Chrudim znovu otevřela otázku parkoviště před hotelem Bohemia a jeho dostavbu

0
293
Foto: Roman Zahrádka

Vedení radnice spustilo další kolo jednání o budoucím osudu prostranství před hotelem Bohemia, kde má vzniknout na městském pozemku dvoupodlažní parkoviště. Spolu s tím konzultovalo s majitelem hotelu dosavadní dialog směřující ke konečné dohodě o výstavbě parkoviště a znovuotevření hotelu Bohemia. Město už také zná vyjádření odborníků k nálezu mikve, což jsou židovské rituální lázně nalezené archeology na místě budoucího parkoviště.

Prozatímní shoda s firmou Homa holding na plnění dohod

„Mikve dosud nebyla prohlášena za památku, nicméně jsme obdrželi vyjádření odborných židovských organizací. V jednom z nich jeden celosvětový znalec na mikve tvrdí, že jde o zcela unikátní zařízení, které doporučuje chránit. Z toho je patrné, že nám Ministerstvo kultury nepovolí přesun tohoto nálezu jinam, například do Husovy ulice, jak jsme plánovali,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011). „V tuto chvíli máme už vypracovanou malou změnu projektové dokumentace, která počítá s tím, že mikve zůstane na původním místě, což bude znamenat úbytek třech až pěti parkovacích míst. Bude to závislé na tom, zda ji jenom zaděláme a nebude vidět, anebo bude mít kolem sebe osvětlený skleněný sarkofág a bude přístupná z parkoviště jako kulturní památka a zájemci ji budou moci vidět přes sklo. O tom se ale bude dál diskutovat,“ pokračuje starosta Pilný.

Ten se v minulém týdnu sešel v budově chrudimské radnice s jednatelem společnosti Homa holding Jiřím Mařasem, jíž hotel Bohemia patří a má s městem uzavřenou nájemní smlouvu na prostranství před hotelem právě za účelem výstavby již zmíněného parkoviště. Bohužel, smlouva uzavřená za minulého vedení radnice limituje město v možnostech, jak v případě jejího neplnění postupovat, neboť na to nepamatovala, a tak Chrudim musela vyvolat další kolo jednání, v němž se s firmou Homa holding předběžně dohodla na spolufinancování výstavby parkoviště před hotelem, pokud nechtěla riskovat zablokování pozemku a letitý soudní spor v případě vypovězení původní nájemní smlouvy. Po vzájemné dohodě se tedy obě strany dohodly na uzavření nových smluv, jejichž vypracováním byla městem pověřena advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která je považována za jednoho z předních odborníků na obecní právo. „S panem Mařasem jsme se shodli na tom, že je naše ujednání průběžně plněno, takže dalšímu postupu nic nebrání,“ říká starosta města.

Štěpánek mluvil za Piráty, Pilný za Chrudim

V pondělí 7. června měli přitom možnost návrhy smluv připomínkovat také městští úředníci včetně městského architekta. „Tohoto interního jednání se zúčastnilo asi dvacet lidí, jejichž připomínky jsme zpracovali a odeslali Janě Zwyrtek Hamplové. Nyní budeme čekat na její vyjádření. Jasně jsem při tomto setkání deklaroval, že mojí prioritou je, aby byl hotel co nejdříve otevřen a zprovozněn,“ podotýká František Pilný. Na základě jeho poznámky si vzal slovo na tiskové konferenci po skončení jednání městské rady místostarosta Pavel Štěpánek (Piráti), který překvapivě hovořil nikoli za chrudimskou radnici, ale za Piráty. Mimo jiné uvedl, že je také pro co nejrychlejší otevření hotelu, ale jen za předpokladu podzemního parkoviště i za cenu provizorního stání pro auta na povrchu. Dokonce prý by se nebránil ani odstoupení od stávající platné nájemní smlouvy, pokud by firma Homa holding nedisponovala potřebnými financemi, aby mohlo dvoupodlažní parkoviště zainvestovat město nebo jiný soukromý investor. „My Piráti trváme na tom, že půjdeme pod zem, a klidně i nad rámec projektu do nějakého nadzemního parkovacího objektu, neboť lokalita vykazuje nedostatek parkovacích míst už nyní, natož při otevření hotelu,“ tvrdí Štěpánek.

Starosta Pilný vzápětí Štěpánka opravil, že nic takového není v současné době aktuální. „V tuto chvíli jsou na stole smlouvy o spolupráci na stavbě parkoviště a při jeho provozování, které momentálně s firmou Homa holding připomínkujeme. Pokud by v rámci toho nedošlo k dohodě, což je pro město nyní priorita, teprve potom připadají v úvahu další varianty řešení tohoto problému. Ne však odstoupení od smlouvy, to nelze. Můžeme ale nájemní smlouvu vypovědět i se všemi možnými riziky. Proto jsem dlouhodobě pro domluvu s majitelem hotelu a co nejrychlejší zahájení výstavby parkoviště, aby odsud zmizel plot a zarostlé jámy, které dělají našemu městu řadu let ostudu. A to i za cenu toho, že budeme muset parkoviště zmenšit o tři parkovací stání na úkor mikve, protože i to je řešení, jak co nejrychleji dostavět hotel Bohemia a znovu jej otevřít. Ostatně na dané téma teď navazuje projednání studie veřejného prostranství na Masarykově náměstí, takže uvidíme s jakým výsledkem,“ uzavírá starosta Pilný.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here