Developer Kušta poslal překvapivě na účet města přes deset milionů za pozemek Na Rozhledně. Bude tam stavět?

0
1366
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Občas vypadnou na městské zastupitelstvo kostlivci ze skříně po minulém vedení města. Naposledy nejasná smlouva s investorem, který vysoutěžil před dvanácti lety městský pozemek v sídlišti Na Rozhledně za účelem výstavby dvou bytových domů.

Záměr tehdy vyvolal velké protesty místních obyvatel, které v podstatě zamýšlenou výstavbu zastavily. Roky se pak nic nedělo, a tak se současné vedení radnice rozhodlo patovou situaci řešit a od letité smlouvy odstoupit. Jednoduše proto, že nebylo za celou dobu vydáno stavební povolení, ani územní rozhodnutí, a hlavně nebyla městu uhrazena částka za pozemek.

A tak se stalo, že městské zastupitelstvo rozhodlo loni většinou hlasů o odstoupení od smlouvy se společností K2 Invest, která chtěla na Rozhledně stavět. Jenže, co se nestalo. Na účet města přistála náhle částka 10.039.380 Kč, za kterou firma investora Milana Kušty před dvanácti lety pozemek vysoutěžila. Jak se záhy ukázalo, smlouva, kterou s ním město kdysi uzavřelo, byla pro Chrudim nevýhodná, neboť z ní nevyplývá, do kdy musí investor částku do městské pokladny uhradit. Jestli hned, za rok nebo za 100 let. Záměrně, nedbalostí vedení města či úředníků, kdo ví…? Nynějšímu zastupitelstvu proto nezbylo, než loňské usnesení o odstoupení od smlouvy revokovat a vzít novou situaci na vědomí, pokud nechtělo riskovat předem prohraný soudní spor. Po této zkušenosti přijalo vedení radnice pravidla, podle nichž nesmí být už napříště takto koncipovaná, pro město nevýhodná smlouva nikdy uzavřena.

U soudu bychom moc šancí neměli, tvrdí Lichtenberg

Více už prozradí komentář vedení chrudimské radnice na tiskovce po jednání zastupitelstva města. „V září 2008 byly prodány pozemky v sídlišti Na Rozhledně společnosti K2 Invest za účelem výstavby dvou bytových domů. V srpnu 2020 však stále nebylo vydáno stavební povolení, ani územní rozhodnutí, ani uhrazena kupní cena. Z těchto důvodů předložilo vedení města zastupitelstvu návrh na odstoupení od této kupní smlouvy, který byl schválen. V červnu 2021 však společnost K2 Invest zaplatila městu kupní cenu ve výši 10.039.380 Kč a zároveň podala na Katastrální úřad Chrudim návrh na zavkladování uvedeného pozemku. Nechali jsme si k tomu zpracovat právní stanovisko, které říká, že kdybychom chtěli tento postup zpochybnit, tak bychom neměli v případném soudním sporu příliš šancí na úspěch,“ říká první místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

„V momentě, kdy jsme od kupní smlouvy odstoupili, začali jsme pozemky připravovat ke směně za pozemky na cyklostezku na základě znaleckých posudků. Tímto krokem to však padlo. Máme teď na účtě přes deset milionů, přičemž cena za metr čtvereční vychází na 2.110 korun, což je i na dnešní dobu vcelku slušná suma. Částku přijímáme a nebudeme ji rozporovat. V případě cyklostezky pak budeme jednat o jiných pozemcích na možnou směnu,“ dodává Petr Lichtenberg.

Příště nelze takovou smlouvu uzavírat, říká starosta Pilný

„Je to jedna z věcí, která se mi z principu nelíbí. Představme si smlouvu uzavřenou v roce 2008, u které se předpokládalo rychlé plnění úhrady do rozpočtu města, přičemž se v tomto konkrétním případě dvanáct let nic nedělo. Proto si myslím, že jsme od smlouvy odstoupili platně a že nebylo třeba nic měnit, nicméně zastupitelstvo takto rozhodlo a já to respektuji. Kladl jsem však sám sobě otázku, kdyby nenastalo uhrazení kupní ceny za dvanáct let, ale třeba za dvacet, 50 nebo 100 let, jestli bychom byli stále takto benevolentní. Uvědomme si, že deset milionů může mít třeba za sto let hodnotu jednoho bochníku chleba. Proto jsem zdůraznil, že už příště nelze takovou smlouvu uzavírat, a pokud ji někdo vytvoří, nemůže být uzavřena, neboť musí obsahovat jasné podmínky a ne, aby šlo o takto nepřehlednou situaci plnou otazníků v rámci podmínek, plnění smlouvy, času a podobně,“ doplňuje starosta města František Pilný (ANO 2011).

„Zarazilo nás, že nebylo ve smlouvě uvedeno datum, do kdy má být kupní cena uhrazena. Tohle už nemůžeme do budoucna dopustit,“ přidává se Lichtenberg.

Dnes už se podání ruky nedá věřit, míní Nunvář

„Rád bych zmínil kontext toho, proč jsme odstoupili od smlouvy. Začali jsme do ní šťourat právě kvůli jejímu dlouhému neplnění. Byla ve stavu: prodáno – neprodáno, a pozemek byl zablokován. Pan starosta se proto sešel s panem Kuštou a na odstoupení od smlouvy se spolu dohodli, byť jen na verbální úrovni. Pan Kušta říkal, že stejně nemá v úmyslu tam nic stavět, takže o pozemek nemá zájem. To, že nám po pár měsících přišly peníze na účet a pan investor to zpochybní, zmiňuji jen na okraj a je mi to záhadou. Nedá se v této době věřit nějakému podání ruky či nějakému ujednání. Holt je to jinak. Když to však shrneme, podařilo se nám rozhýbat investora, který splnil závazky, k nimž se před dvanácti lety upsal, a město prodalo za stále výhodnou cenu pozemek. Konečně byl tedy dokončen obchod tehdejšího vedení a je to dobře. Předchozí situace byla nevýhodná pro všechny a jsem rád, že to takhle dopadlo,“ míní místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).

Vzápětí odpověděl i na otázku, zda si je vědom dřívějších protestů lidí proti zamýšlené výstavbě dvou bytovek v sídlišti Na Rozhledně, kterou položil redaktor iDnes. „Prodej se uskutečnil, ale zůstávají nám okolní pozemky, takže se nezříkáme toho, že se budeme ještě ke stavbě vyjadřovat. Jsou zde například majetkové problémy ohledně přístupové cesty. Za mě si proto záměr zaslouží revizi, pokud bude chtít pan investor stavět podle původního plánu. Budu rád, když se vyvolá schůzka a sejdeme se nad tím. Každopádně doba se vyvíjí a možná bude domy stavět jinak, anebo vůbec, to nevím. Proto uvítám, když se s námi sejde a představí nám svoje aktuální plány,“ dodává Nunvář.

„Jak řekl kolega Nunvář, město je vlastníkem sousedních pozemků a bude proto účastníkem stavebního řízení. V rámci toho bude trvat na tom, aby výstavba byla provedena podle studie architekta Kozuba, která byla městu předložena v rámci výběrového řízení na prodej předmětného pozemku. Chrudim bude mít tedy vliv na to, jak se tam bude postupovat,“ tvrdí Lichtenberg.

Stavební úřad nemusí připomínky města uznat

Optimismus svých kolegů však krotil starosta Pilný. „Nebyl bych takový optimista. Město Chrudim má sice platný územní plán a pan Kušta musí splnit jeho podmínky, aby tam mohl stavět. Pokud podmínky splní, tak se vyjádřit z hlediska sousedů můžeme, ale pouze v rovině našeho vyjádření, protože stavební úřad vůbec nemusí naše připomínky uznat, pokud bude firma stavět v souladu s územním plánem. Sám jsem zvědav, co tam chce vlastně postavit. Pamatuji si na situaci před dvanácti lety. Tehdy k pozemku nebyla dobrá přístupová komunikace a příjezd měl být veden podél stávajících bytových domů, kvůli čemuž byly největší protesty. Dnes už pan Kušta vlastní i objekt bývalého učiliště, které koupil od Pardubického kraje, takže předpokládám, že příjezdová komunikace může být odsud. Navíc koupil i parkoviště u vojenského klubu, takže i tady přepokládám, že bude zapracováno do celkového konceptu. Uvidíme tedy, jak bude záležitost pokračovat,“ uzavírá starosta Pilný.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here