Před oknem domu v Chrudimi se ukájel neznámý chlípník. Po zadržení nebyl schopen prokázat svoji totožnost

0
798
Foto: Městská policie Chrudim

V sobotu 26. června po sedmé ráno informovala strážníky žena o tom, že u křižovatky ulic Jungmannovo nábřeží a Úzká postává před oknem domu místních obyvatel neznámý muž, jenž se zde ukájí. Protože dotyčný nemohl na výzvu strážníků prokázat svoji totožnost, byl za účelem jejího zjištění hlídkou předveden na Policii ČR. Po zjištění totožnosti byl s tímto člověkem sepsán zápis o podaném vysvětlení. Následně byl k podání vysvětlení vyzván také svědek události a věc dořeší přestupková komise Městského úřadu Chrudim.

Nešikovně zaparkovaný automobil svatebčanů

V 10.51 hodin byli strážníci přivoláni do Slatiňan, kde v Jiráskově ulici řidič zaparkoval automobil takovým způsobem, že obyvatelé přilehlého domu nemohli vystoupit z budovy na ulici. Hlídka po příjezdu k vozidlu shledala, že se jedná o automobil svatebčanů. Jeho řidička po vyřešení přestupků s hlídkou vozidlo přeparkovala.

Kamion zachytil v Poděbradově ulici o prověšené kabely

Ve 13.12 hodin obdrželi strážníci informaci o tom, že v konkrétním úseku Poděbradovy ulice visí nad vozovkou prověšené kabely, které právě zachytil projíždějící kamion, jehož řidič okamžitě zastavil a vyčkává na místě. Strážníci následně shledali, že šlo o anténní kabel patřící k jedné z budov. Přivolaný správce této nemovitosti kabel odstranil a s přítomným řidičem řešil poškození jeho nákladního automobilu jako škodní událost.

Dvě parkovačky po upozornění ve Filištínské ulici

V 14.03 hodin bylo oznámeno na linku 156, že na vyhrazených parkovacích místech ve Filištínské ulici parkují neoprávněně automobily bez příslušného označení. Hlídka proto na dvě vozidla umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Žena našla na zahradě svého domu mládě poštolky

Po 17. hodině kontaktovala strážníky žena s tím, že na zahradě svého domu zpozorovala poštolku, jež nedokázala vzlétnout. Strážníci mládě umístili do přepravního boxu a poté je dopravili do služebny, kde poštolku po telefonické domluvě převzala do své péče přivolaná pracovnice záchranné stanice živočichů.

Hlasitá hudba z myslivecké hájenky ve Slatiňanech

V 19.34 hodin informoval operátora městské policie občan o tom, že z myslivecké hájenky ve Slatiňanech zní již od odpoledních hodin hlasitá hudba, neboť zde zřejmě probíhá svatební hostina, přičemž hudba v uvedené lokalitě ruší klid, a dodal, že toto jednání dále odmítá snášet. Operátor oznamovatele poučil o možném řešení občanskoprávní cestou, pokud se prozatím nejedná o rušení nočního klidu, a dotyčného požádal, aby městskou policii přivolal, pokud uvedené jednání bude pokračovat i po 22. hodině. Toto sdělení vzal oznamovatel na vědomí.

Kdo odpálil v ulici Dr. Malíka nepovolený ohňostroj?

Ve 22.06 hodin bylo oznámeno na tísňovou linku, že pravděpodobně v ulici Dr. Malíka, nebo někde v této lokalitě, právě někdo odpálil ohňostroj. Hlídka následně prověřila příslušnou část města, avšak protiprávní jednání zde nezaregistrovala.

Dvě svatební hostiny rušily noční klid

Ve 22.17 hodin vyjeli strážníci na základě telefonického oznámení opět do Slatiňan, kde v době nočního klidu zněla hlasitá hudba z myslivecké hájenky a zároveň z nedaleké výletní restaurace. Hlídka v obou budovách, kde probíhaly svatební hostiny, kontaktovala přítomné hosty, kteří následně znějící hudbu zeslabili na minimum a vyzvali přítomné lidi, aby se ztišili. Po vyřešení přestupků strážníci odjeli.

Troubení klaksonů na letišti budilo spící děti

O tři minuty později se na strážníky obrátila žena ze Sobětuch, jejíž malé spící děti doma rušilo troubení klaksonů tahačů, soustředěných na chrudimském letišti v rámci probíhající víkendové společenské akce. Operátor městské policie na základě této stížnosti kontaktoval hlavního pořadatele zmíněné akce, jenž přislíbil, že neprodleně poučí přítomné řidiče, aby již netroubili.

Opakované odpalování ohňostroje na návsi v Topoli

Ve 22.31 hodin bylo oznámeno na linku 156, že je přímo na návsi v Topoli opakovaně odpalován ohňostroj. Hlídka uvedené místo a následně celou obec prověřila, avšak protiprávní jednání ani tady nezaregistrovala.

Další odpálený ohňostroj, tentokrát někde na Pumberkách

O minutu později byli strážníci informováni občanem, že z blíže neurčeného místa, ležícího zřejmě na Pumberkách, někdo již poněkolikáté odpálil ohňostroj. Hlídka prověřila uvedenou lokalitu, avšak s negativním výsledkem.

Potíže s opilcem v Chrudimské nemocnici pozdě večer

Ve 22.40 hodin požádal o spolupráci strážníky operační důstojník Policie ČR, neboť bylo třeba vyjet do nemocnice, kde se na interním příjmu nacházel zřejmě podnapilý člověk. Operátor městské policie policistovi sdělil, že strážníci jsou momentálně vytíženi řešením předchozích události, avšak jakmile to bude možné, do uvedeného zdravotnického zařízení se dostaví. O chvíli později operační důstojník svou žádost odvolal s tím, že přítomnost hlídky v nemocnici již není zapotřebí.

Hlučná oslava narozenin v Markovicích rušila noční klid

Chvíli před 23. hodinou vyjeli strážníci do Markovic, kde probíhala oslava narozenin, jejíž účastníci měli hlasitou hudbou a křikem rušit noční klid. Při příjezdu hlídky byl však na místě klid a k rušení nočního klidu nedocházelo. Přítomná žena strážníkům sdělila, že oslava byla již dávno ukončena a všichni hosté se rozešli domů.

Další stížnost na hlučné svatební hostiny ve Škrovádu

Ve 23.02 hodin bylo oznámeno, že ze slatiňanské výletní restaurace a také z nedaleké myslivecké hájenky zní po odjezdu strážníků opět hlasitá hudba, lidé se baví a dochází k rušení nočního klidu. Vzhledem k vytížení hlídky předchozími událostmi byla ve věci tohoto oznámení požádána o spolupráci Policie ČR, jež na místo vyslala policisty.

Rozrušený občan si stěžoval na situaci na Resselově náměstí

Devět minut po půlnoci kontaktoval operátora městské policie silně rozrušený občan, jenž zmínil, že strážníci místo vybírání pokut v centru města by měli něco dělat s tím, že každý večer zní z náměstí křik a dochází zde k odpalování ohňostrojů. Protože oznamovatel odmítl své sdělení konkretizovat, s operátorem městské policie nespolupracoval a nakonec v rozčílení hovor ukončil, hlídka prověřila Resselovo náměstí a jeho okolí, avšak popsané jednání zde nezpozorovala.

Nefunkční lampy veřejného osvětlení ve Vlčnově

V 00.12 hodin informoval telefonicky strážníky obyvatel Vlčnova o tom, že v ulici u tamní okružní křižovatky, kde žije, již nějakou dobu nesvítí lampy veřejného osvětlení. Operátor tuto skutečnost zanesl do knihy závad, aby byla co nejdříve tato závada odstraněna.

Hluk z baru ve Filištínské ulici nedal spát sousedům

Po jedné hodině v noci oznámila strážníkům operátorka tísňové linky 112, že obdržela informaci o tom, že z baru ve Filištínské ulici vychází hluk, jenž ruší noční klid. Hlídka v podniku kontaktovala přítomnou obsluhu, jež uvedla, že během vycházení hostů na ulici vychází zřejmě otevřenými dveřmi do okolí reprodukovaná hudba a hovor lidí. Následně přislíbila, že znějící hudbu zeslabí a přítomné hosty vyzve, aby se ztišili. Po vyřešení přestupku strážníci odjeli.

Údajný zvuk elektrických bubnů poblíž Janderova

Před sedmou hodinou ráno kontaktovala strážníky místní obyvatelka s tím, že doma slyší zvuk elektrických bubnů, jenž se možná nese z blíže neurčeného místa poblíž Janderova. Hlídka příslušnou lokalitu prověřila, avšak protiprávní jednání zde nezaregistrovala.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here