Dlužníci začnou tento rok platit úroky až nakonec

0
321
Foto: Pixabay.com

Od 1. ledna se změnilo pořadí splácení dluhu ve výkonu rozhodnutí a exekucí. Nejprve se splácí na náklady soudu na výkon rozhodnutí nebo exekuce, poté na dlužnou částku (jistinu), pak na úroky, úroky z prodlení a náklady oprávněného.

Nově výkonu rozhodnutí nebo exekuci nepodléhá částka potřebná na úhradu sociální služby v pobytové formě a částka rovnající se povinnému zůstatku z příjmu fyzické osoby.

Zákon také počítá se zastavením exekuce srážky ze mzdy kvůli příjmu, pokud povinný dva roky nepobírá mzdu nebo ji po tři roky nepobíral alespoň takovou, aby se z ní dalo srážet.

Po šesti letech jsou zastaveny bezvýsledné exekuce. Věřitel to může odvrátit o tři roky zálohou na náklady exekuce a takto bude možné postupovat dvakrát, nejdéle po dobu 12 let.

Dojít může i k mimořádnému zastavení tzv. bagatelních bezvýsledných exekucí, které se týkají peněžitých plnění do 1500 Kč starších tří let.

Oprávněnému za zastavenou exekuci náleží náhrada 30 procent vymáhané pohledávky ve formě slevy na dani z příjmů. Exekutorovi na nákladech řízení připadne náhrada 30 procent paušálních hotových výdajů, hrazená státem.

Exekuční prodej movitých věcí se omezuje například u starobních důchodců nebo invalidů.

Autor: Antonín Havlík, Právo
Zdroj: https://www.novinky.cz/….cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here