Odchycené nutrie najdou svůj azyl v záchranné stanici Pasíčka

0
641
Foto: Kodl Cr

Případ chrudimských nutrií, které na sebe připoutaly velkou pozornost veřejnosti i médií, má překvapivé rozuzlení. Dny škodlivého invazního druhu jsou v několika lokalitách Chrudimi sice sečteny, ale alespoň pro část zvířat, s nimiž se veřejnost bude jen nerada loučit, se našlo vlídnější řešení.

„K naší radosti a překvapení se pro část nutrií podařilo zajistit azyl v podobě umístění do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka v Boru u Skutče,“ říká chrudimský místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).

„Myšlenka odchytu a následného utracení z pochopitelných důvodů nenašla u části veřejnosti porozumění. Na řešení v podobě umístění do záchranné stanice má zásadní podíl občanská iniciativa v podobě místní milovnice přírody, které jejich osud nedal spát a na Pasíčka nás nasměrovala. Patří jí za to velký dík, rád jsem příslušné kontakty předal,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011).

Počet nutrií v Chrudimi je nyní odhadován na 20–30 kusů, loni jich bylo cca 10 kusů. „Jedna skupinka nutrií umístěná do záchranné stanice tedy problém neřeší, odchytávat musíme dál,“ říká místostarosta Nunvář s tím, že nechat nutrie nadále rozmnožovat by byl nezodpovědný hazard.

„Ovšem pokud pro některé z nich najdeme opatrovníka, nemusíme je nechat utrácet. Já osobně budu rád za každou úspěšně umístěnou nutrii na dožití,“ říká místostarosta zodpovědný mimo jiné za oblast životního prostředí. Město se nyní snaží další potenciální zájemce o umístění nutrií oslovit.

„Také je nadále potřeba o problematice invazních druhů mluvit. Ostatně i v záchranné stanici a jejích ekovýchovných programech by roztomilé nutrie mohly být příkladem škodlivého invazního druhu, který se u nás bohužel velmi dobře adaptoval,“ dodává.

Jako invazivní a tedy nepůvodní druh, který byl do našich končin dovezen za účelem farmového chovu na maso a kožešinu, nemají nutrie v české přírodě přirozeného predátora. To přispívá k jejich rychlému množení; rozmnožují se totiž několikrát do roka, a to při průměrném počtu pěti až šesti mláďat.

V případě nekontrolovaného množení může dojít až k narušení ekologické rovnováhy a k vytlačení domácích druhů volně žijících živočichů. K přemnožení nutrií přispívají i mírné zimy a také dostatek potravy.

„V posledních letech jdou stavy nutrií výrazně nahoru, a to po území celé ČR. Stanice disponuje zařízením pro držení těchto živočichů a jejich část bude umístěna v expoziční části zařízení ve voliéře s vodní plochou,“ říká Josef Cach, vedoucí Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka s tím, že by nutrie mohly být součástí edukační části expozice.

Areál záchranné stanice Pasíčka je rozdělen na dvě části. První tvoří léčebné komplexy voliér, v nichž jsou umisťováni jedinci přijatí z volné přírody, kteří potřebují pomoc. Odtud pak míří zpět do přírody. Pokud nejsou v důsledku svých zranění schopni návratu, využívají se zejména jako adoptivní rodiče nebo k expozičním účelům. Druhá část areálu slouží právě jako expozice přístupná veřejnosti, která je převážně tvořena ze zástupců zvířat z české přírody.

Autor: Aleš Prokopec

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here