Měl zázračnou moc uzdravovat v době morových epidemií. Pomůže i tentokrát obraz Chrudimského Salvátora?

0
1083
Obraz Chrudimského Salvátora. Foto Klára Kalinová

V kostele Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí bude v neděli 21. března od 15 do 16 hodin mimořádně vystaven obraz Chrudimského Salvátora, o němž koluje legenda, že má zázračnou moc uzdravovat. Do kostela bude možné přijít za dodržení předepsaných opatření, tedy s respirátorem na dýchacích cestách, dále bude nutné dodržovat povinné rozestupy a uvnitř bude umožněna přítomnost vždy maximálně dvaceti lidem současně.

Vyjádření chrudimského arciděkana Jiřího Heblta

Je dobře známou skutečností, že v minulých dobách se lidé v době epidemie moru obraceli skrze chrudimský obraz k Ježíši Kristu – Salvátoru – Spasiteli, viz například článek dr. Tomáše Pavlíka „Chrudimský Salvátor jako znamení doby“.

Obraz sám o sobě není „kouzelný“, není to magický předmět, který by vyzařoval nějakou ezoterickou energii. Označujeme ho však jako milostný nebo zázračný, a to znamená, že lidé, kteří se před ním modlí ve své nouzi k Ježíši Kristu – Salvátoru jsou mnohdy vyslyšeni. Dostává se jim duchovní pomoci. Zobrazení Kristovy Tváře je pak určitou oporou pro víru, s kterou se člověk k Ježíši modlí. Právě důvěra v Ježíše Krista je tím nejdůležitějším postojem člověka modlícího se před obrazem.

Prožíváme nyní tíživou a vleklou epidemii koronaviru. Hledáme cesty ke zdraví i vnitřní sílu ke zvládnutí této těžké situace. Je zřejmé, že lidem v nouzi pomáhají i duchovní prostředky. Protože v Chrudimi je stále uchováván tento vzácný obraz, rozhodli jsme se ho zpřístupnit k uctění a tiché modlitbě.

Chrudimský Salvátor bude vystaven v kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 21. 3. 2021 od 15 do 16 hodin. Do kostela můžete přijít za dodržení předepsaných opatření – respirátor, rozestupy a maximální počet dvacet lidí současně v kostele.

P. Jiří Heblt, arciděkan chrudimský

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here