Sousedka měla ve Svěchyňově ulici urážet sousedku. Obě ženy půjdou před komisi

0
387
Foto: Pixabay.com

V pátek 30. července v 8.13 hodin byli strážníci přivoláni do supermarketu ve Škroupově ulici, kde došlo ke krádeži zboží. Vzhledem k tomu, že přítomná podezřelá žena se ke svému úmyslnému jednání doznala, hlídka s ní vyřešila přestupek proti majetku uložením pokuty. Zadržené zboží bylo v pořádku vráceno zpět do prodeje.

Vypadlé malé ptáče v ulici V Hliníkách

O několik minut později vyzval strážníky pracovník záchranné stanice živočichů, aby vyjeli do ulice V Hliníkách, kde bylo zapotřebí u budovy úřadu vyzvednout ze země malé ptáče a umístit je zpět do hnízda. Protože se na místě pták nenacházel a oznamovatelka hlídku nekontaktovala, strážníci o zjištěných skutečnostech vyrozuměli pracovníka záchranné stanice. Následně vyšlo najevo, že oznamovatelka před příjezdem hlídky sama zajistila převoz ptáčete přímo do záchranné stanice.

K poraněnému zajíci byl přivolán myslivec

V 9.43 hodin bylo oznámeno na tísňovou linku, že v Markovicích v ulici Ke Hřišti leží poraněný zajíc, jenž se nedokáže postavit na zadní končetiny. Hlídka informaci nejprve prověřila a poté ke zvířeti přivolala člena příslušného mysliveckého sdružení, jenž po příjezdu učinil potřebné kroky.

Sousedka měla ve Svěchyňově ulici urážet sousedku

Přibližně o hodinu později strážníci vyjeli do Svěchyňovy ulice, kde místní obyvatel oznámil, že sousedka hrubě urážela jeho manželku, a dodal, že tato žena jejich rodině činí schválnosti. Hlídka kontaktovala dotyčnou, jež uvedla, že naopak rodina oznamovatele jí dělá problémy a obtěžuje ji nadměrným hlukem. Strážníci událost zadokumentovali a spisový materiál následně postoupí k dořešení přestupkové komisi Městského úřadu Chrudim.

Žena nahlásila dva možné autovraky v Pardubické ulici

V 10.54 hodin obdrželi strážníci informaci o tom, že v Pardubické ulici parkují dva odstavené automobily bez registračních značek. Dále, že v Městském parku nocují bezdomovci, a nakonec oznamovatelka dodala, že v zákazu zastavení u kostela v Pardubické ulici parkují často automobily. Technický stav odstavených vozidel následně prověřil příslušný strážník, jenž učiní další nezbytné kroky. Ohledně informace o bezdomovcích v parku bude městská policie provádět časté nepravidelné kontroly této lokality. Ve věci nesprávného parkovaní automobilů v zákazu zastavení v Pardubické ulici bylo s ženou domluven, že hlídku sama vyrozumí, kdykoli to bude třeba.

Poskakující poštolka v ulici Na Vazovce

Krátce po 14. hodině byli strážníci přivoláni do ulice Na Vazovce, kde žena zpozorovala poskakující poštolku, jež mohla být poraněná. Hlídka před příjezdem do ulice obdržela informaci od oznamovatelky, že se pták již přemístil do zahrady u školy a jeho odchyt již není zapotřebí. Žena dále uvedla, že v případě, pokud by poštolku později opět zaregistrovala, sama vyrozumí přímo záchrannou stanici živočichů.

Obtížný bezdomovec před prodejnou na Palackého třídě

V 15.49 hodin kontaktoval strážníky pracovník ostrahy supermarketu na Palackého třídě s tím, že před jejich prodejnou sedí místní bezdomovec, jenž křičí na kolemjdoucí lidi a obtěžuje je. Strážníci však u prodejny muže bez domova nezaregistrovali. Oznamovatel následně hlídce sdělil, že dotyčný před jejím příjezdem odešel neznámo kam. Strážníci poté prověřili uvedenou lokalitu, avšak s negativním výsledkem.

Další zraněná poštolka, tentokrát ve Fontinově ulici

Po 17. hodině bylo oznámeno na linku 156, že ve Fontinově ulici poskakuje zřejmě zraněná poštolka. O chvíli později oznamovatelka sdělila strážníkům, že se pták přemístil za plot místního pozemku. Dotyčná strážníkům po příjezdu označila místo, kde se poštolka právě nacházela. Jakmile se hlídka pokusila ptáka odchytnout, vznesl se a odletěl pryč.

Uvolněný kryt veřejného osvětlení na Školním náměstí

V 19.15 hodin vyjeli strážníci na Školní náměstí, kde u jedné z lamp veřejného osvětlení občan zpozoroval uvolněný kryt elektronistalace. Hlídka tedy část lampy umístila na příslušné místo a zajistila ji. O události poté strážníci učinili zápis do knihy závad, aby příslušný pracovník co nejdříve prověřil technický stav této lampy.

Nález peněženky ve venkovní tělocvičně

O patnáct minut později kontaktoval strážníky občan s informací, že ve venkovní tělocvičně na Jungmannově nábřeží nalezl cizí peněženku. Hlídka od muže tento nález, jenž obsahoval doklady i platební karty, převzala a odevzdala do oddělení ztrát a nálezů Městského úřadu Chrudim. Následujícího dne majitel svou peněženku i s jejím obsahem v pořádku převzal.

Oslava narozenin rušila noční klid v ulici Přemysla Otakara

V 19.55 hodin bylo oznámeno na tísňovou linku, že v ulici Přemysla Otakara ruší noční klid hlasitá hudba. Strážníci následně kontaktovali odpovědného obyvatele bytu, jenž uvedl, že u něj doma probíhá oslava narozenin. Po vyřešení přestupku reprodukovanou hudbu ztlumil a zavřel okna, aby již nikoho nerušil. Hlídka poté odjela.

Mladíci hráli před půlnocí na hřišti basketbal

Před půlnocí byli strážníci přivoláni k panelovému domu v Čáslavské ulici, kde na hřišti křičeli mladíci, kteří tam v tuto dobu hráli basketbal. Při příjezdu hlídky byl už na místě klid. Strážníci přítomné mladé lidi poučili a ti poté odešli pryč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here