Marek Točoň: Ohlédnutí za činností chrudimské neziskové organizace Šance pro Tebe

0
977
Šance pro Tebe se v Chrudimi zapojila do osvětové kampaně „Ukliďme svět“. Foto: fb

Mladí lidé, kteří se ocitají ve složitých životních situacích nebo se v nich těžce orientují, nachází podporu v prostředí nízkoprahových klubů, které provozuje Šance pro Tebe v městě Chrudim, Prachovicích, Chrasti, Čankovicích. „Službu shledávám velmi užitečnou i v těchto časech. Uživatelky, které do klubu dochází, jsou viditelně vděčné za fungování služby. Jsou rády, že mají možnost docházet někam, kde mohou trávit svůj volný čas,“ říká Veronika, pracovnice klubu Agora.

V dubnu se v Agoře pracovalo vedle aktuálních témat s tématem vztahy a rizika pohlavně přenosných chorob. V ostatních nízkoprahových klubech se pracovníci zaměřovali primárně na pomoc dětem s distanční výukou, plnění jednotlivých úkolů a zadání od pedagogů. Vedle toho se řešila témata trávení volného času, brigády, následné vzdělávání a oblast zdraví.

Neopominutelnou součástí pedagogické podpory se stávají dobrovolníci a stážisté, které zajišťuje dobrovolnická agentura Šance pro Tebe. Od začátku roku zprostředkovala dobrovolnická agentura dohromady 15 dobrovolníků a stážistů, kteří věnovali dětem v rámci doučování téměř 400 hodin.

Terénní program streetwork a Jeskyně oslovuje a vyhledává mladé lidi v Chrudimi a v Prachovicích, které tráví svůj volný čas na ulici a jiných veřejných místech. Ne jinak tomu bylo i v měsíci dubnu. Pracovníky daných služeb jste mohli potkat na sídlišti, na starém i novém skateparku kde probíhala preventivní práce, situační intervence a monitoring. V Prachovicích a Heřmanově Městci terénní pracovník aktivně oslovoval skupinky dětí a mladých dospělých – šířil informace, poradil, pokud bylo potřeba. Nově se pracovník streetu podíval do dalších měst jako je Skuteč nebo Hrochův Týnec.

Zaměstnanci služby Sanace rodin docházeli ke klientům do jejich přirozeného prostředí (k nim domů) i v této složité době. Zaměstnanci se zabývali posilováním rodičovských kompetencí, vztahovými problémy, závislostí, domácím násilím, sociálním vyloučením atd. Mimo jiné řešili společně s uživateli služeb výchovné problémy a doučovali děti.

Služba TPR Chrudim vykonávala v dubnu službu převážně na území ORP Chrudim a v místech kde organizace působí (Chrudim, Prachovice, Heřmanův Městec, Seč, Slatiňany, Skuteč, Chrast, Hrochův Týnec, Čankovice a další obce). Pracovali na ulici, v domácnostech, na ubytovnách a spolupracovali s dalšími aktéry. Mimo běžných záležitostí pracovníci s uživateli řešili i sčítání lidu. Ukazovali jim a pomáhali s vyplňováním formulářů jak v listinné, tak i elektronické podobě.

V šicí dílně Ušito s šancí se po otevření okresů rozběhla opět služba sběru a čištění peří pro veřejnost. Během dubna se zde šili hlavně pohankové polštářky, prostírání, srdíčka, tašky apodob. Obchod byl po celý měsíc duben uzavřen, ale nabídky výrobků byly zveřejňovány prostřednictvím sociálních sítí díky spolupráci s květinářstvím Na stonku a obchodem Pruhovaný kocour.

Ve spolupráci s úřadem práce Šance pro Tebe pomáhala s distribucí ochranných prostředků a prostřednictvím potravinové banky a darů od soukromých občanů rozdělovala humanitární pomoc potřebným.

V předškolkách, které jsou provozovány ve Vysokém Mýtě, v Čankovicích, Chrasti, Chrudimi a Hrochově Týnci zaměstnanci procvičovali s dětmi barvy, tvary, počítání, logopedické říkanky a podobně. Děti si v rámci výtvarných a pracovních činností vyzkoušely například nakreslit a vyrobit papírové modely šatů. Pozornost byla věnována také tématu povolání. Pomocí kartiček a knížek se děti učily, jak se jednotlivá povolání nazývají a co obnáší.

Šance pro Tebe se také již tradičně připojila k příležitosti oslavy Dne Země, jejímž cílem bylo uklidit nepořádek v ulicích města Chrudim. Ve středu vyrazily do ulic za doprovodu pedagogů děti z předškolky, na které následující den navázala za účasti dobrovolníků dobrovolnická agentura Šance pro Tebe. V pátek 30. 4. akci završili zaměstnanci nízkoprahových klubů Futur za doprovodu dvou dobrovolníků a několika klientů. K příležitosti oslavy Dne Země se Šance pro Tebe k této akci připojuje pravidelně každý rok.

„Nápad akce Ukliďme svět se zrodil v hlavě australského jachtaře poté, co obeplul svět a viděl, jak jsou moře znečištěná. Děkuji všem, kteří se zapojili již tradičně do této akce. Není to jen o světu odpadu, ale o změně myšlení s cílem dát věcem druhou šanci a pracovat s obnovitelnými zdroji. V letošním roce si uvědomujeme více než jindy, že je potřeba pečovat o přírodu a pracovat i v rámci soc. služeb s těmito tématy a to především u dětí a mladých dospělých. Děkuji, že nejste lhostejní k přírodě a svému okolí, který tvoří náš domov, náš svět,“ říká ředitelka Šance pro Tebe, Sophia Dvořáková.

Měsíc duben sebou nesl vedle probouzející se přírody i další měsíc života v koronavirové době. Pracovníci Šance pro Tebe i v dubnu byli v terénu, kde řešili složité životní situace a navazovali dialogy všude tam, kde byla ochota ke spolupráci. Byli svědky úspěchů jednotlivců, skupin, ale i jejich pádů a ztrát. Děkujeme všem za pomoc a Vaši podporu.

Marek Točoň, PR pracovník
Mob.: 733 747 746
E-mail: marek@sance.chrudim.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here