Na památkově chráněné Staré radnici září novotou dubová vrata s brankou a decentnější označení zdejších institucí

0
465
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

Historická budova Staré radnice na Resselově náměstí se začíná pozvolna měnit před očima. Důkazem jsou nová dubová vrata s brankou, jež svým zpracováním lépe odpovídají celému průčelí objektu, než tomu bývalo dříve. Nové je rovněž označení sídla Městské policie Chrudim a Turistického a informačního centra, jež je provedeno na skle pískováním a působí na památkově chráněné budově mnohem jemněji a decentněji.

Stará radnice prochází nyní první etapou rekonstrukce, při které bude opravena stropní konstrukce pod půdou včetně drobných dispozičních změn ve druhém nadzemním podlaží a zároveň dílčí úpravy elektroinstalace. Dále zde dojde k opravě oken v patře směrem do Resselova náměstí repasování mříží u oken v přízemí, dojde též k restaurování jednoho z nejstarších dochovaných oken a k výměně oken v patře směrem do Fortenské ulice.

Mezi nejnáročnější práce bude v této etapě rekonstrukce patřit výměna stropních trámů, do nichž je ukotvena věž s hodinami, která jinak nebude rekonstrukcí dotčena. Práce ztěžuje i skutečnost, že probíhají za plného provozu Městské policie Chrudim, která v objektu sídlí. V roce 2022 se uskuteční vlastní oprava střešní konstrukce, spočívající v demontáži střešní krytiny, včetně podkladní lepenky a prkenného pobití, očištění a opravě historické konstrukce krovu, kdy poškozené trámy, případně jejich části, budou nahrazeny. Chybějící trámy budou doplněny novými – vysušenými, smrkovými, a pozednice dubovými, ručně hoblovanými, spoje trámů budou pak provedeny tradičním historickým způsobem v souladu s vyjádřením památkářů.

Nová střecha bude provedena z keramické režné skládané taškové krytiny s doplněním klempířských prvků z mědi, včetně nutných úprav hromosvodové soustavy a oprav komínových těles. Doplněna budou i oka pro zajištění pracovníků údržby a dřevěné sněhové zachytávače. Dále bude půda objektu doplněna o přístupové lávky a strop půdy bude zateplen. Počítá se i s provedením dendrochronologického průzkumu stáří trámů původních konstrukcí krovu a stropu.

Foto: Město Chrudim, tiskový úsek
Foto: Město Chrudim, tiskový úsek

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here