Silný vítr vyvracel stromy v Městském parku, u Markovic nebo v ulici K Májovu, stejně tak dopravní značení

0
165
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Ve čtvrtek 21. října v 7.20 hodin byli strážníci přivoláni do křižovatky ulic Družstevní a Malecká, kde nesprávně parkovaly automobily. Hlídka proto na dvě vozidla umístila výzvy pro nepřítomné řidiče.

Napadení muže ve Škroupově ulici dořeší komise

V 8.40 hodin oznámil občan strážníkům, že byl u obchodního centra ve Škroupově ulici fyzicky napaden jemu známým mužem, jenž poté setrval v jeho přítomnosti a vyhrožoval mu. Strážníci oba přítomné občany vyzvali k podání vysvětlení a zjistili přítomné svědky události. Vzhledem k tomu, že oznamovatel po napadení uváděl bolest hlavy i problémy se sluchem, byla na místo přivolána Zdravotní záchranná služba, jež dotyčného dopravila k vyšetření do nemocnice. Spisový materiál hlídka následně postoupí přestupkové komisi, jež věc dořeší.

Dopravní zácpa po nehodě v ulici Dr. Milady Horákové

Přibližně o hodinu později požádal strážníky o spolupráci operační důstojník Policie ČR, protože u okružní křižovatky v ulici Dr. Milady Horákové došlo k dopravní nehodě, přičemž se zde vytvořila dopravní zácpa a bylo zapotřebí, aby tady hlídka usměrňovala provoz. Strážníci poté v okolí uvedené křižovatky usměrňovali dopravu podle dispozic Policie ČR.

Školák poškodil majetek města Slatiňany

Několik minut nato kontaktoval strážníky pracovník Městského úřadu Slatiňany s tím, že v uplynulých dnech došlo nedaleko základní školy k poškození majetku města a že uvedené poškození mají na svědomí pravděpodobně zdejší žáci. Hlídka provedeným šetřením ve spolupráci s vedením příslušné školy zjistila podezřelého chlapce, jenž se ke svému úmyslnému jednání doznal. Jelikož zákonný zástupce žáka pracovníkovi městského úřadu přislíbil, že poškozený majetek v nejbližší době opraví a uvede do původního stavu, dalšího šetření proto po městské policii úředník nežádal.

Parkovačka za stání na chodníku v Hálkově ulici

V 10.50 hodin vyjeli strážníci do Hálkovy ulice, kde parkoval automobil na chodníku. Hlídka tedy za stěrač tohoto vozidla umístila výzvu pro nepřítomného řidiče.

Upozornění na větev, kterou museli řidiči objíždět

Ve 12.36 hodin bylo oznámeno na linku 156, že v určitém úseku ulice Dr. Milady Horákové leží na komunikaci ulomená větev, kterou musí automobily objíždět. Hlídka prověřila příslušnou ulici, avšak žádný takový předmět na vozovce nezaregistrovala.

Uzavření celé lokality Městského parku kvůli silnému větru

Ve 13.35 hodin upozornil strážníky občan na to, že u dopravního hřiště v Městském parku došlo vlivem silného větru k vyvrácení stromu, jenž dopadl na stezku. Strážníci na místě shledali, že během této události nebyl naštěstí nikdo zraněn. Protože i v jiných místech parku hrozilo chodcům nebezpečí, hlídka všechny přístupové cesty do uvedené lokality uzavřela a poté o nebezpečné situaci v Městském parku vyrozuměla příslušnou pracovnici Městského úřadu Chrudim.

Stržená střešní krytina z budovy střední školy

O pět minut později byli strážníci přivoláni ke střední škole v Poděbradově ulici, odkud pracovnice tohoto školského zařízení informovala strážníky o tom, že silný vítr strhl ze střechy jejich budovy střešní krytinu. Hlídka situaci na místě prověřila, avšak pro uzavření okolí školy neshledala důvod.

Nebezpečné vychýlení dopravní informační tabule

Ve 13.49 hodin kontaktoval strážníky občan s informací, že v ulici Dr. Milady Horákové došlo vlivem působení větru k nebezpečnému vychýlení dopravní informační tabule, jež by se mohla zcela uvolnit a dopadnout na komunikaci mezi projíždějící automobily. Hlídka informaci prověřila a poté o zjištěných skutečnostech vyrozuměla příslušného pracovníka ŘSD, jenž přislíbil, že neprodleně učiní další nezbytné kroky.

Vyvrácená hrušeň u cyklostezky na Markovice

Po 14. hodině vyjeli strážníci do Čáslavské ulice, kde u cyklostezky nedaleko Markovic došlo vlivem větru k vyvrácení jedné z hrušní, jež dopadla na vozovku. Hlídka tedy strom přemístila mimo komunikaci a o události poté informovala příslušnou úřednici Městského úřadu Chrudim.

Pád přenosného dopravního značení ve Vlčnově

Ve 14.52 hodin oznámil prostřednictvím tísňové linky muž, že na území Vlčnova došlo vlivem větru k pádu veškerého přenosného dopravního značení. Hlídka prověřila území příslušné obce, přičemž ležící přenosná dopravní značení vyzvedla a umístila do původní polohy.

Nalezená peněženka skončila v oddělení ztrát a nálezů

O šest minut později byli strážníci přivoláni na autobusovou zastávku v ulici Dr. Milady Horákové, kde čekala žena, jež nalezla cizí peněženku. Hlídka peněženku, jež obsahovala doklady a finanční hotovost, od ženy převzala a poté ji odevzdala do oddělení ztrát a nálezů při Městském úřadu Chrudim.

V ulici K Májovu došlo k pádu stromu na vozovku

Před 17. hodinou obdrželi strážníci informaci, že v ulici K Májovu došlo k vyvrácení stromu, jenž dopadl na vozovku. Při příjezdu strážníků se strom již nacházel mimo komunikaci, proto hlídka o jeho pádu vyrozuměla pracovnici Městského úřadu Chrudim.

Uvolněný kryt na lampě veřejného osvětlení

V 17.15 hodin vyjeli strážníci do Pardubické ulice, kde občan u jedné z lamp veřejného osvětlení zpozoroval uvolněný kryt elektroinstalace. Hlídka tento kryt umístila na příslušné místo, kde jej zajistila. Operátor městské policie o této události učinil zápis do knihy závad, aby zajištění tohoto krytu překontrolovali pracovníci Technických služeb.

Kdo porýpal automobil na nábřeží Karla Čapka?

O třicet minut později oznámil na linku 156 občan, že po návratu jeho manželky domů ze zaměstnání zjistili, že jejich automobil, jenž byl během dne zaparkován na parkovišti na nábřeží Karla Čapka, někdo poškodil porýpáním. O chvíli později se oznamovatel dostavil do služebny, kde sdělil, že ve věci nežádá dalšího šetření a strážníkům poskytl poznatek vztahující se k uvedené lokalitě, kde bylo v poslední době poškozeno několik vozidel.

Neteř odmítla asistenci strážníků u vydání věcí

V 19.32 hodin se obrátila na strážníky místní žena, jež uvedla, má doma na návštěvě svou neteř, přičemž na její domovní zvonek opakovaně zvoní jí známý muž, jenž se dožaduje toho, aby s ním její neteř odešla do Revoluční ulice a vydala mu jeho věci. Strážníci neteř oznamovatelky zastihli u hotelu v Husově ulici, kde dotyčná uvedla, že při vydání věcí nepotřebuje asistenci hlídky a dodala, že pokud by nakonec došlo k problému, sama strážníky přivolá.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here