Opilý pacient běhal nahatý po Chrudimské nemocnici a odmítal ji opustit

0
259
Foto: Roman Zahrádka

V pondělí 19. dubna v devět ráno vyjeli strážníci do Hradištní ulice, odkud majitelka bytu oznámila, že došlo k problému s nájemnicí. Tato žena hlídce po příjezdu sdělila, že mezi nimi došlo ke sporu ohledně platby nájemného za měsíc duben. Strážníci poté kontaktovali zmíněnou nájemnici, aby zjistili skutečný stav věci. Obě ženy se poté navzájem domluvily na kompromisním řešení, vyhovujícím oběma stranám a ničeho dalšího po hlídce nežádaly.

Poházené odpadky okolí zařízení pro seniory

V 9.49 hodin bylo oznámeno na linku 156, že jsou v okolí zařízení pro seniory v ulici Strojařů poházené odpadky. Hlídka o této skutečnosti vyrozuměla Technické služby Chrudim, jež přislíbily jejich uklizení.

Strakapoud s poraněným křídlem získal azyl

V 10.45 hodin se do služebny městské policie dostavil občan a předal hlídce strakapouda s poraněným křídlem. Po telefonické domluvě převzal tohoto zraněného ptáka do péče pracovník záchranné stanice živočichů.

Parkovačka na automobilu v ulici V Tejnecku

V 11.30 hodin byli strážníci přivoláni do ulice V Tejnecku, kde nesprávně zaparkovaný automobil komplikoval projetí vozidlu zásobování. Protože se majitele uvedeného automobilu hlídce nepodařilo kontaktovat a průjezdnost v daném místě byla zachována, strážníci na vozidlo umístili výzvu pro nepřítomného řidiče.

Vozidla parkující na soukromém pozemku

V 11.01 hodin obdrželi strážníci informaci o tom, že v ulici Obce Ležáků parkují automobily na zeleni. Hlídka příslušné místo prověřila, avšak shledala, že v tomto případě se jedná o soukromý pozemek. Oznamovateli bylo poté doporučeno, jak může věc řešit.

Ve Škroupově ulici měl upadnout na zem člověk

O čtyřicet čtyři minuty později vyjeli strážníci do Škroupovy ulice, kde měl upadnout na zem neznámý muž, jenž měl při sobě malé dítě. Hlídka ulici i její okolí prověřila, avšak tohoto člověka zde nezaregistrovala.

V Jiráskově ulici parkuje už přes dva týdny cizí auto

V 12.16 hodin poukázal občan na skutečnost, že v Jiráskově ulici parkuje již dva týdny na stejném místě cizí automobil. Strážníci informaci prověřili a shledali, že řidič uvedeného vozidla se zde dopravního přestupku nedopustil. Hlídka dále přes Policii ČR ověřila, zda nebyl tento automobil odcizen svému majiteli a poté odjela.

Opilý pacient odmítal opustit Chrudimskou nemocnici

Před 23. hodinou se obrátila na strážníky s žádostí o pomoc ostraha Chrudimské nemocnice, neboť se v jejich zařízení opilý pacient vysvlékl a odmítl nemocnici opustit. Strážníci k dotyčnému, jenž byl orientován, přivolali policisty, aby ověřili jeho totožnost a zjistili, zda muž není hledaný. Po provedených úkonech se muž oblékl a hlídka jej z nemocnice vykázala.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here