Blíží se veřejné projednání třetí etapy chrudimského obchvatu. Které variantě dají občané přednost?

0
925
V současnosti se pracuje na druhé etapě chrudimského obchvatu. Aby však bylo odklonění těžké nákladní dopravy z města úplné, je ještě zapotřebí dokončit třetí etapu odklánějící kamiony přijíždějící do Chrudimi od Čáslavi. Foto: Kodl Cr

Přesně za týden, tj. v pondělí 7. června od 17 hodin se uskuteční ve Fibichově sálu v budově Muzea veřejné projednání severozápadního obchvatu Chrudimě s občany města. „Váš názor je pro mě důležitý, přijďte všichni, kdo máte zájem. Nebo sdílejte tuto zprávu, ať se dostane k co největšímu počtu lidí,“ nabádá starosta města František Pilný (ANO 2011).

Byl to právě on, kdo rozhýbal debatu i veškeré aktivity směřující k budoucí výstavbě třetí etapy chrudimského obchvatu ve směru od Bylan kolem Markovic a průmyslové zóny Západ k Medlešicím, aby došlo k vyloučení těžké nákladní dopravy z předimenzovaných Markovic, Čáslavské ulice, Masarykova náměstí a Palackého třídy a k jejímu odklonění na stávající obchvat města. Předchozí garnitura přitom hovořila o třetí etapě obchvatu s vyhlídkou několika příštích desítek let, zatímco starosta se snaží jeho výstavbu co nejvíce urychlit.

Tři varianty možných řešení budoucího obchvatu

„Zvažte variantu, která je podle vás nejlepší. Podrobnou dokumentaci si můžete volně stáhnout na odkazu www.chrudim.eu/…die, kde ji najdete zcela dole pod ostatními studiemi. Pokud v pondělí 7. června přijdete, budou připraveni na vaše dotazy odpovídat projektanti, zástupci Ředitelství silnic a dálnic i vedení našeho města,“ pokračuje starosta Pilný.

Varianta č. 1 obchází jižně obec Bylany, mezi rybníkem a Markovicemi kříží trať i silnici a severně obchází Chrudim. Respektuje územní plány Bylan a částečně Chrudimi. Je veden komfortními směrovými oblouky. Nevýhodou je 350 metrů dlouhá estakáda v místě křížení s tratí a současnou I/17, která ovlivní krajinný ráz a úzké spojení Markovic s rybníkem.

Varianta č. 1. Foto: fb

Varianta č. 2 obchází jižně Bylany, ostřejším obloukem překonává postupně trať, následně současnou I/17 a prochází mezi Třibřichy a rybníkem a severně obchází Chrudim. Respektuje pouze částečně územní dokumentaci Chrudimi. Je přívětivější krajinnému rázu, ale zabírá více zemědělské půdy. Oproti variantě 1 je delší o 200 metrů.

Varianta č. 2. Foto: fb

Varianta č. 3 obchází Bylany severně a následuje 4,4 km dlouhý rovný úsek jižně od Třibřich a severně od Chrudimi. Respektuje pouze územní plán Chrudimi. Nevýhodou je nutnost rozsáhlé přeložky vysokého napětí, větší zábor zemědělské půdy i menší směrové oblouky. Oproti variantě 1 je delší o 500 metrů.

Varianta č. 3. Foto: fb

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here