Referendum v Pardubicích rozhodlo v neprospěch omítnutí Zelené brány

0
120
Foto: Magistrát města Pardubice, tiskový úsek

Platnost a závaznost místního referenda konaného ve dnech 8. a 9. října 2021 na území statutárního města Pardubice. K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky činí 32964 z celkového počtu 68049 oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu oprávněných osob, což je 48,4 %.

Na základě výše uvedeného městská komise konstatuje, že místní referendum JE PLATNÉ, neboť se hlasování zúčastnilo 48,4 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob, tedy více než zákonem stanovených alespoň 35 %.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

– pro odpověď „ANO“ hlasovalo 8441 oprávněných osob, tedy 26,6 % z oprávněných osob, které se místního referenda účastnily, což činí 12,4 % z celkového počtu oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob

– pro odpověď „NE“ hlasovalo 22984 oprávněných osob, tedy 72,5 % z oprávněných osob, které se místního referenda účastnily, což činí 33,7 % z celkového počtu oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob

Na základě výše uvedeného městská komise konstatuje, že místní referendum o otázce

„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“

je ZÁVAZNÉ.

„Chtěl bych hlavně poděkovat všem občanům Pardubic, kteří využili svého práva a vyjádřili se v místním referendu. Zúčastnila se ho takřka polovina všech oprávněných voličů, tak velká účast ukazuje, že naše referendum mělo smysl. Jsem rád, že tak vysokému počtu lidí není lhostejné, jak bude vypadat jedna z dominant města v příštích desítkách a možná i stovkách let. Vůle 33 tisíc občanů zachování současné podoby je jasným vzkazem. Děkuji všem zastupitelům za podporu vypsání tohoto referenda a pracovníkům magistrátu za jeho přípravu včetně objektivní a vysvětlující kampaně. Povedlo se splnit podmínky pro platnost i závaznost referenda. Naším úkolem je teď tuto vůli občanů přetavit v rozhodnutí zastupitelstva a začít připravovat rekonstrukci Zelené brány tak, aby byla zachována její současná podoba,“ říká předseda zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 a zastupitel Jan Hrabal.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here