Chrudim chce využít příznivé situace na trhu s nemovitostmi a prodat svoje objekty ve Fortenské a Široké ulici

0
528
Dům čp. 24 v Široké ulici na snímku vlevo potřebuje podle vedení města nutně odborný zásah a finance. Spoluvlastnictví se soukromou firmou to neumožňovalo. Foto: Roman Zahrádka

Že Chrudim neumí spravovat svoje nemovitosti, se ví už poměrně dávno. Stačí připomenout objekty v Pardubické, Široké a Poděbradově ulici nebo na Žižkově náměstí, z nichž některé dali nebo dávají teď do pořádku noví soukromí vlastníci. Současné vedení města zdědilo tento problém po svých předchůdcích a je si dobře vědomo toho, že není účelné držet některé nemovitosti ve vlastnictví Chrudimě za každou cenu, neboť se na jejich kvalitní údržbu nedostávají peníze a nedostačují k tomuto účelu ani výnosy z pronájmu bytových jednotek. V důsledku toho některé městské objekty rychle chátrají a jsou pro ostudu.

To byl i důvod, proč nynější vedení radnice ihned po svém nástupu v roce 2019 vytipovalo mezi prvními k prodeji bytový dům čp. 44 ve Fortenské ulici s vlastním pozemkem a šesti bytovými jednotkami. Radní města proto teď zastupitelům doporučují schválit prodej této letité bytovky v centru města. Chtějí totiž využít příznivé situace na trhu s nemovitostmi.

„Prodej tohoto domu avizujeme už dlouho a nyní k tomuto záměru přistupujeme. Rada města proto doporučuje zastupitelstvu schválit prodej budovy čp. 44 s pozemkem ve Fortenské ulici formou výběrového řízení. Nejnižší cenu jsme stanovili na 10 milionů korun a výběrové řízení bude probíhat obálkovou metodou. Objekt bude přitom nabízen jako celek se všemi nájemními smlouvami,“ říká první místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci).

Z obdobných důvodů se radní rozhodli prodat také většinový podíl v domu čp. 24 v Široké ulici. Město zde až doposud vlastní čtyři pětiny této nemovitosti, zbývající pětina pak připadá firmě Bonafit.

„Jde o budovu, kde v přízemí sídlí Kavárna U Čerta. Jsme zde v pozici spoluvlastníka a už dříve jsme se rozhodli zdejší situaci řešit, protože budova nutně potřebuje odborný zásah a finance. Proto jsme firmě nabídli v souladu se znaleckým posudkem, který objekt ohodnotil na více než devět milionů korun, že od ní zbývající pětinový podíl odkoupíme za 1 802 000 Kč, což firma odmítla. Vzápětí přišla s tím, že od města odkoupí celý jeho podíl za 7 208 000 korun, což jsme zase odmítli my. Proto přicházíme za zastupiteli s doporučením prodat celý náš podíl v této budově ve výběrovém řízení za nejnižší možnou cenu 10 000 000 korun. Všichni totiž víme, jak v poslední době ceny nemovitostí vystoupaly,“ uzavírá místostarosta Lichtenberg.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here