První cesta starosty Pilného vedla po uzdravení z covidu na stavbu revitalizace rybníka ve Vlčnově

0
848

Starosta města František Pilný (ANO 2011) vyrazil poprvé po prodělaném covidu-19 v pátek 26. března dopoledne do terénu, aby se přesvědčil, jak postupují práce na revitalizaci návesního rybníka ve Vlčnově, které zde provádí firma PP-GROUP.cz s. r. o. z Proseče.

Za částku 2.654.624 Kč bez DPH zde bude odtěžena vrstva sedimentů do výšky 1,2 metru a vybudována nová výpusť a přeliv. Mezi asfaltovou komunikací a rybníkem pak vznikne travnatý pás mírně skloněný k hladině. Bude zde provedena také sanace břehového opevnění a stávající opěrné zídky vyskládané na sucho z opukových kamenů budou nahrazeny šikmými svahy s opevněním z velkých lomových kamenů. Navrhovaným opatřením by mělo být docíleno významného zlepšení estetického vzhledu celé návsi.

Jedná se přitom o historickou vodní nádrž, jež není umístěna na vodním toku a je zásobována pouze vodou z dešťové kanalizace a z odvodňovacího zařízení, které nádrží protéká. Rybník nemá hráz a je celým objemem vyhlouben v terénu. Plní zejména funkci akumulační, zadržuje totiž vodu v krajině a je zásobárnou užitkové vody pro obec.

Starosta města Ing. František Pilný, MBA. Foto: Kodl Cr
Foto: Kodl Cr

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here