V České ulici letos dojde k rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu. Příští rok přijde na řadu chodník, silnice a osvětlení

0
340
Ilustrační foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Městská rada schválila znění smluv se soukromými osobami, jež se dotýkají rekonstrukce v České ulici, kterou zde provedou společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Chrudim a vzápětí i město.

O co půjde? „Společnost VaK bude letos v České ulici provádět rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizace. Vzápětí na to zde bude v roce 2022 město navazovat na tuto akci rekonstrukcí chodníku, místní komunikace a veřejného osvětlení. A protože se uvedené práce dotknou i majetku soukromých osob dočasným nebo trvalým záborem pozemků, muselo to být s těmito majiteli smluvně ošetřeno. Proto nyní rada města schvalovala znění smluv s dotčenými osobami, které budou následně podepisovány,“ vysvětluje první místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here