V Pardubicích jsou vystaveny grafické listy a básně Bohuslava Reynka

0
580
Ilustrační foto: Pixabay.com

Východočeská galerie zve na výstavu „Ruka v rouně – Bohuslav Reynek v pardubickém kontextu“. Je umístěna v prostorách pardubického zámku. Navštívit ji můžete do 13.června od úterý do neděle mezi 10. až 18. hodinou.

Tvorba a život básníka, grafika a překladatele z francouzštiny a němčiny Bohuslava Reynka (1892–1971) je spjata hlavně s Petrkovem u Havlíčkova Brodu. Ačkoliv byl na začátku své tvůrčí dráhy v kontaktu s výtvarnou avantgardou, zvolil si cestu solitéra. Kromě pár let v Jihlavě, několika měsíců v Praze v době studií, několika pobytů ve francouzském Grenoblu, odkud pocházela jeho žena, básnířka Suzanne Renaud, a ročního působení během války ve Staré Říši tvořil na petrkovském statku.

Od raných kreseb tužkou a pastelem přešel Reynek ve třicátých letech postupně ke grafice. Věnoval se technikám suché jehly a leptu, často v kombinaci s monotypem. Tematické okruhy zůstávají konstantní: zejména pastorální motivy, zátiší z bezprostředního okolí domu a zahrady a biblické výjevy zrcadlené v petrkovském časoprostoru. Klíčovým aspektem je přechod mezi světem vnitřním a vnějším, často zviditelňovaný prostřednictvím motivu oken, dveří, vrat či zrcadel.

Rozhraní mezi duchovním a profánním, mezi sférou lidí a mimolidských tvorů

Reynkovo grafické a básnické dílo sjednocuje rozhraní mezi duchovním a profánním, mezi sférou člověka a mimolidských tvorů a přírody. Výrazovým prostředkem je čára , která vytváří hustou síť propojující postavy a objekty s okolím. Výtvarná tvorba se prolíná s tvorbou básnickou a překladatelskou.

První a na dlouhou dobu jediná výstava Bohuslava Reynka v naší zemi se uskutečnila v roce 1929, ve výstavní síni tehdejšího Městského průmyslového muzea v Pardubicích. Umělec zde představil pastely z Francie a Petrkova, linoryty a vydané básnické sbírky. Od 40. let tvořil Reynek v izolaci a jeho tvorba byla pro širší publikum znovu objevena až v polovině šedesátých let díky výstavám v Ústí nad Labem, Brně či Praze.

Ve sbírkách Východočeské galerie se nachází soubor 113 grafických listů, vytvořených v letech 1948–1971. Kromě výběru z této kolekce představuje letošní výstava i materiály odkazující k pardubickému kontextu: tiskoviny k výstavám v letech 1929 a 1987, knihy z Vokolkovy tiskárny, na nichž Reynek spolupracoval, rukopis Reynkova překladu, výběr z básní či pohledy a dopisy tiskaře Vlastimila Vokolka. Prostředí Petrkova připomenou i fotografie pardubického fotografa Štěpána Bartoše.

Působivou pozvánkou na výstavu je třídílné kurátorské nahlédnutí neboli tři krátké dokumenty, které lze zhlédnout na odkazu https://vcg.cz/…une. Tamtéž je k vidění hravé animované video o tvorbě Bohuslava Reynka, určené pro zvídavé děti.

Napsal: Miloš Pelikán

Foto: fb

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here