V blízkosti restaurace Kateřina se náhle sesunula zeď zdejšího nábřeží. Zatím není jasné, komu patří

0
1750
Foto: František Pilný

V sobotu 27. března se sesunula v blízkosti restaurace Kateřina opěrná zeď zdejšího nábřeží, kvůli čemuž musel být omezen provoz místní cyklostezky. Ohrazení místa přitom provedli strážníci Městské policie Chrudim spolu s pracovníky Technických služeb Chrudim.

„Sešel jsem se hned na místě se zástupci Povodí Labe, kteří provedou v příštím týdnu přímo v korytu řeky zabezpečení big bagy s pískem. S opravou zdí to však bude horší, neboť je třeba nejprve vyjasnit otázku, komu zeď patří. Povodí Labe totiž tvrdí, že zrovna tato pískovcová část jejich není. Vyvolám proto k tomuto problému v příštím týdnu jednání,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011).

Foto: Kodl Cr
Foto: Kodl Cr
Foto: Kodl Cr
Takto se předloni zřítila nedaleko od Kateřiny jedna z opěrných zdí na Jungmannově nábřeží. Foto: Kodl Cr
Regulace Chrudimky před rokem 1915. Na podzim roku 1914 byla dokončena první část regulace Chrudimky v Chrudimi – od „parníku“ (bývalý Hýrův parní mlýn, poté tkalcovna a přádelna, později ČSAD) až ke starým jatkám a Nermuťově strojírně v Lupáčově ulici. Tohoto úkolu se úspěšně zhostila firma Ing. Zdenko Kruliš Pardubice. Vynechány byly prozatím některé úseky jako např. Roština u budoucího divadla, okolí kateřinského kostela nebo zákrut u křižovatky Husovy ulice s Masarykovým náměstím. Na těch se později podílely už jiné firmy. Fotografie nás vrací do doby, kdy na staveništi v blízkosti ústí dnešních ulic Vrchlického a Dostálovy do Jungmannova nábřeží dělníci pardubické firmy pomocí nejjednodušší mechanizace začínali stavět v korytu budoucího toku řeky opěrné zdi. Budeme-li porovnávat tehdejší situaci se současnou podobou této části města, jistě nás překvapí malá proměna zástavby na pravém břehu řeky. Text: Vzpomínky na starou Chrudim; Foto: ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi
Stavba jezu a opěrných zdí v novém korytu během regulace Chrudimky na Jungmannově nábřeží a Na Ostrově v letech 1912-1914. Koncem května 1912 byl zemskou komisí pro úpravu řek v Království českém vypsán konkurs na provedení dílčích říčních úprav v Chrudimi. Za 317 000 K měly být do konce roku 1914 u textilní továrny p. Eisnera (bývalý Hýrův mlýn, poté tedy různé tkalcovny a přádelny několika firem, později ČSAD) a u strojírny p. Nermutě v Lupáčově ulici postaveny terasní zdi, dva jezy a pilíře pro mosty. Již na podzim roku 1914 byla dokončena první část regulace Chrudimky v Chrudimi – od „parníku“ (zmíněný bývalý Hýrův parní mlýn) až ke starým jatkám a Nermuťově strojírně v Lupáčově ulici. Tohoto úkolu se úspěšně zhostila firma Ing. Zdenko Kruliš Pardubice. Vynechány byly prozatím některé úseky jako např. Roština u budoucího divadla, okolí kateřinského kostela nebo zákrut u křižovatky Husovy ulice s Masarykovým náměstím. Na těch se později podílely už jiné firmy. Fotografie nás vrací do doby, kdy na staveništi v blízkosti ústí dnešních ulic Vrchlického a Dostálovy do Jungmannova nábřeží dělníci pardubické firmy pomocí nejjednodušší mechanizace začínali stavět v korytu budoucího toku řeky opěrné zdi. Na úseku za novým jezem, směrem k budoucímu sídlišti U Stadionu a městským sportovištím, se začalo pracovat až po 1. světové válce. K napřímení Chrudimky pomocí další uměle vytvořené vodní cesty zde došlo v letech 1921-1922. Text: Vzpomínky na starou Chrudim; Foto: ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi
Nábřeží řeky Chrudimky v roce 1912. Cesta řeky Chrudimky přes město se klikatila a stáčela a bylo kolem ní vybudováno velké množství náhonů vedoucích k mlýnům, stupníkům i valchám. Měla proto i mnoho splavů. Postupem let, s ohledem na nutnost převést přívalovou vodu způsobující záplavy přes město, se začala budovat její regulace, rozdělená do několika úseků od mlýna v Janderově až po Dolní Vestec. Stavba probíhala od počátku 20. století až do období mezi dvěma světovými válkami. Po určitých úsecích byly do kamenných zdí vsazeny schody k řece a vytvořena máchadla pro máchání prádla. Foto: Vzpomínky na starou Chrudim

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here