Obyvatelé řadovek v Píšťovech si stěžovali, že jim svítí do oken pouťové atrakce

0
643
Foto: Kodl Cr

V sobotu 31. července po osmé ráno bylo oznámeno na linku 156, že před supermarketem ve Škroupově ulici leží na zemi neznámý muž, jenž nereaguje na žádné podněty. Strážníci v dotyčném po probuzení zjistili obyvatele Heřmanova Městce, jenž nebyl zcela orientován a jevil známky požití alkoholu. Hlídka jej proto podrobila orientační dechové zkoušce s naměřenou hodnotou přes čtyři promile alkoholu. Po chvíli se na místo dostavila posádka Zdravotní záchranné služby, kterou přivolal někdo z kolemjdoucích lidí, jež podnapilého muže převzala do své péče a dopravila do nemocnice.

Obyvatel Medlešic nalezl cizí peněženku

V 10.26 hodin kontaktoval strážníky obyvatel Medlešic, jenž uvedl, že nalezl cizí peněženku s doklady, a dodal, že událost již oznámil Policii ČR, které se však majitele peněženky prozatím nepodařilo vyrozumět. O chvíli později nálezce informoval operátora městské policie o tom, že majitel peněženky jej sám telefonicky kontaktoval na základě řešení policie, a dodal, že peněženku dotyčnému vydá sám.

Nález odložených věcí v Městském parku

Ve 12.10 hodin se do služebny dostavil občan, jenž oznámil podezření, že došlo k odcizení jeho dokladů a platební karty. Hlídka dotyčnému doporučila, aby vzhledem k podezření, že tímto jednáním došlo ke spáchání trestného činu, kontaktoval přímo Policii ČR. Toto sdělení vzal občan na vědomí s tím, že tak učiní. Následně strážníci během hlídkové činnosti po 16. hodině v Městském parku zpozorovali na jedné z laviček odložené věci. Při jejich bližším prověření vyšlo najevo, že šlo o věci dotyčného muže. Ten se o chvíli později dostavil k hlídce a své věci v pořádku převzal s tím, že prozatím Policii ČR nic nehlásil.

Cestující zapomněl na nádraží kufr a tašku

V 15.40 hodin informoval strážníky výpravčí Českých drah o tom, že poblíž budovy nádraží v ulici Čs. armády byl nalezen kufr a taška. Dotyčný dále uvedl, že tato zavazadla, která zde zřejmě jejich majitel zapomněl, převezme prozatím do úschovy a poté je předá strážníkům. Přibližně o hodinu později výpravčí oznámil, že obě zavazadla v pořádku právě vyzvedl jejich majitel.

Zábor prostranství lešeňovými trubkami

V 15.50 hodin bylo oznámeno na tísňovou linku, že na konci Nezvalovy ulice někdo naskládal lešeňové trubky, čímž zřejmě způsobil neoprávněný zábor veřejného prostranství. Strážníci informaci prověřili a následně se pokusili kontaktovat obyvatele přilehlého domu, což se nepodařilo. Později se do ulice dostavila noční hlídka, která zde již odložené trubky nezaregistrovala, neboť je předtím z veřejného prostranství někdo odstranil.

Nepořádek po bezdomovcích v Městském parku

V 16.04 hodin byli strážníci přivoláni do Městského parku, kde se u jezírka měli povalovat bezdomovci a dělat nepořádek. Hlídka prověřila místo a následně i celý park, avšak tyto osoby zde nezaregistrovala. Ohledně znečistění okolí laviček papírky, obaly a plastovými láhvemi byl učiněn zápis do knihy závad, aby došlo jejich neodkladnému uklizení.

Hádka mezi mužem a ženou v ulici Na Ostrově

Po 18. hodině upozornil strážníky občan na to, že na lavičce v ulici Na Ostrově sedí muž se ženou, přičemž se hlasitě hádají a muž se chová agresivně. Hlídka na místě nikoho nezastihla, proto následně prověřila okolí, avšak tuto dvojici nikde nezpozorovala.

Pouťové atrakce měly svítit do oken řadovek v Píšťovech

Ve 22.48 hodin bylo oznámeno na linku 156, že obyvatelům řadových domů v ulici K Píšťovům svítí osvětlení nedalekých pouťových atrakcí přímo do oken. Při příjezdu strážníků na místo byla všude tma a žádná atrakce nesvítila. Vzhledem k noční hodině převzala problém k řešení následující den denní směna, která u pouťových atrakcí kontaktovala odpovědného muže. Ten hlídce přislíbil, že osvětlení atrakcí upraví tak, aby již nikoho neobtěžovalo.

Žena upozornila v noci na podezřelý pláč dítěte

Po jedné hodině v noci vyjeli strážníci do Husovy ulice, kde na jejich příjezd čekala žena, jež hodlala hlídce upřesnit místo, odkud slyšela pláč dítěte. Dotyčná strážníkům po příjezdu označila byt domu na Palackého třídě, kde však bylo zhasnuto a naprosté ticho.

Hlasitá hudba z automobilu v ulici Čs. partyzánů

Ve 02.01 hodin obdrželi strážníci informaci, že u divadla v ulici Čs. partyzánů parkuje automobil, z jehož interiéru zní do okolí hlasitá hudba. Při příjezdu hlídky byl však v uvedené lokalitě klid a k protiprávnímu jednání zde nedocházelo.

Zmateného muže převzala do své péče jeho dcera

Krátce po třetí hodině ráno kontaktovala strážníky s žádostí o pomoc obyvatelka komunitního domu v ulici Komenského s tím, že z bytu místního obyvatele vychází hluk, neboť je muž zmatený. Hlídka dotyčného zastihla zcela neorientovaného, když obcházel tamní obyvatele a rušil je ze spánku. Strážníci poté telefonicky kontaktovali jeho dceru, která se následně dostavila na místo a svého otce převzala do péče.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here