Mezi Chrudimí a Medlešicemi dojde ve třech etapách k rekonstrukci silnice. Práce potrvají až do října

0
2300
Rekonstrukce komunikace se dotkne i kruhové křižovatky u hotelu Bohemia. Foto: Roman Zahrádka

Od pondělí 21. června až do 8. října provede společnost Skanska rekonstrukci komunikace v úseku od okružní křižovatky u Medlešic po kruhovou křižovatku u hotelu Bohemia. Práce přitom budou probíhat za částečné i úplné uzavírky ve třech etapách.

Práce budou probíhat za částečné uzavírky (zjednosměrnění provozu) a za úplné uzavírky v následujících etapách:

I. etapa: 21. 06. – 23. 7. – částečná uzavírka (zjednosměrnění provozu) v úseku od OK u Medlešic po vjezd do průmyslové zóny Sever. Provoz veden jednosměrně ve směru od Medlešic do Chrudimi.

II. etapa: 24. 7. – 27. 8. – úplná uzavírka v úseku Masarykova náměstí (od OK u hotelu Bohemia po OK Na Bídě (včetně OK Na Bídě) a Pardubické ulice (v úseku od OK Na Bídě po vjezd na parkoviště městského úřadu).

Mimo dobu provádění stavebních prací vyžadujících celkovou uzávěru (např. pokládka živičného krytu) bude umožněn vjezd zásobování a rezidentů na Masarykovo náměstí (ve směru od OK u hotelu Bohemia, rozsah omezení bude regulován zhotovitelem stavby.). Po dobu II. etapy bude umožněno podélné parkování vozidel v Poděbradově ulici v úseku od křižovatky s ulicí U Parku po OK Na Bídě.

III. etapa: 28. 8. – 8. 10. – částečná uzavírka (zjednosměrnění) Pardubické ulice v úseku od vjezdu do průmyslové zóny Sever po OK Na Bídě. Provoz veden jednosměrně ve směru od Medlešic do Chrudimi.

V období, kdy to průběh stavebních prací dovolí, umožní stavba obousměrný provoz v úseku od OK Na Bídě po vjezd do sídliště Leguma.

Provoz městské autobusové dopravy po dobu I. a III. etapy nebude omezen, po dobu II. etapy bude zrušen provoz na lince č. 1. Na lince č. 4 zůstane zachován provoz pouze v úseku mezi nádražím a průmyslovou zónou (mezi zastávkami Chrudim, žel. st. a Chrudim, průmyslová zóna).

Po dobu II. etapy uzavírky bude na linkách č. 2 a č. 3 zřízena dočasná zastávka v Družstevní ul. u křižovatky s Maleckou ul. jako náhrada za zrušené zastávky Chrudim, V Malecku a Chrudim, U kapličky na linkách č. 1 a č. 4. Na dobu II. etapy uzavírky budou na linkách č. 2, 3 a 4 schvalovány výlukové jízdní řády.

Provoz dobu uzavírky nebudou obsluhovány následující autobusové zastávky: v I. a III. etapě zastávka Chrudim, městské sady (náhradní zastávka Chrudim, Poděbradova) a ve II. etapě zastávky Chrudim, městské sady, Chrudim, Masarykovo nám., Chrudim, Poděbradova a Chrudim, Tovární-sladovna.

Více podrobností na jdete na odkazu: https://www.chrudim.eu/…579

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here