž pracoval na zahradě. Strážníci tedy muže řádně poučili a poté odjeli, neboť protiprávní jednání v tomto případě neshledali.

Zadržený zloděj se choval agresivně

O pět minut později kontaktovala strážníky pracovnice ostrahy supermarketu na Palackého třídě s tím, že v jejich prodejně došlo ke krádeži zboží a dodala, že přítomný podezřelý muž se vůči personálu supermarketu chová agresivně. Hlídka v dotyčném zjistila obyvatele Hrochova Týnce, jenž se doznal, že úmyslně pronesl za pokladní zónu bez zaplacení lahev alkoholu. Vzhledem k jeho předchozím protiprávním činům strážníci událost konzultovali s Policií ČR, jež rozhodla, že věc převezme. Na žádost Policie ČR byl dotyčný dopraven hlídkou na Obvodní oddělení Policie ČR v Chrudimi, kde byl předán službukonajícím policistům.

V ulici Obce Ležáků „zlobila“ na přejezdu výstražná světla

Ve stejný čas obdržel operátor městské policie informaci od občana o tom, že na železničním přejezdu v ulici Obce Ležáků blikají výstražná světla červené barvy, přičemž závory jsou spuštěné napůl a tvoří se tam kolony automobilů. Operátor tedy kontaktoval výpravčího Českých drah, jenž o poruše věděl a dodal, že na místo již vyjel technik, který závadu neprodleně odstranil.

Na Palackého třídě ležel na zemi opilec

Ve 13.22 hodin požádala strážníky o spolupráci operátorka Zdravotní záchranné služby, neboť bylo třeba prověřit oznámení, že na Palackého třídě u obchodního centra leží na zemi opilý muž. Při příjezdu hlídky se u tohoto člověka sedícího na lavičce nacházeli policisté, kteří událost řešili. O zjištěných skutečnostech byla operátorka ZZS telefonicky vyrozuměna.

Skupina dětí bez roušek na hřišti ve Fibichově ulici

Před 14. hodinou bylo oznámeno na linku 156, že se u domu ve Fibichově ulici na hřišti zdržují děti bez zakrytých dýchacích cest. Oznamovatel dále uvedl, že se za sousedním domem nachází rozházené odpadky. Strážníci na hřišti zastihli tři mladíky, kteří po poučení hlídkou použili k zakrytí dýchacích cest respirátory. Ve věci odložených odpadků hlídka informaci nejprve prověřila a následně o zjištěných skutečnostech učinila zápis do knihy závad, aby odpadky byly co nejdříve uklizeny.

Parkovačka po upozornění v Heydukově ulici

Přibližně o hodinu později vyjeli strážníci do křižovatky ulic Heydukova a Na Valech, kde občan zpozoroval dodávkové vozidlo stojící na chodníku. Hlídka tedy na automobil umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Pátrací akce po chlapci, který odešel od svého otce

V 16.20 hodin požádali strážníky o spolupráci příslušníci Policie ČR, neboť bylo třeba společně s nimi pátrat po chlapci, jenž odešel od svého otce. Strážníci postupovali dle dispozic policistů do 16.55 hodin, kdy pátrání odvolali.

Opilý bezdomovec putoval do Pardubic na záchytku

Několik minut před 18. hodinou byli strážníci přivoláni na Palackého třídu, kde ležel poblíž supermarketu na zemi opilý muž. Jelikož tento místní bezdomovec jevil známky požití alkoholu a nebyl schopen samostatné chůze, hlídka jej podrobila orientační dechové zkoušce na alkohol s naměřenou hodnotou 1,94 promile alkoholu. Vzhledem k této skutečnosti byl dotyčný strážníky dopraven k vyšetření do nemocnice, kde službu konající lékař rozhodl o jeho umístění do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích, kam dotyčného odvezla hlídka a předala jej do péče personálu stanice.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here