Chrudim dala autorům petice proti kompostárně u Markovic naději a hledá kompromisní řešení

0
978
Vytipovaná lokalita pro společnou kompostárnu v Prosetíně. Foto: fb

Městské zastupitelstvo projednávalo petici občanů ve věci nesouhlasu s výstavbou separačního dvora v průmyslové zóně Západ, jež těsně sousedí s místní částí Markovice, a přijalo kompromisní řešení.

Jde přitom o projekt, který současné vedení města zdědilo po svých předchůdcích, a pokud se nepostaví na sporném místě, bude nutné ho vybudovat jinde. V opačném případě si budou muset občané Chrudimě několikanásobně připlatit s ohledem na platnou legislativu za svoz komunálního odpadu. Odhaduje se, že až 1800 Kč ročně. Pro čtyřčlennou rodinu s dětmi by to tedy znamenalo ročně výdaj ve výši 7200 korun! Nyní je to pouhá pětistovka na osobu. Lhůta pro vyřešení tohoto problému se přitom povážlivě zkracuje, a je možné, pokud budou obstrukce pokračovat, že Chrudim lhůtu nestihne a lidé budou muset opravdu sáhnout hlouběji do svých kapes. Tomu chce ale současná radniční koalice zabránit a má to uvedeno i v koaliční smlouvě.

Město si vytipovalo několik náhradních lokalit

Občanům Markovic a nejbližšího okolí nejprve vadila zamýšlená kompostárna, údajně kvůli zápachu. Později však autoři petice přišli s požadavkem na úplné zrušení záměru separačního dvora, přestože do něj mezitím město nainvestovalo několik milionů korun. Chrudimský starosta František Pilný (ANO 2011) se proto snaží hledat východisko z této situace.

„Jde o dlouho odkládanou petici, a to kvůli koronaviru. Chtěli jsme totiž občanům umožnit, aby se mohli dostavit na zastupitelstvo a veřejně přednést svoje požadavky. Mezitím jsme také zjišťovali, kde by separační dvůr nebo kompostárna mohly být, a máme vytipováno několik nových lokalit,“ říká starosta Pilný.

„Jednal jsem například s družstvem Agricola Bylany, které provozuje vlastní kompostárnu ve středisku v Lánech. Tato kompostárna by se dala rozšířit a využít i pro potřeby Chrudimi. Následně ale představenstvo společnosti tuto možnost odmítlo, takže nám tato lokalita z nabídky vypadla. Dále jsem jednal s obcí Prosetín, která má rovněž záměr na vybudování kompostárny s tím, že by se k ní přidala Chrudim a kompostárna by byla kapacitně větší. Jednání v Prosetíně i nadále probíhá a uvidíme, jak dopadne. Dalším takovým místem je areál bývalé slévárny v Chrudimi, který je na prodej. Byli jsme se tam se zastupiteli podívat. Bohužel jsme se však nedostali ani k cenové nabídce z naší strany, protože se zde objevil komerční zájemce, který o tento objekt usiluje. Sice nám říká, že by nám klidně kus slévárny přenechal, protože ji celou nepotřebuje, avšak do této doby nedošlo k uzavření smlouvy se stávajícím majitelem slévárny, takže nemáme na co navázat a nelze zatím pokračovat v jednání. Věřím ale, že se k jednání vrátíme, ať už v případě prodeje, nebo odstoupení od tohoto záměru. A konečně, ozvala se mi také společnost, která by měla zájem likvidovat chrudimský kompost s pomocí nějaké nové technologie, jejíž demoverzi by u nás nainstalovala, takže by nás to zpočátku možná nic nestálo. Tady jsme ale na úplném počátku a jasno by mohlo být až na podzim,“ objasňuje František Pilný všechny dosavadní možnosti a jednání, která absolvoval.

Separační dvůr s kompostárnou i bez ní, anebo jinde

„Pokud jde o samotnou petici, tak jsme částečně vyhověli autorům petice tím, že zastupitelstvo schválilo vypracování alternativního plánu vedle toho stávajícího, který jsme projednali s občany loni v červnu. Alternativní plán počítá i nadále se separačním dvorem v průmyslové zóně, ale bez kompostárny. Navíc zkusí projektant i jinak poskládat separační dvůr, abychom byli dál s horšími provozy od Markovic. Přepracovaný záměr i ten stávající by pak musel podstoupit hodnocení vlivu na životní prostředí, takže uvidíme, jestli projdou obě varianty – tedy jak s kompostárnou, tak i bez ní. Na základě tohoto vyhodnocení bychom se pak rozhodovali, kterou variantu zvolíme, anebo zda přesuneme celý separační dvůr do bývalé slévárny, pokud ta možnost nastane. Musíme být připraveni zejména projekčně a splnit hodnocení vlivu na životní prostředí, abychom se mohli ucházet o dotaci na tento záměr. Pokud bychom připraveni nebyli, tak na dotaci nedosáhneme, což nechceme připustit,“ uzavírá starosta města Farntišek Pilný.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here