Rodiče, připravte se na zápis dětí do prvních tříd chrudimských základních škol pro školní rok 2021/2022

0
1165
Ilustrační foto: ZŠ Dr. Peška Chrudim

Zápis dětí, které letos dovrší do 31. srpna šestý rok svého věku, i těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, bude proveden ve všech chrudimských základních školách v pátek 23. dubna od 15 do 18 hodin a v sobotu 24. dubna od osmi do 10 hodin dopoledne.

K zápisu se musí dostavit rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. Rodiče mohou přihlásit své dítě u zápisu i v případě, bude-li mimo Chrudim nebo se nebude moci dostavit z jiných vážných důvodů. V případě, že dítě nebude po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, musí se dostavit jeho zákonný zástupce k zápisu a projednat odklad začátku školní docházky o jeden školní rok.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2021 do 30. června 2022, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je pak doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, podmínkou k přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2022, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. „Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol,“ říká mluvčí chrudimské radnice Aleš Prokopec.

Spádové školské obvody základních škol:

1. Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří ulice:

Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Dr. Bartůňka, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Hejdukova, Hniličkova, Holubovská, Hradební, Hradištní, Chelčického, K Lipám, K Májovu, K Presům, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lindy, Lupáčova, Májov, Městský park, Na Kopci, Na Šancích, Na Špici, Na Valech, Na Větrníku, Na Výsluní, Nerudova, Novoměstská, Opletalova, Pardubická, Pobřežní, Pod Kopcem, Poděbradova, Podfortenská, Presy, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Sladkovského, Střelecká, Svěchyňova, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Švermova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V Hliníkách, V Blehovsku, V Tejnecku, Všehrdovo náměstí, Václavská, Vlčnovská, Vlčí Hora, Zahradní, Žižkovo náměstí a část území obvodu města Chrudim: Medlešice, Vestec a Vlčnov.

2. Školský obvod Základní školy, Chrudim Dr. Peška 768 tvoří ulice:

Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Hasičská, Husova, Jabloňová, Janderova, Jasmínová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Popperovo náměstí, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Sportovní, Strojařů, Sýkorova, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Dolíčku, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

3. Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice:

Dostálova, Dr. Milady Horákové, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Píšťovům, Koželužská, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podkopanický mlýn, Podhůra, S. K. Neumanna, Sečská, Sídliště Jaroslava Lonka, Sokolovská, Spojovací, Svatopluka Čecha, Šnajdrova, U Stadionu, U Valchy, U Vodárny, Úzká, V Průhonech, Vrchlického, Za Pivovarem.

4. Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří ulice:

Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Vazovce, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Slovenského národního povstání, Topolská a část územního obvodu města Chrudim: Topol.

Zápis dětí do základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022 bude proveden v budově Speciální základní školy Chrudim na Školním náměstí 228 v pátek 23. dubna od 14 do 16 hodin. Rodiče dětí musí u zápisu předložit stejné doklady jako u základních škol.

Termín zápisu do Základní školy Bohemia je stanoven na úterý 6. dubna od 15 do 18 hodin.

Pokud bude epidemiologická situace nadále nepříznivá, budou zápisy do prvních ročníků probíhat dálkovou formou (zasílání přihlášek poštou, e-mailem, datovou zprávou, v krajním případě osobním podáním). Na příjem přihlášek bude vyčleněna delší lhůta než původní dva dny. Konkrétní informace k zápisům v jednotlivých ZŠ naleznete na webových stránkách příslušné školy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here