Ořezané větve a keře přes náhon v Soukenické ulici. Důvod? Slouží nutriím k okusování, než budou odchyceny

0
607
Foto: Kodl Cr

V pondělí 3. května v 8.25 hodin byli strážníci přivoláni na Resselovo náměstí, kde na vyhrazených parkovacích místech občan zpozoroval stojící automobily bez příslušného označení. Hlídka proto na šest vozidel bez parkovacích karet umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Hlídka hledala u jezírka kulhajícího kačera

O minutu později obdrželi strážníci informaci o tom, že se u jezírka v Městském parku zdržuje kulhající zraněný kačer. Hlídka informaci prověřila, avšak zraněného ptáka zde nezaregistrovala.

Žena odmítala vydat bývalému příteli jeho věci

V 9.27 hodin se obrátil telefonicky na strážníky s žádostí o pomoc občan, jenž požádal o asistenci hlídky při vyzvednutí svých věcí u bývalé přítelkyně, která mu je odmítla vydat. O chvíli později došlo v přítomnosti strážníků mezi mužem a dotyčnou k domluvě a k sepsání dokladu o vzájemném majetkovém vyrovnání. Poté občan všechny své věci naložil do automobilu a z místa odjel.

Upozornění na ořezané větve v Soukenické ulici

V 10.03 hodin bylo oznámeno na linku 156, že se v Soukenické ulici u mostku přes vodní náhon nachází odložené ořezané větve keřů s upozorněním, že je třeba zařídit jejich odstranění. Operátor městské policie telefonicky kontaktoval příslušnou úřednici Městského úřadu Chrudim, aby zjistil skutečný stav věci. Dotázaná pracovnice úřadu uvedla, že zmíněné větve zde byly úmyslně dodány, aby nutrie, jež se v této lokalitě zdržují, nepoškozovaly okusem kořeny stromů a využily k této činnosti právě těchto větví s tím, že jakmile bude dokončen jejich odchyt, budou větve odstraněny. Tuto informaci operátor městské policie následně předal telefonicky oznamovateli.

Muž a žena s dětským kočárkem se hlasitě hádali na ulici

Ve 13.50 hodin vyjeli strážníci do Nerudovy ulice, kam směřovali lidé, kteří se chvíli předtím hlasitě hádali v Poděbradově ulici. Hlídka dotyčného muže a jeho přítelkyni s dětským kočárkem vyzvala k podání vysvětlení. Protože oba lidé uvedli, že mezi nimi došlo pouze k slovní rozepři bez vzájemného fyzického napadání, a dodali, že žádného šetření v uvedené události od strážníků nežádají, hlídka je poučila a poté odjela.

Odstavené vozidlo před rodinným domem v Píšťovech

V 15.10 hodin informovala strážníky obyvatelka Píšťov o tom, že během uplynulé noci před jejich rodinný dům někdo odstavil automobil. K ženě vyjeli strážníci, kteří během cesty obdrželi zprávu o tom, že ke zmíněnému vozidlu se mezitím dostavil jeho majitel, jenž své počínání majitelce budovy vysvětlil tím, že u jeho automobilu došlo k technické závadě, proto zaparkoval na nejbližším místě, aby netvořil překážku v silničním provozu. Oznamovatelka poté uvedla, že automobil bude majitelem z komunikace neprodleně odstraněn, proto již přítomnost hlídky nežádala.

Nesprávně zaparkované auto před vjezdem do garáže

V 17.39 hodin bylo oznámeno na linku 156, že ve Svěchyňově ulici řidič nesprávně zaparkovaného automobilu zabránil majiteli tamní garáže ve vyjetí vozidlem na komunikaci. Strážníci provedenou lustrací zjistili majitele příslušného automobilu a kontaktovali jej. Dotyčný se dostavil na místo a po vyřešení dopravního přestupku s hlídkou své vozidlo přeparkoval.

Neoprávněně obsazená místa pro invalidy

Po 20. hodině byli strážníci přivoláni do Komenského ulice, kde několik automobilů neoprávněně stálo na parkovacím místě vyhrazeném pro vozidlo invalidy. Hlídka tedy na tři automobily umístila výzvy pro nepřítomné řidiče a poté kontaktovala jejich majitele, kteří svá vozidla následně přeparkovali.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here