Muž obvinil ženu v sídlišti Na Větrníku z toho, že ho napadá. Musela přijet policejní hlídka

0
371
Sídliště Na Větrníku. Foto: Roman Zahrádka

V úterý 6. dubna v 8.55 hodin bylo oznámeno na linku 156, že v Havlíčkově ulici parkuje nesprávně automobil v blízkosti přechodu pro chodce. Hlídka uvedenou ulici prověřila, avšak takto stojící vozidlo zde nezaregistrovala.

Docházelo v kadeřnictví k porušování vládního nařízení?

V 11.13 hodin obdrželi strážníci informaci o tom, že v jednom z místních kadeřnictví dochází k porušování vládního nařízení, neboť uvedený podnik je v provozu a tajně sem dochází zákazníci. Strážníci uvedenou provozovnu prověřili, avšak žádného přítomného zákazníka zde nezpozorovali. Odpovědná osoba byla hlídkou náležitě poučena.

Odhozený odpad v igelitových pytlích ve Škrovádu

Po 14. hodině byli strážníci přivoláni do slatiňanského Škrovádu, kde občan na skládce zaregistroval odložený nevhodný odpad. Hlídku dotyčný zavedl na volně přístupné prostranství, určené k odkládání ořezaných větví stromů, keřů a dalšího rostlinného odpadu. Mezi tímto odpadem pak strážníkům označil několik odložených igelitových pytlů, jež sice obsahovaly převážně ořezané větve jehličnatých stromů, avšak odpad zde byl ponechán včetně jeho igelitového obalu, jenž mezi rostlinný odpad nepatří. Oznamovatel poté hlídce sdělil indicie vedoucí ke konkrétní osobě, jež igelitové pytle na sběrnou plochu odložila. Strážníci událost zadokumentovali, pořídili fotodokumentaci a spisový materiál včetně totožnosti podezřelé osoby následně postoupí k řešení pracovníkům Odboru životního prostředí při Městském úřadu v Chrudimi.

Obyvatel Opletalovy ulide upadl a nebyl schopen vstát

Ve 14.45 hodin kontaktovala strážníky s žádostí o pomoc obyvatelka Opletalovy ulice, neboť její manžel doma upadl na zem a ona sama jemu nedokázala pomoci vstát. Hlídka dotyčného vyzvedla po pádu nezraněného a uložila jej na lůžko, kde setrval v přítomnosti své manželky.

V Široké ulici ležel na chodníku uhynulý holub

V 15.10 hodin vyjeli strážníci do Široké ulice, kde žena poblíž okružní křižovatky zaregistrovala na chodníku uhynulého holuba. Hlídka tedy ptáka vyzvedla a v přepravním boxu jej dopravila do areálu Technických služeb Chrudim v Sečské ulici, kde byl holub umístěn do speciálního mrazicího boxu, odkud byl následně předán k odborné likvidaci.

Zloděj zadržený v supermarketu půjde před komisi

Přesně v 18 hodin oznámila telefonicky ostraha supermarketu v ulici SNP, že v jejich prodejně došlo ke krádeži zboží. Přítomný podezřelý mladý muž se ke svému úmyslnému jednání strážníkům doznal, avšak vzhledem k tomu, že nezaplacené zboží úmyslně poškodil a neměl při sobě finanční prostředky, aby způsobenou škodu na místě uhradil, hlídka jeho počínání v supermarketu pouze zadokumentovala a událost dořeší až přestupková komise při Městském úřadu v Chrudimi.

Žena odchytla na Palackého třídě zaběhnutého psa

V 19.10 hodin informovala strážníky místní mladá žena o tom, že u jednoho z bytových domů na Palackého třídě v Chrudimi zahlédla volně pobíhajícího psa. O chvíli později pak tato žena vyrozuměla strážníky o tom, že pobíhající zvíře již sama odchytla. Hlídka po příjezdu na smluvené místo od ženy psa převzala. Na základě místní znalosti bylo zvíře dopraveno jeho majiteli z Chrudimi. Po vyřešení přestupku se strážníky majitel psa v pořádku převzal a zajistil na svém pozemku.

Muž obvinil ženu Na Větrníku z toho, že ho napadá

Krátce po 21. hodině kontaktovala strážníky obyvatelka sídliště Na Větrníku s tím, že mezi ní a jejím přítelem došlo k problému poté, co ji nepravdivě obvinil z toho, že jej napadá. Vzhledem k vytížení strážníků při dohledu na projíždějící konvoj s nadměrným nákladem ulicemi města byla v uvedené věci požádána o spolupráci Policie ČR, jež k dotyčné ženě vyslala vlastní hlídku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here